O μέχρι πρότινος καθησυχαστικός υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Απόστολου, ότι όλα βαίνουν υπό έλεγχο αφού κυρίως το θέμα της εξωτερικής σύγκλισης των άμεσων ενισχύσεων δημιουργούσε κινδύνους για τις μικρομεσαίες εκμεταλλεύσεις, τώρα δείχνει να αμφιβάλλει συνολικά για τα νομικά κείμενα που θα παρουσιαστούν στα μέσα Ιουνίου από την Κομισιόν και ετοιμάζεται όπως λέει να «δώσει μάχη».
Ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ που συρρικνώνει τις δαπάνες της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, ιδιαίτερα του β΄ πυλώνα και αυξάνει τα όρια εθνικής συγχρηματοδότησης έθεσε σε εγρήγορση την πολιτική ηγεσία της πλατείας Βάθη.

Έκδηλη ήταν η ανησυχία του υπουργού, ο οποίος κατά την διάρκεια συνέντευξης τύπου την Δευτέρα 7 Μαΐου για την ρύθμιση των αγροτικών δανείων, ανέφερε πως θα ενημερώσει άμεσα τον πρωθυπουργό για τα τεκταινόμενα, και πως θα δοθεί η μάχη στα ευρωπαϊκά όργανα ώστε να υπάρχουν όσο το δυνατό μικρότερες απώλειες για τον αγροτικό κόσμο της χώρας και ει δυνατό να εξαλειφθούν.

«Δεν πρέπει ωστόσο να λησμονούμε ότι υπάρχουν μια σειρά Κρατών-Μελών που πιέζουν για ακόμα μεγαλύτερες μειώσεις του προϋπολογισμού συνολικά αλλά και στο τμήμα που αφορά στη ΚΑΠ.», επεσήμανε υπογραμμίζοντας ότι οι δαπάνες για την γεωργία παρότι ο προϋπολογισμός αυξάνεται μειώνονται για να σηκώσουν έναν μεγάλο μέρος του φορτίου που προκύπτει από το Brexit και τις νέες προτεραιότητες (Άμυνα, Μεταναστευτικό, Φύλαξη συνόρων κλπ) που τίθενται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

«Επιφυλασσόμαστε βεβαίως των συζητήσεων στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε καμία περίπτωση δεν επαναπαυόμαστε. Θα δώσουμε την μάχη ευρωπαϊκά ώστε οι απώλειες για τον αγροδιατροφικό τομέα να είναι μικρότερες από τις προτεινόμενες και αυτό διότι πιστεύουμε ακράδαντα ότι ο τομέας αυτός μπορεί και πρέπει να αποτελέσει το ισχυρό χαρτί για την παραγωγική μας ανασυγκρότηση».

Βρείτε εδώ τον πίνακα με τις τρέχουσες τιμές για την ΚΑΠ και την αλιεία

Ενημερωτικό σημείωμα για την ΚΑΠ

– Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπολογίζει την μείωση σε σταθερές τιμές για την ΚΑΠ συνολικά στο 5% με αποπληθωριστή 1,1% ενώ στους άλλους τομείς της οικονομίας υπολογίζει τον πληθωρισμό στο 2%! Αυτό επιμερίζεται σε απώλειες σε έως 3,9% για 16 Κ-Μ, 6 Κ-Μ θα δουν μικρότερες απώλειες ενώ 5 Κ-Μ (Βαλτικές , Ρουμανία, Πορτογαλία) θα αυξήσουν τον εθνικό τους φάκελο άμεσων ενισχύσεων.

-Η Farm Europe (δεξαμενή σκέψης) εκτιμά ότι οι συνολικές απώλειες για τον προτεινόμενο προϋπολογισμό της ΚΑΠ θα φτάσουν έως -11,71% κατά μέσο όρο για την περίοδο 2021-2027 ( μεσοσταθμικά σε ετήσια βάση, και -16% για το 2027) με ρυθμό πληθωρισμού 2%. Με άλλα λόγια, υποστηρίζουν ότι 9,56% υπολείπεται ο προϋπολογισμός του πρώτου πυλώνα κατά μέσο όρο για το 2021-2027 (δηλαδή -15% το 2027) ώστε να διατηρηθεί η τρέχουσα αξία των άμεσων ενισχύσεων ενώ για τον δεύτερο πυλώνα η συνολική μείωση αγγίζει το 21%.

-Η κατανομή των πόρων στον 2ο πυλώνα θα γίνει σύμφωνα με τις ιστορικές επιδόσεις αλλά και με αντικειμενικά κριτήρια. Συνεπώς χωρίς να δούμε τις νομοθετικές προτάσεις, όπως και για τον 1ο Πυλώνα, δεν μπορούμε να ξέρουμε το ακριβές μέγεθος των απωλειών για την χώρα μας.

-Οι απώλειες για τον 2ο Πυλώνα μπορούν να περιορισθούν ως διατιθέμενοι πόροι διότι την μείωση των πόρων από πλευράς ΕΕ μπορεί να καλύψει η αύξηση της εθνικής συγχρηματοδότησης του Κράτους-Μέλους.

Oλόκληρη η δήλωση Αποστόλου για τον προυπολογισμό της ΕΕ και την ΚΑΠ

Για τις προτάσεις της Ε.Επιτροπής σχετικά με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) 2020-2027 και την νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ).«Πριν λίγες ημέρες η Ε.Επιτροπή κατέθεσε τις προτάσεις της για το ΠΔΠ. Αυτή την ώρα τις αξιολογούμε ώστε να προχωρήσουμε στη διαμόρφωση των θέσεων μας συνολικά ως Κυβέρνηση, μιας και οι προτάσεις αυτές διατρέχουν ένα μεγάλο μέρος των πολιτικών μας. Επιτρέψτε μου ωστόσο να κάνω κάποιες προκαταρκτικές εκτιμήσεις και σχόλια , με την επιφύλαξη βεβαίως, τόσο της αξιολόγησης που προανέφερα όσο και των νομοθετικών προτάσεων της Ε.Επιτροπής, όπου θα αποτυπωθούν και με σαφήνεια τα νούμερα για κάθε Κράτος-Μέλος.

Είναι σαφές ότι η ΚΑΠ υφίσταται μειώσεις, με βάση τις προτάσεις της Ε. Επιτροπής. Το ποσοστό του προϋπολογισμού της ΕΕ για την γεωργία μειώνεται σε σχέση με το υφιστάμενο, αν και συνολικά ο προϋπολογισμός αυξάνει.

Η ΚΑΠ, δυσανάλογα θα έλεγα, φαίνεται ότι θα σηκώσει ένα μεγάλο μέρος του φορτίου που προκύπτει από το Brexit και τις νέες προτεραιότητες (Άμυνα, Μεταναστευτικό, Φύλαξη συνόρων κλπ) που τίθενται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο πλαίσιο αυτό προκύπτουν μειώσεις στις άμεσες ενισχύσεις των γεωργών μας αλλά και σημαντικές μειώσεις στο συνολικό φάκελο που αφορά στον Πυλώνα ΙΙ της Αγροτικής Ανάπτυξης.

Με βάση τις εκτιμήσεις της Ε.Επιτροπής οι μειώσεις αυτές δεν θα είναι μεγαλύτερες από 3,9% για τις άμεσες ενισχύσεις των γεωργών μας και 5% για την ΚΑΠ συνολικά, ενώ έχουν δει το φως της δημοσιότητας και εκτιμήσεις που ανεβάζουν σημαντικά αυτά τα ποσοστά, ιδιαίτερα για τον 2ο Πυλώνα, αν δεν καλυφθεί ένα μέρος των απωλειών, αυξάνοντας τα όρια της εθνικής συγχρηματοδότησης. Όπως αντιλαμβάνεστε, ποικίλουν οι εκτιμήσεις αναλόγως του βαθμού που λαμβάνεται υπόψη ο πληθωρισμός στην ΕΕ.

Από πλευράς μας, ως Κυβέρνηση, θα δώσουμε την μάχη, και για τον σκοπό αυτό θα ενημερώσω άμεσα τον Πρωθυπουργό για τις απόψεις μας, ώστε οι απώλειες αυτές να καταστούν όσο το δυνατό μικρότερες για τον κόσμο της γεωργίας και αν είναι δυνατό να εξαλειφθούν. Δεν πρέπει ωστόσο να λησμονούμε ότι υπάρχουν μια σειρά Κρατών-Μελών που πιέζουν για ακόμα μεγαλύτερες μειώσεις του προϋπολογισμού συνολικά αλλά και στο τμήμα που αφορά στη ΚΑΠ.

Ωστόσο, στο σημείο αυτό επιτρέψτε μου να κάνω μια ακόμα εκτίμηση. Όπως γνωρίζετε οι ενισχύσεις που λαμβάνουν οι παραγωγοί μας ανά στρέμμα βρίσκονται στην κορυφή της ΕΕ και περίπου στο διπλάσιο του μέσου όρου ευρωπαϊκά, για μια σειρά από λόγους που δεν είναι της παρούσης.

Όλο το προηγούμενο διάστημα στις συζητήσεις για την ΚΑΠ, δουλέψαμε συστηματικά για να πείσουμε τα κέντρα λήψης αποφάσεων στις Βρυξέλλες ότι, η ενίσχυση με βάση την έκταση δεν αποτελεί την συνολική και την πιο αντικειμενική εικόνα για την κατανομή των ενισχύσεων μεταξύ των γεωργών της ΕΕ.

Για να είναι κανείς αντικειμενικός πρέπει να λάβει υπόψη μια σειρά παραμέτρων όπως το μέγεθος των εκμεταλλεύσεων, την κατανομή των ενισχύσεων ανά εκμετάλλευση, την ιδιαιτερότητα και την πολυμορφία της ελληνικής γεωργίας, το εύρος της διαφοράς μεταξύ του γεωργικού εισοδήματος και του εισοδήματος από τις υπόλοιπες οικονομικές δραστηριότητες για κάθε Κράτος-Μέλος.

Νομίζω λοιπόν, ότι καταφέραμε να πείσουμε ότι αν η εξωτερική σύγκλιση, όπως λέγεται, πραγματοποιηθεί σε βάρος μερικών μόνο χωρών και με βάση την απόσταση που χωρίζει τις άμεσες ενισχύσεις τους από το ευρωπαϊκό μέσο όρο, όπως την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, τότε οι συνέπειες θα είναι πολύ σημαντικές για τις μικρές και μεσαίες εκμεταλλεύσεις της χώρας μας και όχι μόνο της χώρας μας.

Αυτό το σκεπτικό νομίζω αποτυπώθηκε στις προτάσεις της Ε.Επιτροπής, κατανέμοντας το βάρος της μερικής εξωτερικής σύγκλισης αναλογικά σε πολλά Κράτη-Μέλη.

Αντιλαμβάνεστε νομίζω το μέγεθος της διαφοράς που προκύπτει μεταξύ των δύο αυτών προσεγγίσεων αν αναλογιστείτε τι θα σήμαινε η εξομοίωση των άμεσων ενισχύσεων μας με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Επιφυλασσόμαστε βεβαίως των συζητήσεων στο Συμβούλιο και το Ευρ. Κοινοβούλιο και σε καμία περίπτωση δεν επαναπαυόμαστε. Θα δώσουμε την μάχη ευρωπαϊκά ώστε οι απώλειες για τον αγροδιατροφικό τομέα να είναι μικρότερες από τις προτεινόμενες και αυτό διότι πιστεύουμε ακράδαντα ότι ο τομέας αυτός μπορεί και πρέπει να αποτελέσει το ισχυρό χαρτί για την παραγωγική μας ανασυγκρότηση.

Γεωργία και Τρόφιμα αν συνδυαστούν κατάλληλα μπορούν να δώσουν όχι μόνο νέες θέσεις εργασίας και μέλλον στη νεολαία μας αλλά και μια νέα εμπορική δυνατότητα για τις επιχειρήσεις μας κυρίως τις μικρές και μεσαίες. Ο αγροδιατροφικός τομέας είναι στρατηγικής σημασίας για την Ευρώπη και αυτό πρέπει να αναδειχθεί στις συζητήσεις για το ΠΔΠ.

Πηγή: agronews.gr