Ο Δήμος Σερρών και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του συμφώνου συνεργασίας τους και με την υποστήριξη του Επιμελητηρίου Σερρών, διοργανώνουν στις Σέρρες συνέδριο με τίτλο «Αγροδιατροφικός Τομέας, Νέες Τεχνολογίες, Επιχειρηματικότητα, Τοπική Ανάπτυξη».
Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 24-26 Μαΐου 2018 στο Ξενοδοχείο Φίλιππος Ξενία στις Σέρρες. Οι πρώτες εγγραφές και η έναρξη του Συνεδρίου θα γίνουν στις 24 Μαΐου και ώρα 19.00.

Παραθέτουμε αναλυτικότερα το πρόγραμμα του Συνεδρίου:

25/05/2018

• 9.00: Εγγραφές

• 09.30: Κεντρικοί Ομιλητές (Keynote Speakers)

• 10.15-12.00: Συνεδρία 1: Οικονομία Ι

• 12.15-14.00: Συνεδρία 2: Κτηνοτροφικά

• 16.00-18.00: Συνεδρία 3: Επιχειρηματικότητα

• 18.15-20.00: Συνεδρία 4: Τρόφιμα

26/05/2018

• 09.30:-11.30: Συνεδρία 5: Δασική Οικονομία

• 11.45-13.45: Συνεδρία 6: Οικονομική των Τροφίμων και ασφάλεια

• 15.45-17.45: Συνεδρία 7: Οικονομία ΙΙ

• 18.30-20.00: Συνεδρία 8: Διάφορες Ανακοινώσεις

Παράταση ΟΣΔΕ

Πηγή: agronews.gr