Υπόλοιπα παλιών αγροπεριβαλλοντικών έρχεται να καλύψει το επόμενο διάστημα το κονδύλι 60 εκατ. ευρώ, την έγκριση του οποίου υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Τσιρώνης.
Οι πιστώσεις θα αφορούν αφενός κανονικές πληρωμές, όσο και ενστάσεις, αλλά και διάφορες άλλες εκκρεμότητες από παλαιότερα έτη, τα οποία περιμένουν εδώ και χρόνια οι δικαιούχοι των μέτρων.

Σύμφωνα με καλά διασταυρωμένες πληροφορίες, τη Δευτέρα 21 Μαΐου ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Τσιρώνης υπέγραψε κοινή υπουργική απόφαση για την πίστωση συνολικά 60 εκατ. ευρώ περίπου προκειμένου να εξοφληθούν μια σειρά εκκρεμοτήτων δράσεων του μέτρου 10 που αφορά τα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα του ΠΑΑ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η απόφαση εστάλη ήδη για υπογραφή στον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Γιώργο Χουλιαράκη και αναμένεται εντός του μήνα η δημοσίευσή της στο ΦΕΚ.

Τα χρηματικά ποσά που θα καταβληθούν αφορούν μέτρα για:

  • Απονιτροποίηση
  • Αυτόχθονες φυλές αγροτικών ζώων
  • Διατήρηση του αμπελώνα Θήρας
  • Αμειψισπορά
  • Ολοκληρωμένη διαχείριση καπνού
  • Ολοκληρωμένη διαχείριση τεύτλων
  • Αγρανάπαυση

Παράταση ΟΣΔΕ

Πηγή: agronews.gr