Ανακοίνωση του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Σερρών, για τη βαμβακοκαλλιέργεια:

ΣΠΟΡΑ, ΦΥΤΡΩΜΑ, ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ – ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Η σπορά έγινε με καλές καιρικές συνθήκες. Σε όλα σχεδόν τα χωράφια είχε προετοιμαστεί καλά η σποροκλίνη. Οι παραγωγοί, παρά τις καλές θερμοκρασίες που επεκράτησαν μετά το Πάσχα (8/4), συγκρατήθηκαν και ανέμεναν μέχρι τις 20 Απριλίου (που είναι μία ασφαλής ημερομηνία για την περιοχή μας) για να εντατικοποιήσουν την σπορά. Έτσι, λίγοι παραγωγοί ξεκίνησαν την σπορά κατά τις 15 – 17 Απριλίου, εντάθηκε η σπορά στις 20 Απριλίου και ολοκληρώθηκε, ουσιαστικά, στα τέλη του μήνα.

Οι θερμοκρασίες ήταν ιδιαίτερα υψηλές για την εποχή και ευνοϊκές για το φύτρωμα. Στα περισσότερα χωράφια, όμως, λόγω της έλλειψης βροχών για μεγάλο διάστημα, δεν υπήρχε η απαραίτητη υγρασία. Συστήσαμε στους παραγωγούς να προχωρήσουν, χωρίς χρονοτριβή, σε ποτίσματα φυτρώματος, ώστε να αξιοποιήσουν τις επικρατούσες υψηλές θερμοκρασίες. Όσοι παραγωγοί πότισαν χωρίς καθυστέρηση, πέτυχαν ένα πολύ καλό φύτρωμα. Λίγοι παραγωγοί που ολιγώρησαν και άργησαν να ποτίσουν, οψίμισαν το φύτρωμα και τους πρόλαβαν οι συνεχείς βροχές, που σημειώθηκαν σχεδόν καθημερινά στο διάστημα 6 – 28 Μαΐου, με τα φυτά στο ευαίσθητο, για σηψιρριζίες, στάδιο των κοτυληδόνων.

Οι παραπάνω βροχές δημιούργησαν έντονη ανησυχία για σηψιρριζίες. Ευτυχώς δεν συνοδεύτηκαν από πτώση των θερμοκρασιών που είναι βασικός παράγοντας για την εκδήλωσή τους. Έτσι, σημαντικές σηψιρριζίες εκδηλώθηκαν μόνο σε χωράφια που κράτησαν νερό είτε γιατί δεν αποστραγγίζονταν καλά είτε γιατί δέχτηκαν υπερβολικές βροχοπτώσεις. Στις 18 και 20 Μαΐου, σημειώθηκαν έντονες καταιγίδες ύψους βροχής (για τις δυό μέρες) μεταξύ 65 και 85 mm , ανάλογα με την περιοχή. Οι εντονότατες αυτές βροχές είχαν ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν σημαντικές εκτάσεις (2.000 στρέμματα, περίπου), σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο. Τις επόμενες μέρες, στα περισσότερα από αυτά τα χωράφια, τα νερά υποχώρησαν αλλά έμειναν και χωράφια με υπερβολική υγρασία ή πλημμυρισμένα. Σε αρκετά απ΄ αυτά έγινε επανασπορά (με το μειονέκτημα της πολύ όψιμης εποχής) και λίγα που άργησαν πολύ να στραγγίσουν έμειναν προς αποζημίωση από τον ΕΛΓΑ.

Οι συνολικές επανασπορές κινήθηκαν στο συνηθισμένο ποσοστό, του 5% των εκτάσεων.

Οι βροχές συνεχίσθηκαν, πιο αραιά, μέχρι και τα μέσα Ιουνίου, χωρίς σοβαρές επιπτώσεις στα φυτά που είχαν, εν τω μεταξύ, μεγαλώσει και έπαυσαν να είναι ευπρόσβλητα. Σημειώθηκαν διάσπαρτα και κάποιες περιορισμένης έκτασης χαλαζοπτώσεις.

Για την αντιμετώπιση σηψιρριζιών, μοιράσαμε στους βαμβακοπαραγωγούς φυλλάδιο με σχετικές οδηγίες.

Η κατάσταση της βαμβακοκαλλιέργειας, σήμερα, είναι στην πολύ μεγάλη πλειοψηφία των χωραφιών πολύ καλή, με τα βαμβακόφυτα να βρίσκονται στο στάδιο εμφάνισης των χτενιών. Σε ένα μικρό ποσοστό των συνολικών εκτάσεων, στις οποίες υπήρξαν δυσκολίες στο φύτρωμα, παρατηρείται μικρή υστέρηση στην ανάπτυξη των βαμβακοφύτων.

Στην Π.Ε. Σερρών έχουμε, φέτος, αύξηση στην έκταση της βαμβακοκαλλιέργειας. Εκτιμούμε ότι το 2018 σπάρθηκαν 250.000 στρέμματα, περίπου (από 210.000, πέρυσι).

Η ικανοποιητική τιμή του σύσπορου βαμβακιού τα δύο τελευταία χρόνια, σε συνδυασμό με προβλήματα (Diabrotica στο καλαμπόκι) και χαμηλές τιμές στις ανταγωνιστικές καλλιέργειες (σιτάρι, καλαμπόκι, ρύζι), έστρεψαν αρκετούς παραγωγούς προς την καλλιέργεια του βαμβακιού, στην οποία αποφάσισαν να «αφιερώσουν» μεγαλύτερο μέρος των εκμεταλλεύσεών τους.

ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ

Στην αρχή της καλλιεργητικής περιόδου μοιράσαμε στους βαμβακοπαραγωγούς του νομού μας το φυλλάδιο «Φυτοπροστασία του βαμβακιού», ώστε απ’ την αρχή να χαραχθεί η σωστή «πορεία» στην αντιμετώπιση των εχθρών του βαμβακιού.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, εγκαταστήσαμε το δίκτυο των φερομονικών παγίδων. Την εβδομάδα 4-8 Ιουνίου, εγκαταστήσαμε δώδεκα (12) παγίδες πράσινου σκουληκιού και τέσσερις (4) παγίδες ρόδινου.

Δεν υπήρξαν μέχρι τώρα αξιόλογες εντομολογικές προσβολές.

Οι όποιες επιπτώσεις της παρουσίας του θρίπα, φαίνονταν όσο τα φυτά ήταν ακόμη μικρά. Με το πέρασμα των ημερών η εικόνα των βαμβακοφυτειών άλλαξε και το πρόβλημα σταμάτησε να υπάρχει. Επιβεβαιώνεται, κάθε χρόνο, η άποψη ότι ο θρίπας είναι εχθρός «ψυχολογικού χαρακτήρα», ο οποίος προκαλεί ανησυχία στο «άχαρο» διάστημα της δύσκολης εκκίνησης, που έχει πάντοτε το βαμβάκι μετά το φύτρωμα.

Ασήμαντη ήταν η εμφάνιση κάποιων εστιών αφίδων.

Σε ελάχιστες φυτείες, παρουσιάστηκε προσβολή τετρανύχου.

Κάπως αξιόλογη είναι φέτος η εμφάνιση των ιασσίδων, ύστερα από τρία χρόνια ύφεσης στην παρουσία αυτού του εχθρού. Όπως και παλαιότερα, οι πληθυσμοί τους είναι σαφώς μεγαλύτεροι σε λειόφιλες ποικιλίες. Στο γνωστό πλαίσιο, της συνεχούς μέριμνας για τα ωφέλιμα έντομα, και της αποφυγής επιζήμιων ψεκασμών αντιμετωπίζεται και η περίπτωση των ιασσίδων. Μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις, που οι πληθυσμοί τους είναι πολύ μεγάλοι και οι επιπτώσεις στην καλλιέργεια σημαντικές, πρέπει να παίρνουμε την απόφαση για χημική καταπολέμησή τους. Και τότε επιλέγοντας μία «ουδέτερη», κατά το δυνατόν, χρονική περίοδο γι αυτόν τον ψεκασμό.

Είμαστε σε αναμονή της πρώτης γενιάς του πράσινου σκουληκιού, που περιμένουμε να κάνει την εμφάνισή της στα τέλη του μήνα.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Μέσα στον Ιούνιο συντάξαμε και μοιράσαμε επίκαιρες οδηγίες για να υπενθυμίσουμε την ανάγκη:

α) για επαρκή λίπανση των χωραφιών

β) για αποφυγή των άσκοπων και επιζήμιων ψεκασμών και

γ) για έγκαιρη ανάσχεση της υπερβολικής ανάπτυξης των φυτών, σε χωράφια με ανάλογο ιστορικό.