Πρόσκληση Βιολογικής Γεωργίας προϋπολογισµού 100 εκατ. ευρώ για τη φυτική παραγωγή εντός του 2018, έταξε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Βαγγέλης Αποστόλου, από το βήµα της 5ης Επιτροπής Παρακολούθησης στη Χαλκίδα.
Η πρόσκληση θεσµικά είναι έτοιµη ωστόσο είναι θέµα πολιτικής βούλησης το αν θα βγει, καθώς όχι µόνο περιµένει µία ουρά 40.000 επιλαχόντων της πρώτης προκήρυξης αλλά µε την ένταξη νέων καλλιεργειών οι αιτήσεις αναµένονται περισσότερες.

Επιπροσθέτως, τα περιθώρια υπερδέσµευσης είναι στενά µε δεδοµένο το θέµα ρευστότητας των κοινοτικών Ταµείων που όπως φάνηκε και από την εξισωτική χρειάστηκε ένεση από τα κρατικά ταµεία (για πρώτη φορά σε προγραµµατική περίοδο) για να πληρωθούν οι δικαιούχοι µέχρι το 2020.

Θυµίζουµε πως ο υπουργός πριν λίγες µέρες είχε κάνει λόγο επίσης και για µία δεύτερη προκήρυξη Βιολογικής Κτηνοτροφίας µε έµφαση στους ορεινούς. Για το πώς τώρα θα βρει τα κονδύλια για µία δεύτερη προκήρυξη, ο υπουργός υποστήριξε πως «θα εξεταστεί το ενδεχόµενο τυχόν αδιάθετοι πόροι, που θα προκύψουν από άλλα µέτρα -γιατί κάτι τέτοιο συµβαίνει- να δοθούν µε προτεραιότητα ως δεύτερη πρόσκληση στη βιολογική κτηνοτροφία, ώστε να ενισχυθεί ειδικά η ορεινή κτηνοτροφία και, βεβαίως, οι βιολογικοί κτηνοτρόφοι να συνεχίσουν την άσκηση της δραστηριότητάς τους».

Ακόµη, πρόσθεσε ο κ. Αποστόλου, υπάρχει περίπτωση να προκύψουν πόροι από αυτούς που ναι µεν έχουν κριθεί δικαιούχοι, αλλά δεν θα προσέλθουν. «Συµβαίνουν και αυτά. Και αυτούς τους πόρους, λοιπόν, θα τους κατευθύνουµε σε περιφέρειες µε µεγαλύτερη ζήτηση, ιδιαίτερα στη βιολογική κτηνοτροφία και ειδικά -επιµένω ξανά- για την ορεινή βιολογική κτηνοτροφία», συµπλήρωσε.

Εφόσον τελικά προκηρυχθεί η βιολογική γεωργία, οι επιλέξιµες καλλιέργειες εκτός από εκείνες που είχαν προβλεφθεί στην πρώτη πρόσκληση, σύµφωνα µε την τρίτη τροποποίηση του θεσµικού πλαισίου της Βιολογικής θα είναι:

 • Για παλιούς (∆ράση 11.2.1): Ροδιά, συκιά, µικρόκαρπες/δάσους, αβοκάντο 90 ευρώ το στρέµµα, ακρόδρυα 61,6 ευρώ το στρέµµα, ακτινίδιο 87 ευρώ το στρέµµα, καπνός, φυλλώδη λαχανικά – σταυρανθή, βολβώδη, καρότο, πατάτα 60 ευρώ το στρέµµα.
 • Για νεόυς (∆ράση 11.1.1): Ροδιά, ακτινίδιο, συκιά, µικρόκαρπες/δάσους, αβοκάντο, ακρόδρυα 90 ευρώ το στρέµµα, καπνός, φυλλώδη λαχανικά – σταυρανθή, βολβώδη, καρότο, πατάτα 60 ευρώ το στρέµµα.

Τα νέα κριτήρια µοριοδότησης βάσει των οποίων θα γίνουν οι εντάξεις επίσης τροποποιήθηκαν τον περασµένο Φλεβάρη και θα περιλαµβάνουν: H µοριοδότηση στη φυτική για νεοεισερχόµενους (∆ράση 11.1.1):

 • Ηλικία του δικαιούχου: Έως και 30 ετών 50 µόρια,
 • Από 31 έως και 40 ετών η µοριοδότηση βαίνει µειούµενη κατά 0,5 µόρια για κάθε έτος ξεκινώντας από το 49,5.
 • Από 41 ετών η µοριοδότηση βαίνει µειούµενη κατά 3 µόρια για κάθε έτος ξεκινώντας από το 42.
 • Από 55 ετών και άνω δεν λαµβάνει κανένα µόριο.

Μέγεθος της υπό ένταξη έκτασης:

 • Έως 24,75 µόρια, τα οποία λαµβάνουν όσοι θέλουν να εντάξουν έκταση 100 στρεµµάτων και άνω.

Το ποσοστό της υπό ένταξη έκτασης της εκµετάλλευσης ως προς τη συνολική του έκταση:

 • 0,2025 µόρια για για κάθε 1% αιτούµενης προς ένταξη έκτασης.
 • Natura: 0,45 µόρια ανά 5% της συνολικής εντασσόµενης έκτασης.

Παλιοί στη Βιολογική (∆ράση 11.2.1):

Συµπληρωµένα έτη εφαρµογής του συστήµατος της βιολογικής γεωργίας µέχρι την ηµεροµηνία αίτησής του δικαιούχου στο Μέτρο, µε ανώτατο όριο τα 10 (δέκα) έτη:

 • 5 µόρια/έτος εφαρµογής της βιολογικής.
 • Μέγεθος της υπό ένταξη έκτασης: Έως 19,25 µόρια, τα οποία λαµβάνουν όσοι θέλουν να εντάξουν έκταση 100 στρεµµάτων και άνω.
 • Το ποσοστό της υπό ένταξη έκτασης της εκµετάλλευσης ως προς τη συνολική του έκταση: 0,2025 µόρια για για κάθε 1% αιτούµενης προς ένταξη έκτασης.
 • Επαγγελµατίας αγρότης: 10 µόρια
 • Natura: 0,45 µόρια ανά 5% της συνολικής εντασσόµενης έκτασης.

Τα άνωθι βαθµολογικά κριτήρια επιλογής ισχύουν αν ο συνολικός προϋπολογισµός των αιτήσεων στήριξης στη δράση είναι µεγαλύτερος του ποσού που έχει προκηρυχθεί. Να σηµειωθεί εδώ πως η πρόσκληση θα στηριχθεί στις αιτήσεις ΟΣ∆Ε του 2018.

Yπενθυµίζεται πως οι βιοκαλλιεργητές του νοµού Σερρών έχουν προσφύγει στις ευρωπαϊκές αρχές σχετικά µε τα χαµένα κονδύλια της Βιολογικής Γεωργίας. «Στην τελευταία συνάντησή µας µε τον αναπληρωτή υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννη Τσιρώνη στις 17 Ιανουαρίου 2018 το µειωµένο ποσό των 103 εκατ. ευρώ µειώθηκε κι άλλο στα 100 εκατ. ευρώ, µε αποτέλεσµα η συγκεκριµένη προκήρυξη να κινδυνεύει να τιναχθεί στον αέρα διότι το ποσό αυτό δεν επαρκεί. Οι αρµόδιες υπηρεσίες του υπουργείου ισχυρίζονται ότι το υπόλοιπο ποσό 120 εκατ. από τα 220 εκατ. ευρώ πήγε στο προηγούµενο γεωργοπεριβαλλοντικό πρόγραµµα που περιλαµβάνει και τα Βιολογικά», ανέφεραν σχετικά οι βιοκαλλιεργητές σε επιστολή τους.

Παράταση ΟΣΔΕ

Πηγή: agronews.gr