Ανοίγει ο δρόμος για να ξεκινήσει η διαδικασία πληρωμής των επιλαχόντων Νέων Αγροτών, με την απόφαση που δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια με την οποία ανακατανέμονται οι πόροι ανά Περιφέρεια προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα όλοι οι επιλαχόντες.
Πρόκειται για δέσμευση που ο ίδιος ο πρωθυπουργός είχε ανακοινώσει από τον Μάρτιο, λέγοντας ότι «πάνω από 300 εκατ. ευρώ θα διατεθούν συνολικά για τις δύο προκηρύξεις του Μέτρου ώστε να εγκριθούν όλοι οι υποψήφιοι που πληρούν τους όρους και που εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 16.000 νέους».

Βρείτε εδώ τη σχετική απόφαση με την Ανακατανομή πόρων για την ένταξη των επιλαχόντων Νέων Αγροτών.

Βέβαια, σύμφωνα με τους αρμόδιους του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά την έκδοση της απόφασης για την ανακατανομή των πόρων ανά Περιφέρεια, θα πρέπει να γίνει και η σχετική μεταφορά πιστώσεων στον Οργανισμό Πληρωμών, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία. Πάντως, οι πρώτες εκτιμήσεις βλέπουν το θέμα να διευθετείται μέσα στον Αύγουστο.

Ειδικότερα, μετά τη σχετική Απόφαση, με θέμα « 5η Τροποποίηση της υπ΄αρίθμ.8837/14-102016 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων (ΦΕΚ 3442/Β΄/25-10-2018) «Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης-φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020 για το έτος 2016», πρόκειται να ενταχθούν όλοι οι επιλαχόντες υποψήφιοι στο εν λόγω Υπομέτρο σύμφωνα με την τροποποίηση του ποσού ανέρχεται τελικά στα 249,8 εκατ. ευρύ.

Να σημειωθεί ότι οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καθώς και οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν, όπου και όταν είναι απαραίτητο, να καταθέσουν συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

Παράταση ΟΣΔΕ

Πηγή: agronews.gr