Από τη Θεσσαλία, την Κεντρική Μακεδονία και την Ανατολική Μακεδονία – Θράκη ξεκίνησε η δημοσίευση των ανανεωμένων καταλόγων, των εντασσόμενων στο μέτρο των Νέων Αγροτών, οι οποίες περιλαμβάνουν και τους επιλαχόντες.
Οι δικαιούχοι – όπως διαμορφώνονται πλέον – πρόκειται να πληρωθούν την πρώτη δόση του 70% το επόμενο διάστημα. Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες μόνο ημέρες μετά το δημοσίευμα του Agronews και της Agrenda σχετικά με την αναδιανομή πόρων στις Περιφέρειες προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα και οι… εν αναμονή επιλαχόντες Νέοι Αγρότες.

Δείτε εδώ την απόφαση με τα ονόματα των δικαιούχων στη Θεσσαλία.

Δείτε εδώ την απόφαση με τα ονόματα των δικαιούχων στην Ανατολική Μακεδονία – Θράκη.

Δείτε εδώ την απόφαση με τα ονόματα των δικαιούχων στην Κεντρική Μακεδονία.

Με την απόφαση που δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια ανακατανέμονται οι πόροι ανά περιφέρεια, καθώς προστίθεται περίπου 30 εκατ. ευρώ, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα οι επιλαχόντες.

Μάλιστα οι μελετητές σπεύδουν να καλέσουν όσους από τους νέους δικαιούχους δεν έχουν κάνει εγγραφή στον ΟΓΑ να προβούν άμεσα στην αίτηση εγγραφής γιατί κινδυνεύουν με αθέτηση όρων και τελικά απένταξη.

Η παραπάνω εξέλιξη αφορά τη δέσμευση που ο ίδιος ο πρωθυπουργός είχε ανακοινώσει από τον Μάρτιο, λέγοντας ότι «πάνω από 300 εκατ. ευρώ θα διατεθούν συνολικά για τις δύο προκηρύξεις του Μέτρου ώστε να εγκριθούν όλοι οι υποψήφιοι που πληρούν τους όρους και που εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 16.000 νέους».

Εντάσσονται 281 στη Θεσσαλία
Σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύεται εντάχθηκαν συνολικά 281 επιλαχόντες στο μέτρο των νέων αγροτών (Μέτρο 6.1 Ενίσχυση Νέων Γεωργών) της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ανεβάζοντας τον αριθμό των τελικών δικαιούχων από την προκήρυξη του 2017 στους 1.810.

Εντάσσονται 634 στην Κεντρική Μακεδονία
Σύμφωνα με απόφαση της ΔΑΟΚ Κεντρικής εντάσσονται 634 επιπλέον δικαιούχοι και μετατρέπονται 53 επιλαχόντες σε δυνητικά δικαιούχους . Το 70% της επιλέξιμης δαπάνης για τους 634 νέους δικαιούχους θα δοθεί ως πρώτη δόση το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, ενώ η δεύτερη δόση του 30% θα καταβληθεί μετά την ολοκλήρωση και ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου.

Εντάσσονται 133 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκης
Σύμφωνα με την απόφαση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εντάσσονται 133 νέοι αγρότες, μετά από την ανάρτηση των δύο τροποποιητικών αποφάσεων Συνολικά πλέον οι δικαιούχοι νέοι της Περιφέρειας ΑΜΘ φτάνουν τους 1.482

Παράταση ΟΣΔΕ

Πηγή: agronews.gr