Οµάδες παραγωγών που αναγνωρίζονται µε νοµικό πρόσωπο ΙΚΕ, µετά από σχετικά απλές διαδικασίες, έχουν ξεπηδήσει ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα, µε σκοπό να επωφεληθούν του θεσµικού πλαισίου των Σχεδίων Βελτίωσης, που ορίζει πως «οι βαµβακοσυλλεκτικές, οι θεριζοαλωνιστικές µηχανές, οι µηχανές συλλογής βιοµηχανικής ντοµάτας και τεύτλων είναι επιλέξιµες επενδύσεις µόνο αν πραγµατοποιούνται από συλλογικά σχήµατα».
Σύµφωνα µε πληροφορίες της εφημερίδας Agrenda που µένει να επιβεβαιωθούν, πολλές από αυτές τις οµάδες αφορούν τον τοµέα του ρυζιού, και γενικότερα γι’ αυτό το σκοπό (αγορά µηχανής συγκοµιδής) εκτιµάται πως έχουν φτάσει οι αιτήσεις τις 200. Σηµειώνεται εδώ πως είναι η πρώτη φορά που επιδοτούνται τέτοια µηχανήµατα, τα οποία είναι υψηλότατου κόστους επένδυσης, από τα Σχέδια Βελτίωσης.

Σύµφωνα µε λογιστές, ο εταιρικός τύπος Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) γενικότερα επιλέγεται καθώς διευκολύνει τη συνεργασία και την συνύπαρξη µεταξύ των εταίρων αυτών, καθιστώντας την, κατάλληλη για επιχειρήσεις και συνεργασίες νέων επιχειρηµατιών.

Όµηροι επιτήδειων οι αγρότες
Εν τω µεταξύ, ένα νέο τρόπο να κρατήσουν πελατεία έχουν βρει ορισµένα µελετητικά γραφεία, ανοίγοντας κωδικό αίτησης για αγρότες στα Σχέδια Βελτίωσης, κάποιες φορές και εν αγνοία τους, και µόλις ο «πελάτης» πάει σε άλλο σύµβουλο, να αρνείται ή να αργεί χαρακτηριστικά αυτός που του άνοιξε τον κωδικό να του δώσει τα στοιχεία για να µπει στο σύστηµα. Όχι µόνο αυτό: Ο κωδικός αυτός είναι µοναδικός για το πληροφοριακό σύστηµα (ΠΣΚΕ) και ο αγρότης θα πρέπει να τον χρησιµοποιήσει και για τυχόν άλλα προγράµµατα που θέλει να ενταχθεί. Παράλληλα, σύµφωνα µε τα όσα αναφέρει στην εφηµερίδα Agrenda έµπειρο στέλεχος µελετητικού γραφείου από την Πιερία αυτή η πρακτική παρουσιάστηκε κυρίως στα Σχέδια Βελτίωσης, εξηγώντας εν µέρει και τον υψηλό αριθµό των ανοιχτών κωδικών αίτησης (23.496): «Ένας παραγωγός ήρθε στο γραφείο µου και αφού πάω να του ανοίξω κωδικό να προχωρήσουµε, εµφανίζεται πως το ΑΦΜ του χρησιµοποιείται ήδη. Ένας άλλος σύµβουλος του είχε ανοίξει κωδικό αίτησης εν αγνοία του και έκανε σχεδόν 1 µήνα να µου τον δώσει», αναφέρει χαρακτηριστικά στην εφηµερίδα µας. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις από τους κωδικούς, οι 16-17.000 αναµένεται να οριστικοποιηθούν.

Ζορίζει η προσκόµιση της φορολογικής ενηµερότητας κατά την οριστικοποίηση
Ένα άλλο µεγάλο ζήτηµα που έχει ανακύψει τις τελευταίες µέρες είναι αυτό της φορολογικής ενηµερότητας η οποία πρέπει να είναι µηνιαία και θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά τη δεύτερη οριστικοποίηση της αίτησης για τα Σχέδια Βελτίωσης. Ωστόσο η ενηµερότητα αυτή για πολλούς έχει αλλάξει δύο και τρεις φορές λόγω των παρατάσεων. Επιπλέον αν η φορολογική ενηµερότητα δεν είναι «καθαρή» και είναι µε παρακράτηση τότε χάνονται πολύτιµα µόρια ένταξης στο Μέτρο.

Όσον αφορά τώρα τη διαδικασία της οριστικοποίησης των αιτήσεων που λήγει 26 Αυγούστου, αγρότες και µελετητές εµφανίζονται επιφυλακτικοί και πάνε µε αργούς ρυθµούς, φοβούµενοι κάποια νέα τροποποίηση που θα αλλάξει ξανά δικαιολογητικά, αρίθµηση, φόρµες και έντυπα. Από την άλλη, κανέναν δεν φαίνεται να βολεύει ακόµα µία παράταση. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις πάντως, δεν αποκλείεται να υπάρξει αλλαγή της ηµεροµηνίας οριστικοποιήσεων.

Παράταση ΟΣΔΕ

Πηγή: agronews.gr