Οκτώ νέες ομάδες παραγωγών δημιουργήθηκαν τον Ιούλιο στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών. Μιλώντας στην ΕΡΤ Σερρών ο κ. Ρόιδος από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής επεσήμανε πως οι ομάδες παραγωγών είναι ευέλικτα σχήματα συνεργατικότητας, απαλλαγμένα από τις τραυματικές εμπειρίες του παρελθόντος με τους συνεταιρισμούς και βοηθούν στην μείωση του κόστους παραγωγής, την προβολή και την διάθεση των αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων.

Από την αρχή του 2018 δημιουργήθηκαν στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών 28 ομάδες παραγωγών ενώ μόνο τον Ιούλιο έγιναν 8 νέες ομάδες στους τομείς σιτηρών, βαμβακιού, μηδικής και κτηνοτροφίας.

Οι νέες ομάδες παραγωγών είναι:

  • Αγροτικές Επιχειρήσεις Δασοχωρίου Α’ Ι.Κ.Ε., ως ομάδα παραγωγών στον τομέα των χορτονομών
  • Καπνικός Συνεταιρισμός “Βισάλτης”, ως οργάνωση παραγωγών στον τομέα του καπνού
  • Αγροτικές Επιχειρήσεις Μεσορράχης Δημητριακών Ι.Κ.Ε., ως ομάδα παραγωγών στον τομέα των σιτηρών
  • Αγροτικές Επιχειρήσεις Κρηνίδας Α’ Ι.Κ.Ε., ως ομάδα παραγωγών στον τομέα των ελαιούχων σπόρων
  • Αγροτικές Επιχειρήσεις Γαζώρου Α’ Ι.Κ.Ε., ως ομάδα παραγωγών στον τομέα του αγελαδινού γάλακτος
  • Αγροτικές Επιχειρήσεις Μεσορράχης Μηδικής Ι.Κ.Ε., ως ομάδα παραγωγών στον τομέα των χορτονομών
  • Αγροτικές Επιχειρήσεις Κρηνίδας Σερρών Β’ Ι.Κ.Ε., ως ομάδα παραγωγών στον τομέα των σιτηρών
  • Αγροτικές Επιχειρήσεις Νιγρίτας Α’ Ι.Κ.Ε., ως ομάδα παραγωγών στον τομέα του βάμβακος

Παράταση ΟΣΔΕ

Πηγή: Καθημερινός Παρατηρητής