Η Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει αναλάβει τον συντονισμό του πρώτου ολοκληρωμένου έργου Life που εγκρίνεται για την Ελλάδα (Life Integrated Project – LIFE16 IPE/GR/000002) με τίτλο «Ολοκληρωμένες δράσεις για την διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα» (LIFE-IP 4 NATURA). Με τη συμμετοχή 10 εταίρων, το ολοκληρωμένο έργο Life, αποτελεί το μεγαλύτερο σε διάρκεια (2017-2025) και χρηματοδότηση (17 εκατ. ευρώ) πρόγραμμα για τη φύση που έχει λάβει ποτέ η χώρα. Για πρώτη φορά ενσωματώνονται συνεκτικά, σε ένα ενιαίο πρόγραμμα, δράσεις οι οποίες καλύπτουν όλο το εύρος των παραμέτρων που σχετίζονται με τη διαχείριση της φύσης: πολιτική, οικονομία, κοινωνία, επιστημονική γνώση.

Η έγκριση του LIFE-IP 4 NATURA από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνιστά αναγνώριση της ισχυρής δέσμευσης που αναλαμβάνει η Ελλάδα, μέσω του συγκεκριμένου έργου, να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της αναφορικά με τη λειτουργία του Δικτύου Natura 2000. Η υλοποίηση του θα είναι καταλυτική για την καλύτερη διαχείριση και προστασία των περιοχών Natura 2000 και της βιοποικιλότητας, και την θεμελίωση της αναπτυξιακής προοπτικής τους.

Προς την κατεύθυνση αυτή συμβάλλουν και άλλες πρωτοβουλίες του ΥΠΕΝ, όπως η επέκταση των περιοχών του Δικτύου Natura 2000, ο νέος νόμος για τους φορείς διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών (ν. 4519/2018) και το έργο «Εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών και Σχεδίων Διαχείρισης για τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000» που βρίσκεται πλέον σε στάδιο υλοποίησης.

Το LIFE-IP 4 NATURA αποσκοπεί:

  • στη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης ειδών, οικοτόπων και οικοσυστημάτων της χώρας,
  • στην ολοκληρωμένη διαχείριση του Δικτύου Natura 2000,
  • στην ενδυνάμωση των αρχών και υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για την εφαρμογή της νομοθεσίας για τη φύση,
  • στην ενεργό συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων στη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών Natura 2000,
  • στην ευρεία ενημέρωση των πολιτών αναφορικά με το Δίκτυο Natura 2000 και τη σημασία του, και
  • στην υιοθέτηση από μέρους τους νοοτροπιών και συμπεριφορών θετικών απέναντι στις περιοχές Natura 2000.

Το Υπουργείο αναγνωρίζει τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες, οι τοπικές κοινωνίες και οι εμπλεκόμενοι φορείς στην επιτυχή διαχείριση των περιοχών Natura 2000, προκειμένου αυτές να εκπληρώσουν την αναπτυξιακή προοπτική τους στα πλαίσια των υποχρεώσεων της χώρας για την λειτουργία του Δικτύου.

Κατά την πρώτη φάση υλοποίησης του έργου προβλέπεται μια λεπτομερής χαρτογράφηση των εμπλεκόμενων αρμόδιων υπηρεσιών, παραγωγικών φορέων, και κοινωνικών εταίρων που δραστηριοποιούνται στις περιοχές Natura 2000 (δράση Α4).

Στόχος της δράσης αυτής είναι η καταγραφή της ανθρώπινης δραστηριότητας στις περιοχές του Δικτύου Natura 2000, των τοπικών ιδιαιτεροτήτων και προκλήσεων, καθώς και των απόψεων και πεποιθήσεων των εμπλεκομένων σε σχέση με τη διαχείριση και παρακολούθηση των περιοχών αυτών.

Τη δράση A4 συντονίζει η περιβαλλοντική μη κυβερνητική οργάνωση WWF Ελλάς, ως εταίρος του έργου που έχει αναλάβει τις συμμετοχικές δράσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του LIFE-IP 4 NATURA. Στο πλαίσιο της δράσης αυτής, θα πραγματοποιηθούν προκαταρκτικές επισκέψεις στις περιοχές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, ώστε να συλλεχθούν πληροφορίες και να ξεκινήσει η διάδραση με τους ενδιαφερόμενους φορείς σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Οι επισκέψεις αυτές προβλέπεται να ολοκληρωθούν τον Ιούλιο του 2019.

Καλούμε τις συναρμόδιες υπηρεσίες και τους φορείς να συμβάλλουν στην επιτυχή υλοποίηση αυτής της δράσης με τη συμμετοχή τους σε σχετικές συνεντεύξεις ή ερωτηματολόγια που θα πραγματοποιήσει το WWF Ελλάς.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με το πρόγραμμα LIFE-IP 4 NATURA, στο πλαίσιο της δράσης A4, παρακαλώ επικοινωνήστε με τα μέλη της ομάδας συμμετοχικών δράσεων για το φυσικό περιβάλλον, Εύα Καλλιβωκά και Βασιλική Ορφανού (Τηλ. 2103314893, εσωτ.: 411 ή 448, Email: e.kallivoka@wwf.gr ή v.orfanou@wwf.gr).

Παράταση ΟΣΔΕ

Πηγή: agronews.gr