Το αµέσως επόµενο διάστηµα αποτελεί µια πολύ καλή ευκαιρία για µια ριζική και ουσιαστική µεταρρύθµιση στην ΚΑΠ, η οποία πλέον θα πρέπει να αποκτήσει νέο χαρακτήρα και σκοπό εστιάζοντας στην ανάπτυξη των χωριών και της επαρχίας ανεξάρτητα από την αγροτική δραστηριότητα, υποστήριξε στην εφημερίδα Agrenda, ο πρώην Επίτροπος για θέµατα Γεωργίας, Φραντς Φίσλερ.

Ο κ. Φίσλερ στάθηκε κριτικός απέναντι στην πρόταση της Κοµισιόν σχετικά µε την επερχόµενη ΚΑΠ, σηµειώνοντας πως παραξενεύτηκε από το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε ουσιαστικά το κούρεµα του δεύτερου πυλώνα προς όφελος των άµεσων ενισχύσεων, λογική που απέδωσε στην έµφαση που δίνουν τα περισσότερα νέα κράτη µέλη, κυρίως για τις µεγάλες εκµεταλλεύσεις, µια πίεση στην οποία ενέδωσαν τελικά οι Βρυξέλλες.

Επιπλέον, σε ό,τι αφορά το µέλλον των διαπραγµατεύσεων τόσο σχετικά µε την ΚΑΠ, αλλά κυρίως για το Πολυετές ∆ηµοσιονοµικό Πλαίσιο (Π∆Π), ο Αυστριακός πρώην πολιτικός εµφανίστηκε απαισιόδοξος για το κατά πόσο η Ευρωβουλή και τα υπόλοιπα θεσµικά όργανα της ΕΕ, θα προλάβουν να φτάσουν σε µια ευρεία συµφωνία πριν από τις επερχόµενες ευρωεκλογές, την Άνοιξη του 2019, γεγονός που αφήνει σηµαντικά ερωτηµατικά, αφού αν και κατά το παρελθόν έχουν υπάρξει αντίστοιχες περιπτώσεις, αυτήν τη φορά, το κενό των 12 δις του Brexit, δεν αφήνει πολλά περιθώρια για την συνήθη λύση της επέκτασης και διατήρησης του προϋπολογισµού του προηγούµενου έτους.

φερομόνων

 

Επενδύσεις στα χωριά για µια ουσιαστική ανάπτυξη της υπαίθρου

«Η πρόταση της Κοµισιόν είναι λάθος για την ανάπτυξη της υπαίθρου και το µέλλον των ευρωπαϊκών χωριών», υποστήριξε ο πρώην επίτροπος. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση της Agrenda για το κατά πόσο η νέα ΚΑΠ µπορεί να στηρίξει πράγµατι τους µικρούς και µεσαίους αγρότες, ο Φραντς Φίσλερ, υπογράµµισε πως «είναι πολύ σηµαντικό, ειδικά στην περίπτωση της Ελλάδας, σε ορισµένα νησιά και στις βόρειες περιφέρειες της χώρας, να γίνουν επενδύσεις στα χωριά».

Συγκεκριµένα εξήγησε πως: «θα ήταν καλύτερο για την Ελλάδα, στην ύπαιθρο, στα χωριά, όχι µόνο να γίνονται επενδύσεις στην γεωργία, αλλά επενδύσεις και στον τοµέα των υπηρεσιών, στις υποδοµές, στην εκπαίδευση µε νέα σχολεία, στο κοινωνικό σύστηµα εν γένει», ενώ παραθέτοντας το παράδειγµα της αυστριακής υπαίθρου, επιχειρηµατολόγησε υπέρ µιας γεωργίας µερικής απασχόλησης, µε επενδύσεις που προσφέρουν αφενός περισσότερες εργασιακές ευκαιρίες στους κατοίκους της υπαίθρου και ένα καλύτερο επίπεδο ζωής, και αφετέρου απαιτούν χαµηλότερες δηµόσιες δαπάνες.

«Υπάρχει ένα ξεκάθαρο µήνυµα, ο πληθυσµός της ευρωπαϊκής υπαίθρου µέσα στα επόµενα 15 χρόνια θα µειωθεί στο µισό, από 200 εκατ. κατοίκους που είναι σήµερα, στους 100 εκατ.. Η Κοµισιόν θα έπρεπε να κινητοποιηθεί, όµως δεν βλέπω να κινείται προς αυτήν την κατεύθυνση», ανέφερε, υπογραµµίζοντας: «η αντιµετώπιση των αιτιών σηµαίνει επενδύσεις στις υποδοµές, και παροχή θέσεων εργασίας όχι µόνο στη γεωργία».

Παράταση ΟΣΔΕ

Πηγή: agronews.gr