Η δεύτερη προκήρυξη του Μέτρου 10.1.9 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» θα έχει σαφώς μικρότερο προϋπολογισμό από την πρώτη που ήταν 38 εκατ. ευρώ, ο οποίος και θα οριστικοποιηθεί μόλις εξεταστούν και οι ενστάσεις των παραγωγών, οι οποίες υποβλήθηκαν την περασμένη εβδομάδα.

Η πρόσκληση αναμένεται να βγει πριν το τέλος του έτους και η ένταξη θα γίνεται με το ΟΣΔΕ του 2018.

Υπενθυμίζεται πως το ύψος της ενίσχυσης σε ευρώ ανά ΜΖΚ (Μονάδα Ζωικού Κεφαλαίου) ανά κατηγορία ζώου ορίζεται ως ακολούθως:

Με διατήρηση 1 αρσενικού ανά 15 θηλυκών ζώων αναπαραγωγής:

Βοοειδή: 333 ευρώ ανά ΜΖΚ

Πρόβατα: 232 ευρώ ανά ΜΖΚ

Αίγες: 232 ευρώ ανά ΜΖΚ

Χοίροι: 215 ευρώ ανά ΜΖΚ

Ιπποειδή: 350 ευρώ ανά ΜΖΚ

Χωρίς διατήρηση 1 αρσενικού ανά 15 θηλυκά ζώα αναπαραγωγής:

Βοοειδή: 310 ευρώ ανά ΜΖΚ

Πρόβατα: 209 ευρώ ανά ΜΖΚ

Αίγες: 209 ευρώ ανά ΜΖΚ

Χοίροι: 192 ευρώ ανά ΜΖΚ

Ιπποειδή: 350 ευρώ ανά ΜΖΚ

Παράταση ΟΣΔΕ

Πηγή: agronews.gr