Σύμφωνα με τον αναλυτικό κατάλογο των πληρωμών – που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Οργανισμού πληρωμών – το μεγαλύτερο μέρος των πιστώσεων αφορά υπόλοιπα από τα προγράμματα των Νέων Αγροτών και το μέτρο των Δασώσεων.

Δείτε εδώ τις πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν από τις 18 ως και τις 19/09

Παράταση ΟΣΔΕ

Πηγή: agronews.gr