Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, ενημερώνει τους παραγωγούς της Π.Ε. Σερρών ότι οι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων των οποίων η σταφυλική παραγωγή προορίζεται για οινοποίηση υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά, μέσω των ψηφιακών εφαρμογών του ΥΠΑΑΤ, δηλώσεις συγκομιδής για το σύνολο της αμπελουργικής εκμετάλλευσής τους, αμέσως μετά τον τρύγο και μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2018. Μετά την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των δηλώσεων συγκομιδής (30 Νοεμβρίου), η εφαρμογή κλειδώνει και δεν είναι δυνατή η εισαγωγή νέων στοιχείων ή η τροποποίηση των υποβληθέντων, παρά μόνο από την αντίστοιχη Δ.Α.Ο.Κ και κατόπιν αιτήσεως του παραγωγού. 

1. Οι παραγωγοί έχουν την ευθύνη για την έγκαιρη, πλήρη και ορθή συμπλήρωση των στοιχείων που υποβάλλουν.
Απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης συγκομιδής:
α) οι αμπελουργοί των οποίων οι εκμεταλλεύσεις καταλαμβάνουν λιγότερο από 1 στρέμμα αμπελώνα και το παραγόμενο προϊόν τους δεν διατίθεται και ούτε πρόκειται να διατεθεί στο εμπόριο με οποιαδήποτε μορφή.
β) Οι αμπελουργοί/οινοποιοί οι οποίοι οινοποιούν οι ίδιοι το σύνολο της παραγωγής τους (υποβάλλουν δήλωση παραγωγής).
Δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δηλώσεων συγκομιδής :
α) Oι αμπελουργοί που είναι μέλη συνεταιριστικού οινοποιείου και παραδίδουν το σύνολο της παραγωγής τους στο εν λόγω συνεταιριστικό οινοποιείο.
β)  Οι αμπελουργοί που παραδίδουν τη σταφυλική τους παραγωγή σε οινοποιείο προς οινοποίηση και η παραγωγή αυτή επιστρέφεται με τη μορφή τελικού προϊόντος στον αμπελουργό. Οι παραγωγοί αυτοί υποχρεούνται να υποβάλλουν, επιπλέον της δήλωσης συγκομιδής και δήλωση παραγωγής.
γ) Οι αμπελουργοί που παραδίδουν το σύνολο ή μέρος της σταφυλοπαραγωγής προς χυμοποίηση. Οι εν λόγω αμπελουργοί θα πρέπει να επιλέξουν στη δήλωση συγκομιδής, στο πεδίο «ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ», τον όρο «ΧΥΜΟΠΟΙΗΣΗ».
δ)  Σε περίπτωση μηδενικής παραγωγής, οι παραγωγοί υποβάλλουν μηδενική δήλωση συγκομιδής, επιλέγοντας το αντίστοιχο πεδίο (π.χ. ζημιά από παγετό, χαλάζι, περονόσπορο- αναδιάρθρωση, οικονομικοί λόγοι, ανωτέρα βία).
ε) Με την ένδειξη «Οινοποίηση από τον Δηλούντα» η ανώτερη ποσότητα σταφυλιών που μπορεί να δηλωθεί ότι προορίζεται για ιδιοκατανάλωση είναι αυτή που αντιστοιχεί σε 1000 λίτρα οίνου, δηλαδή σε 1700 κιλά σταφυλιών. Στην περίπτωση που η ποσότητα σταφυλιών που συγκομίζεται είναι μεγαλύτερη από 1700 κιλά, θα πρέπει να προκύπτει από την Δήλωση Συγκομιδής η πώληση της επιπλέον ποσότητας σε οινοποιείο ή η παράδοσή της σε οινοποιείο προς οινοποίηση και η επιστροφή της με τη μορφή τελικού προϊόντος στους ίδιους, οπότε οι αμπελοκαλλιεργητές είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν, επιπλέον της Δήλωσης Συγκομιδής και Δήλωση Παραγωγής.

2. Οι υπόχρεοι για τη δήλωση συγκομιδής που δεν συμμορφώνονται με τα ανωτέρω, αποκλείονται των διαφόρων ευεργετημάτων (πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων), για την τρέχουσα και την επόμενη αμπελοοινική περίοδο.

3. Οι παραγωγοί για να υποβάλλουν δήλωση συγκομιδής πρέπει:

  • Να έχουν σωστό (επικαιροποιημένο) αντίγραφο του αμπελουργικού μητρώου.
  • Να έχουν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).
  • Να εγγραφούν στην σελίδα ηλεκτρονικών εφαρμογών του ΥΠΑΑΤ:
    http://e-services.minagric.gr/
    και να παραλάβουν τους σχετικούς κωδικούς (username και password).
  • Να κάνουν είσοδο με τα στοιχεία εγγραφής που θα λάβουν στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο και να υποβάλουν την δήλωση.

Για τηλεφωνική υποστήριξη στη χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών μπορούν να καλέσουν 1540 και 210 – 2124000.

Όπως προαναφέρθηκε, η ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης συγκομιδής είναι αποκλειστική ευθύνη των παραγωγών. Η υπηρεσία της ΠΕ Σερρών, θα βοηθήσει στην σχετική διαδικασία, παρέχοντας πληροφορίες και οδηγίες, είτε τηλεφωνικά είτε σε όσους αμπελουργούς προσέλθουν στα γραφεία. Αρμόδιος γεωπόνος ο Κοσμάς Τζουβάρας, στο γραφείο 10 – τηλέφωνο 23213 – 55220.

Παράταση ΟΣΔΕ