Στη συγκρότηση Ειδικής (Γνωμοδοτικής) Επιτροπής για την παρακολούθηση και παραλαβή της σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την υλοποίηση του εισαγωγικού προγράμματος επιμόρφωσης των Γεωργικών Συμβούλων, με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης (e-learning), μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας καθώς και την αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων, προχώρησε ο ΕΛΓΟ – Δήμητρα.

Σύμφωνα με απόφαση που δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια και υπογράφει ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Αθανάσιος Μπακαλέξης, η Ειδική επιτροπή θα αποτελείται από τρία μέλη και το έργο της θα είναι: «η παρακολούθηση και ο έλεγχος της προσήκουσας εκτέλεσης όλων των όρων της σύμβασης και της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και η παραλαβή των υπηρεσιών με την έκδοση αιτιολογημένης γνώμης προς τα αρμόδια όργανα του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – Δήμητρα».

Τα μέλη της επιτροπής είναι τα εξής:

– Παππάς Χρήστος, ΠΕ Γεωπονικού, ως Πρόεδρο με αναπληρώτρια την Αλεξάκη Αικατερίνη, ΠΕ Γεωπονικού

– Δημητριάδη Ιωάννη, ΠΕ Κτηνιάτρων, ως τακτικό μέλος με αναπληρώτρια την Παπαροκά, Αθανασία ΠΕ Χημικών

– Κυρίτση Γεώργιο, ΠΕ Γεωπονικού, ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Στάχτιαρη Σπυρίδωνα ΠΕ Γεωπονικού.

Παράταση ΟΣΔΕ

Πηγή: agronews.gr