Μετά την πληρωμή της ενιαίας ενίσχυσης, λογικά μέσα στον Νοέμβριο, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα τρέξει η διαδικασία της προκαταβολής της Απονιτροποίησης, στο πλαίσιο της «τακτοποίησης» των πληρωμών του Β’ Πυλώνα, σύμφωνα με τις κοινοτικές υποχρεώσεις.
Μάλιστα, το δρόμο άνοιξε η απόφαση Κασίμη, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη 4.169 δικαιούχων στη δράση 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα», των οποίων οι αιτήσεις στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της αριθ. 2175/139694/28.12.2017 Πρόσκλησης κρίθηκαν ως παραδεκτές, με συνολική Δημόσια Δαπάνη 254.627.063,52 ευρώ.

Να σημειωθεί ότι οι πενταετούς διάρκειας υποχρεώσεις και δεσμεύσεις των δικαιούχων, ξεκίνησαν την 28η Δεκεμβρίου 2017 και λήγουν την 27η Δεκεμβρίου 2022, δηλαδή αφορούν την πρόσκληση που βγήκε στον αέρα στις 28 Δεκεμβρίου του 2017.

Υπενθυμίζεται ότι στην περίπτωση του Β’ Πυλώνα, για πρώτη φορά η Κομισιόν διευκολύνει τα κράτη µέλη, που αντιµετώπισαν προβλήµατα λόγω των καιρικών συνθηκών που επικράτησαν την άνοιξη και το καλοκαίρι, παρέχοντας τη δυνατότητα αύξησης του ποσοστού της προκαταβολής στο 85% από 75% µέχρι σήµερα.

Όσον αφορά τα ποσά, υπενθυµίζεται ότι στο µέτρο εντάχθηκαν 4.169 δικαιούχοι µε συνολική αιτούµενη έκταση 850.000 στρέµµατα και συνολικό προϋπολογισµό της πενταετίας µετά την υπερδέσµευση στα 254,6 εκατ. ευρώ και ελάχιστη βαθµολογία ένταξης τα 12,2 µόρια.

Αυτό σηµαίνει ότι για το πρώτο έτος της Απονιτροποίησης, υπολογισμένο µε τον υψηλότερο συντελεστή που αφορά τα κηπευτικά και ανέρχεται στα 60 ευρώ το στρέµµα το ποσό που έχει δεσµευτεί ανέρχεται στα 51 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε προκαταβολή περί τα 43 εκατ. ευρώ.

Παράταση ΟΣΔΕ

Πηγή: agronews.gr