Αν το µέλλον ανήκει σε αυτούς που ξέρουν να το προετοιµάζουν, τότε η Ελλάδα δεν αποκλείεται, κάποια στιγµή, µέσα στις επόµενες δεκαετίες, να έχει στην επικράτειά της εκτεταµένες φυτείες µπανάνας και καφέ.
Το σενάριο, που µοιάζει βγαλµένο από ταινία επιστηµονικής φαντασίας, δεν θα ήταν παρά µια απόπειρα κακόγουστης φάρσας, εάν πίσω από τη σύλληψή του δεν ήταν η Αµερικανική Γεωργική Σχολή, ένα εκπαιδευτικό ίδρυµα που έχει δώσει πολλαπλά διαπιστευτήρια, µε την πρωτοποριακή και καινοτόµα λειτουργία της, για πάνω από έναν αιώνα και µπροστά µας οι επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής.

«Μπορεί να τροµάζει, αλλά η ερηµοποίηση θα χτυπήσει την πόρτα και της χώρας µας. Μελλοντικά θα δηµιουργηθούν συνθήκες ευνοϊκές για άλλες καλλιέργειες όπως της µπανάνας και του καφέ», προέβλεψε ο ∆ρ Ευάγγελος Βέργος, διευθυντής του νέου Ι-ΙΕΚ που έθεσε σε λειτουργία από την 1η Οκτωβρίου η Σχολή, αποκαλύπτοντας ότι ενόψει αυτής της εποχής, ήδη η Αµερικανική Γεωργική Σχολή έχει αρχίσει να προετοιµάζεται.

Όπως ανέφερε, κατά την οµιλία του στα επίσηµα εγκαίνια του νέου Ι-ΙΕΚ, αν και είναι ακόµη σε πρώιµο στάδιο, προωθείται συνεργασία της Σχολής µε ιδιωτικές επιχειρήσεις, µε σκοπό να διερευνηθεί αν µπορεί να ευδοκιµήσει η καλλιέργεια καφέ, κάτω από τεχνικές συνθήκες που θα προσοµοιάζουν σε περιβάλλον ανάλογο µε αυτό που αναµένεται στη χώρα λόγω κλιµατικής αλλαγής. Στην ίδια λογική, η Σχολή άρχισε να πειραµατίζεται, µαζί µε το ΕΚΕΦΕ ∆ηµόκριτος και το ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και µε την αξιοποίηση της νανοτεχνολογίας στη γεωργία προσβλέποντας σε περιορισµό των καταναλώσεων αρδευτικού νερού δεδοµένου ότι αυτός ο φυσικός πόρος θα είναι από τα θύµατα των καιρικών µεταβολών.

Παράταση ΟΣΔΕ

Πηγή: agronews.gr