Έως την Πέμπτη 18 Οκτωβρίου – σύμφωνα με όσα αναφέρουν μέχρι και αυτή την ώρα πηγές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ – πρόκειται να πληρωθεί η προκαταβολή του 70% της Ενιαίας Ενίσχυσης αφού ήδη υπεγράφη η σύµβαση µε την τράπεζα Πειραιώς. Η πληρωμή υπολογίζεται περί τα 700 εκατ. ευρώ.
Σύµφωνα µε τις τελευταίες πληροφορίες από υψηλά ιστάµενα στελέχη του υπουργείου, ο προγραµµατισµός δείχνει τις πιστώσεις να ξεκινούν το βράδυ της Πέµπτης 18 Οκτωβρίου, προκειµένου τα χρήµατα να αρχίσουν να φαίνονται στους λογαριασµούς των παραγωγών από την Παρασκευή, ώστε να ξεκινήσουν οι αναλήψεις από τα ΑΤΜ και από τα γκισέ της τράπεζας τη ∆ευτέρα 22 του µήνα.

Έφτασε η ώρα για την πολυπόθητη πληρωµή του τσεκ, µε τους αγρότες και κτηνοτρόφους να καλούνται να είναι προετοιµασµένοι για τους συµψηφισµούς µε χρέη προς το δηµόσιο (εφορία, ΕΦΚΑ, ΕΝΦΙΑ κλπ) που θα «τρέξουν» ταυτόχρονα µε τις πιστώσεις. Το µεγαλύτερο κοµµάτι δικαιούχων που θα µείνει εκτός πληρωµής είναι όσοι γεωργοί δικαιούνται ποσό βασικής ενίσχυσης µικρότερο των 250 ευρώ. Υπενθυµίζεται ότι στις πιστώσεις αυτές δεν θα περιλαµβάνεται το πρασίνισµα και κατά πάσα πιθανότητα τα επιπλέον δικαιώµατα σε νέους αγρότες κάτω των 40 ετών, οι οποίοι ξεκίνησαν τη δραστηριότητά τους από το 2013 και µετά, καθώς ακόµα δεν έχει εκδοθεί η απαραίτητη απόφαση µε το ποσοστό της ενίσχυσης.

Εν τω µεταξύ, στις 12 Οκτωβρίου έγινε πληρωµή περί τα 16 εκατ. ευρώ για την επιστροφή της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας του περασµένου χρόνου, σε περίπου 240.000 δικαιούχους, σύµφωνα µε τις κανονιστικές αποφάσεις, προκειµένου να «κλείσει» το σύστηµα της ενιαίας ενίσχυσης του 2017 για να ανοίξει η διαδικασία του επόµενου έτους.

Κατά τα λοιπά, µετά το τσεκ, ακολουθούν οι εξής πληρωµές:

Παλιά αγροπεριβαλλοντικά: Ετοιµάζονται πιστώσεις ύψους 9 εκατ. ευρώ που αφορούν εξόφληση υπολοίπων για γεωργοπεριβαλλοντικά µέτρα προηγουµένων ετών (όπως νιτρικά, αυτόχθονες φυλές, διατήρηση του αµπελώνα Θήρας, αµειψισπορά και ολοκληρωµένη καπνού και τεύτλων). Πρόκειται ουσιαστικά για ένας µέρος του κονδυλίου 60 εκατ. ευρώ, το οποίο δεσµεύτηκε µε απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονοµικών Γιώργου Χουλιαράκη, για να κλείσει τρύπες παλιών προγραµµάτων. Σηµειωτέον ότι από τις 18 Ιουλίου, που υπεγράφη το σχετικό ΦΕΚ, πραγµατοποιούνται τµηµατικά πληρωµές.

Νέοι Αγρότες: Μετά την κατανοµή πίστωσης ποσού 1,1 εκατ. ευρώ, θα ακολουθήσουν πληρωµές για ανειληµµένες υποχρεώσεις που αφορούν το παλιό πρόγραµµα (προγραµµατική περίοδο 2007- 2013) των Νέων Αγροτών.

Βιολογική Γεωργία και Κτηνοτροφία: Μέσα στον Οκτώβριο και ενδεχοµένως την επόµενη εβδοµάδα τοποθετεί ο Οργανισµός Πληρωµών την εκκαθάριση του πρώτου έτους της Βιολογικής Γεωργίας, προκειµένου αµέσως µετά και µέχρι τα τέλη Νοεµβρίου να δροµολογηθεί η προκαταβολή του δεύτερου έτους της Βιολογικής Γεωργίας και η αντίστοιχη προκαταβολή του πρώτου έτους της Βιολογικής Κτηνοτροφίας.

Απονιτροποίηση: Μετά την πληρωµή της ενιαίας ενίσχυσης, λογικά µέσα στον Νοέµβριο, σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα τρέξει η διαδικασία της προκαταβολής της Απονιτροποίησης, στο πλαίσιο της «τακτοποίησης» των πληρωµών του Β’ Πυλώνα, σύµφωνα µε τις κοινοτικές υποχρεώσεις. Μάλιστα, το δρόµο άνοιξε η απόφαση Κασίµη, µε την οποία εγκρίθηκε η ένταξη 4.169 δικαιούχων στη δράση 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα», των οποίων οι αιτήσεις στήριξης που υποβλήθηκαν κρίθηκαν ως παραδεκτές, µε συνολική ∆ηµόσια ∆απάνη 254.627.063,52 ευρώ.

Εξισωτική αποζηµίωση: Στα µέσα ∆εκεµβρίου, και µέχρι τις 14 ∆εκέµβρη, αναµένεται να πιστωθούν στους λογαριασµούς των δικαιούχων η εκκαθάριση της βασικής ενίσχυσης, η πράσινη ενίσχυση και η ενίσχυση για τους γεωργούς νεαρής ηλικίας, ενώ αµέσως µετά –όπως πέρυσι- δροµολογείται αρµοδίως η πληρωµή της εξισωτικής αποζηµίωσης του 2018. Σηµειωτέον ότι µέχρι το τέλος του έτους, στόχος του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι να έχουν κλείσει και όλες οι εκκρεµότητες από τα προηγούµενα έτη.

Παράταση ΟΣΔΕ

Πηγή: agronews.gr