Σύντομα αναμένεται πρόγραμμα από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για χρημοτοδότηση αγροτών, συνεταιρισμών, ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ προκειμένου να αναπτύξουν ενεργειακές κοινότητες το 2019, να τοποθετήσουν δηλαδή φωτοβολταϊκά και να παράξουν ενέργεια, μειώνοντας σημαντικά το κόστος.

Η πρώτη Ενεργειακή Αγροτική Κοινότητα, η οποία τα επόµενα χρόνια θα µειώσει κατά 80% το κόστος παραγωγής για τις αρδευόµενες καλλιέργειες της Θεσσαλίας, αναμένεται να εγκαινιαστεί το Νοέμβριο στο Δαμάσι και πρόκειται για τη σύμπραξη ΥΠΑΑΤ, ΓΟΕΒ Θεσσαλίας και εννέα ΤΟΕΒ από τη Λάρισα, τα Φάρσαλα και την Καρδίτσα.

Η επένδυση προβλέπει την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου, δυναµικότητας 1 MW, σε µια έκταση 40 περίπου στρεµµάτων.

Στο πρόγραμμα του ΚΑΠΕ μπορούν να ενταχθούν, ΤΟΕΒ, ΓΟΕΒ αλλά και ιδιώτες αγρότες.

Παράταση ΟΣΔΕ

Πηγή: agronews.gr