Σύμφωνα με όσα αναφέρει: «Οι παραγωγοί των οποίων οι εκτάσεις είναι Αγροτεμάχια εντός των νέων κυρωμένων δασικών χαρτών με χαρακτηρισμό ζώνης «ΑΔ», «ΔΑ», «ΔΔ», «ΠΔ», «ΠΧ», «ΧΑ», «ΧΧ», ΑΝ/ΑΔ, ΑΝ/ΔΑ, ΑΝ/ΔΔ, ΑΝ/ΠΔ, δεν πρόκειται να πληρωθούν για τις αντίστοιχες εκτάσεις. Οι εκτάσεις αυτές δύναται να αποτελούν από ελάχιστα τετραγωνικά μέτρα κάποιου αγροτεμαχίου μέχρι και το σύνολο της εκμετάλλευσης.

Οι συγκεκριμένες εκτάσεις ουσιαστικά θα θεωρηθούν εκτός συστήματος καθώς ανήκουν σύμφωνα με τους Δασικούς Χάρτες σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες. Συνέπεια των παραπάνω θα αποτελέσει και η μη πληρωμή των συγκεκριμένων εκτάσεων και για τα αντίστοιχα Γεωργό-Περιβαλλοντικά Προγράμματα όπως η «Βιολογική Καλλιέργεια» και η «Μείωση της Ρύπανσης Νερού». Το πιο σημαντικό και ουσιαστικό όμως είναι ότι οι συγκεκριμένες εκτάσεις δεν πρόκειται να πληρωθούν μέχρι να γίνει η οποιαδήποτε αλλαγή στους Δασικούς Χάρτες από τα κατά τόπους Δασαρχεία σε συνεργασία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ κάτι που μπορεί να διαρκέσει από μερικούς μήνες μέχρι και αρκετά έτη.

Εδώ θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι οι περισσότεροι πολίτες – παραγωγοί έχουν πραγματοποιήσει αντιρρήσεις ή εξαγορά πολλές όμως εξ αυτών να μην έχουν έως και σήμερα εξεταστεί από τα Δασαρχεία λόγω μειωμένου προσωπικού και μεγάλης γραφειοκρατίας. Επίσης υπάρχει υπάρχουν περιπτώσεις πολιτών που είχαν κάνει αίτηση σε ΔΑΟΚ για επικοιστικά, αναδασμούς, διανομές οι ΔΑΟΚ δεν έχουν αποστείλει την κατάλληλη ενημέρωση στα Δασαρχεία με συνέπεια πολλά εξ αυτών να έρχονται στους χάρτες του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Δασικά…!!! Τέλος υπάρχουν περιπτώσεις όπου παραγωγοί έχουν καταφύγει στο ΣΤΕ και το οποίο επίσης δεν έχει ακόμη γνωμοδοτήσει θετικά ή αρνητικά.

Συνεπώς σύμφωνα με όλα τα προαναφερθέντα το σύνολο των εκτάσεων της χώρας επιμερίζεται σε εκτάσεις για τις οποίες μέχρι και σήμερα δεν έχει γίνει η ανάρτηση των Δασικών Χαρτών, άλλες οι οποίες έχουν οριστικά χαρακτηριστεί και πολλές για τις οποίες οι πολίτες – παραγωγοί έχουν πραγματοποιήσει αντιρρήσεις και εξαγορές. Δε γίνεται σε μια ευνομούμενη χώρα οι πολίτες και οι εκτάσεις τους να διαχωρίζονται.

Για το σκοπό αυτό και για μην χαθούν χρήματα από τις επιδοτήσεις που λαμβάνει η χώρα μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα συγκεκριμένα επιστραφούν πίσω, το γραφείο μας προτείνει να υπάρξει πρωτοβουλία από το ΥΠΑΑΤ μέσω Υπουργικής Απόφασης που να επιλύει το σύνολο των προβλημάτων που ανακύπτουν από την εφαρμογή των Δασικών Χαρτών».

Παράταση ΟΣΔΕ

Πηγή: agronews.gr