Έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ που φθάνει µέχρι και 100% µπορούν να εξασφαλίσουν οι φορολογούµενοι που έχουν στην κατοχή τους ηµιτελή κτίσµατα, βοηθητικούς χώρους, κτίρια προ του 1930 ή αγροτικής χρήσης. Σύµφωνα µε όσα έχουν γίνει γνωστά απαραίτητη προϋπόθεση για να φορολογηθούν τα κτίσµατα µε έκπτωση είναι να έχουν δηλωθεί σωστά στο έντυπο Ε9, µε βάση τα στοιχεία του οποίου υπολογίζεται για κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου ο φόρος ακινήτων.

Σε δύο φάσεις η µείωση
Η µείωση του ΕΝΦΙΑ θα γίνει σε δυο φάσεις: η πρώτη 10% µεσοσταθµικά από 1ης Ιανουαρίου του 2019 και 20% κατά µέσο όρο η δεύτερη. Στο µεσοδιάστηµα θα υπάρξουν δύο αναθεωρήσεις στις αντικειµενικές τιµές των ακινήτων για τις οποίες έχει δεσµευτεί η κυβέρνηση στο πλαίσιο του µεταµνηµονιακού προγράµµατος εποπτείας. «Σε δύο χρόνια από σήµερα, ο ΕΝΦΙΑ, θα είναι ίδιος µε τον Φόρο Μεγάλης Ακίνητης περιουσίας» είχε πει ο πρωθυπουργός, λέγοντας παράλληλα πως θα αλλάξει και η δοµή του φόρου ώστε να γίνει πιο αναλογικός.

Ασφαλιστικές εισφορές
Επιπλέον σε ό,τι αφορά τους αγρότες το επόµενο διάστηµα αναµένεται η θεσµοθέτηση στις µειώσεις στις ασφαλιστικές εισφορές κατά 33,3%. Ειδικότερα σύµφωνα µε όσα έχουν γίνει γνωστά από το υπουργείο Εργασίας η µείωση των ασφαλιστικών εισφορών από το18% θα πάει στο 12% από την 1/1/2019 (για τους αγρότες υπήρχε ένα µεταβατικό διάστηµα το οποίο διαµορφώνεται πλέον ως εξής: το 2020 η εισφορά θα είναι 12,66%, το 2021 θα είναι 13% και το 2022 θα είναι 13,33%). Πρακτικά αυτό σηµαίνει ότι αγρότης µε ετήσιο εισόδηµα 6.022 ευρώ θα έχει όφελος 195,96 ευρώ τον χρόνο. Άρα το ποσοστό µείωσης της εισφοράς για κύρια σύνταξη φτάνει στο 18,1%. Στην περίπτωση που αγρότης έχει ετήσιο εισόδηµα 49.022 ευρώ, τότε το ετήσιο όφελος θα είναι 2.941 ευρώ και το ποσοστό της µείωσης 33,3%.

Παράταση ΟΣΔΕ

Πηγή: agronews.gr