Ο Οργανισμός πληρωμών ενημερώνει τους αγρότες ότι, σε περιπτώσεις που επιλέξιμες εκτάσεις εμπλέκονται σε δασικές κατηγορίες των κυρωμένων Δασικών Χαρτών, οι σχετιζόμενες ενισχύσεις θα υπολογιστούν σε επόμενες πληρωμές, με την προϋπόθεση ότι αυτοί οι παραγωγοί έχουν προβεί σε ενεργοποίηση των εργαλείων που προβλέπονται στο Εγχειρίδιο του ΥΠΕΝ με τίτλο «ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ & ΟΠΕΚΕΠΕ, Εργαλεία για την διασφάλιση των δικαιωμάτων των πολιτών», που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ και θα αποσταλεί στα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων ΟΣΔΕ.

Με βάση την ενεργοποίηση των εργαλείων που προβλέπονται στο ανωτέρω εγχειρίδιο, ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα παραλαμβάνει σχετικό επικαιροποιημένο αρχείο πριν από κάθε πληρωμή από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ.

Για τις εκτάσεις που υφίστανται δικαστικές προσφυγές, οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί θα πρέπει να προσκομίσουν στα κατά τόπους Περιφερειακά Γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ προσωρινή διαταγή ή απόφαση αναστολής εκτέλεσης από το αρμόδιο καθ’ ύλην δικαστήριο, υποδεικνύοντας τη συγκεκριμένη έκταση, προκειμένου να ληφθούν υπόψη από τον Οργανισμό.

Στις περιπτώσεις, όπου με το πέρας της σύνθετης αυτής διοικητικής διαδικασίας, εκδοθεί απορριπτική απόφαση επί των αιτήσεων των παραγωγών, θα εφαρμοστούν ανάλογα τα όσα ισχύουν για τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά.

Η ανακοίνωση αυτή θα αποσταλεί με ηλεκτρονικό μήνυμα στις προσωπικές ηλεκτρονικές δ/νσεις των εμπλεκόμενων παραγωγών, στο οποίο θα υποδεικνύονται και τα εμπλεκόμενα αγροτεμάχια, καθώς και με γραπτό μήνυμα στα κινητά τους τηλέφωνα, το οποίο θα τους παραπέμπει στην ηλεκτρονική τους αλληλογραφία, για την αναζήτηση των εν λόγω στοιχείων. Για οποιαδήποτε επιπλέον ενημέρωση που αφορά στην αίτησή τους, οι παραγωγοί μπορούν να αποτείνονται στα κατά τόπους ΚΥΔ καθώς και τις περιφερειακές Υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ για τα θέματα ενεργοποίησης των εργαλείων στις κατά τόπους δασικές υπηρεσίες.

Κίνδυνος και για τους εξόφληση του τσεκ από τους δασικούς χάρτες
Απλήρωτοι και τον Δεκέμβριο (εξόφληση της ενιαίας ενίσχυσης και καταβολή πρασινίσματος) κινδυνεύουν να μείνουν όσοι παραγωγοί αντιμετωπίζουν προβλήματα με τους δασικούς χάρτες και δεν έλαβαν την προηγούμενη εβδομάδα την προκαταβολή της Ενιαίας Ενίσχυσης.

Μάλιστα όπως τονίζουν γεωπόνοι – μελετητές που ασχολούνται με το ΟΣΔΕ, οι δασικοί χάρτες αποτελούν «βόμβα» στα θεμέλια και άλλων σημαντικών πληρωμών όπως η εξισωτική, οι συνδεδεμένες και ειδικές ενισχύσεις. Επίσης προβλήματα θα δημιουργηθούν και στις πιστώσεις για τα γεωργό – περιβαλλοντικά προγράμματα όπως η «Βιολογική Καλλιέργεια» και η «Μείωση της Ρύπανσης Νερού».

Με αφορμή το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί οι μελετητές προτείνουν – προκειμένου να δοθεί λύση – εφόσον είναι ανοικτή ακόμη η διαδικασία εξαγοράς και έγκρισης επέμβασης καθώς και η εφαρμογή του άρθρου 67 του Ν 998/1979 για αντιρρήσεις δασωμένων αγρών, να δοθεί η δυνατότητα τα κατά τόπους Δασαρχεία / Διευθύνσεις Δασών να δεχτούν τις αιτήσεις των παραγωγών που εντάσσονται στις περιπτώσεις που παρουσιάστηκαν παραπάνω και να ενσωματώσουν άμεσα στους αρχικά μερικώς κυρωμένους Δασικούς Χάρτες τα νέα Αγροτεμάχια προκειμένου να ενημερωθεί η βάση δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ και να γίνει ολική εκκαθάριση με τη δεύτερη πληρωμή, αυτή των Χριστουγέννων.

Διαβάστε αναλυτικά σχετικό άρθρο του κ. Γεώργιου Χρ. Δημόκα, πρώην Καθηγητή ΤΕΙ Καλαμάτας, γεωπόνου Μελετητή στη Μαγνησία:

Η πληρωμή του 70% της Βασικής Ενίσχυσης πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 26/10 με πολλούς παραγωγούς λόγω δασικών να παρατηρούν περικοπές στα χρήματά τους, μικρές ή μεγάλες. Ποιοι είναι όμως όλοι αυτοί που έχουν πρόβλημα;

Όπως τονίσαμε και στο άρθρο που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη 24/10 είναι οι παραγωγοί των οποίων οι εκτάσεις είναι Αγροτεμάχια εντός των νέων αρχικά μερικώς κυρωμένων δασικών χαρτών με χαρακτηρισμό ζώνης «ΑΔ», «ΔΑ», «ΔΔ», «ΠΔ», «ΠΧ», «ΧΑ», «ΧΧ», ΑΝ/ΑΔ, ΑΝ/ΔΑ, ΑΝ/ΔΔ, ΑΝ/ΠΔ, και μπορούν να τα διαπιστώσουν στους φορείς που έχουν υποβάλλει την ΕΑΕ του έτους 2018. Οι εκτάσεις αυτές έχουν διαφορετική απεικόνιση στο χάρτη καθώς παρουσιάζονται με μπλε χρωματισμό.

Ποιες είναι αυτές οι εκτάσεις; Ποιοι παραγωγοί θίγονται; Τι χάνουν και τι πρέπει να γίνει; Τι προτείνουμε; Τι θα συμβεί στο μέλλον; Ας πιάσουμε το πρόβλημα από την αρχή…
Οι περιοχές στις οποίες έχει γίνει αρχική μερική κύρωση των Δασικών Χαρτών είναι οι παρακάτω περιφερειακές ενότητες: Αρκαδίας, Αχαΐας, Ευβοίας, Ηλείας, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Κοζάνης, Λακωνίας, Λάρισας, Μαγνησίας, Μεσσηνίας, Πιερίας, Χαλκιδικής και κάποιες μικρές περιοχές για τις περιφερειακές ενότητες της Αργολίδας, της Αττικής, των Δωδεκανήσων, του Έβρου, του Ηρακλείου, της Καβάλας, της Κέρκυρας, των Κυκλάδων, της Λέσβου, της Ξάνθης, της Πρέβεζας, της Ροδόπης, της Σάμου, της Φθιώτιδας, της Φλώρινας της Χίου σύμφωνα με το https://gis.ktimanet.gr/wms/forestfinal/default.aspx.

Μια σημαντική διευκρίνιση που πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα είναι ότι αρχικώς μερικώς κυρωμένος Δασικός Χάρτης ερμηνεύεται προς το παρόν σε σχέση με τις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ ότι οι παραγωγοί / δικαιούχοι δικαιωμάτων δύναται να πληρώνονται για τα συγκεκριμένα Αγροτεμάχια αλλά τα Δασαρχεία / Διευθύνσεις Δασών δεν έχουν εξετάσει ακόμη και σήμερα τα αιτήματα αντιρρήσεων, εξαγοράς και έγκρισης επέμβασης που έχουν υποβληθεί.

Για το λόγω αυτό στις παραπάνω περιοχές οι περισσότεροι παραγωγοί που είχαν προβεί σε αίτηση αντίρρησης πριν την αρχική μερική κύρωση των Δασικών Χαρτών πληρώθηκαν κανονικά. Λίγες είναι οι περιπτώσεις που οι αντιρρήσεις δεν ενσωματώθηκαν στους αρχικά κυρωμένους Δασικούς Χάρτες που απέστειλαν τα κατά τόπους Δασαρχεία / Διευθύνσεις Δασών στον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά την ημερομηνία αρχικής μερικής κύρωσής τους που ξεκινάει από τις 29/12/2017 για την περιοχή των Ιωαννίνων και καταλήγει στις 21/03/2018 για την περιοχή της Πρέβεζας. Όλες οι υπόλοιπες περιοχές που προαναφέρθηκαν οι αναρτήσεις των αρχικά μερικώς κυρωμένων Δασικών Χαρτών έγιναν στο μεσοδιάστημα. Επίσης πληρώθηκαν κανονικά όσες εξαγορές και εγκρίσεις επέμβασης εξετάστηκαν και ενσωματώθηκαν στους Δασικούς Χάρτες καθώς και Πρόδηλα Σφάλματα που απαντήθηκαν θετικά.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενημέρωνε μέσω Δελτίο Τύπου στις 14/03/2018 το σύνολο των παραγωγών της χώρας «Βάσει της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των δηλώσεων Ενιαίας Ενίσχυσης, έως τις 15/05/2018, ενημερώνουμε τους παραγωγούς στις περιοχές των οποίων έγινε ανάρτηση (Β’ και Γ’ Φάση) Δασικών χαρτών και συγκεκριμένα στους Νομούς Ανατ. Αττικής, Αρκαδίας, Ζακύνθου, Ημαθίας, Θεσπρωτίας, Καβάλας, Κιλκίς, Κυκλάδων, Λέσβου, Ξάνθης, Πέλλας, Σερρών, Φλώρινας Χανίων, Χίου όπως:

Ελέγξουν εάν τα προς δήλωση αγροτεμάχια τους για την καταβολή κοινοτικών ενισχύσεων έτους 2018, εμπλέκονται χωρικά σε περιπτώσεις Δασικών Χαρτών. Για τα αγροτεμάχια που εμπλέκονται, πρέπει να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες, ανάλογα με την κατηγορία του Δασικού Χάρτη που εντάσσονται, πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων. Εφιστάται η προσοχή στους ιδιοκτήτες, ότι τα στοιχεία που διατηρεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ σχετίζονται με τη Δήλωση Ε.Α.Ε. (Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης), και την αναλυτική πληροφορία δύναται να τη λάβουν και από τους ενοικιαστές, οι οποίοι οφείλουν να ενημερώνουν τους ιδιοκτήτες, αν εμπλέκονται τα αγροτεμάχιά τους στους αναρτημένους Δασικούς χάρτες. Η τήρηση της παραπάνω διαδικασίας συμβάλει στην ομαλή καταβολή των δικαιούμενων κοινοτικών ενισχύσεων για κάθε δικαιούχο.» Οι υπόλοιποι δικαιούχοι είχαν αντίστοιχα ενημερωθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε προγενέστερες ημερομηνίες.

Ποιες όμως είναι οι περιπτώσεις που παρουσιάζουν πρόβλημα; Ποιοι παραγωγοί θίγονται;

– Παραγωγοί που δεν υπέβαλαν καθόλου αιτήματα: αντιρρήσεων, εξαγοράς και πρόδηλων σφαλμάτων

– Αιτήματα αντιρρήσεων μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής

– Παραγωγοί που προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας – ΣΤΕ

– Αιτήματα εξαγοράς και έγκρισης επέμβασης μεταγενέστερα της ενημέρωσης που προσθέτουν στους αρχικά μερικώς κυρωμένους Δασικούς Χάρτες τα κατά τόπους Δασαρχεία / Διευθύνσεις Δασών μέσω της βάση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

– Πρόδηλα σφάλματα που έγιναν μερικώς αποδεκτά ή απορρίφθηκαν

– Πρόδηλα σφάλματα για επικοιστικά, αναδασμούς, διανομές για τα οποία οι ΔΑΟΚ δεν έχουν αποστείλει την κατάλληλη ενημέρωση στα κατά τόπους Δασαρχεία

– Τέλος οι παραγωγοί που εμπίπτουν στις κατηγορίες ΑΝ/ΑΔ, ΑΝ/ΔΑ, ΑΝ/ΔΔ, ΑΝ/ΠΔ, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι είχαν ταυτόχρονα και ποινές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ποιοι παραγωγοί δεν διαπίστωσαν πρόβλημα στα χρήματα που έλαβαν αν και είχαν Αγροτεμάχια που χαρακτηρίστηκαν μερικώς ή ολικώς Δασικά;
Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν οι παραγωγοί που είχαν περίσσεια στρεμμάτων έναντι των δικαιωμάτων. Παράδειγμα αν παραγωγός είχε δικαιώματα για 100 στρέμματα και στην ΕΑΕ 2018 έχει 120 στρέμματα με 20 εξ αυτών να χαρακτηρίζονται Δασικά τότε ο συγκεκριμένος πληρώθηκε κανονικά καθώς είχε περίσσεια στρεμμάτων έναντι των δικαιωμάτων.

Τι χάνουν οι παραγωγοί που δεν πληρώθηκαν και τι πρέπει να γίνει;
Οι συγκεκριμένες εκτάσεις – Αγροτεμάχια ή μέρος αυτών, ουσιαστικά θεωρήθηκαν εκτός συστήματος καθώς ανήκουν σύμφωνα με τους Δασικούς Χάρτες σε κάποια από τις κατηγορίες με χαρακτηρισμό ζώνης «ΑΔ», «ΔΑ», «ΔΔ», «ΠΔ», «ΠΧ», «ΧΑ», «ΧΧ», ΑΝ/ΑΔ, ΑΝ/ΔΑ, ΑΝ/ΔΔ, ΑΝ/ΠΔ. Συνέπεια των παραπάνω θα αποτελέσει και σε δεύτερο χρόνο στην πληρωμή των Χριστουγέννων και η μη πληρωμή των συγκεκριμένων εκτάσεων για:

– Πρασίνισμα

– Εξισωτική

– Συνδεδεμένες και Ειδικές Ενισχύσεις

– Γεωργό-Περιβαλλοντικά Προγράμματα όπως η «Βιολογική Καλλιέργεια» και η «Μείωση της Ρύπανσης Νερού».

Πρόβλημα τέλος πολύ σημαντικό προκύπτει και στην πολλαπλή συμμόρφωση για όσους ανήκουν στην κατηγορία άνω των 100 στρεμμάτων και θα πρέπει να τηρούν τα αντίστοιχα ποσοστά που αφορούν την κύρια και τις δευτερεύουσες καλλιέργειες καθώς και την αγρανάπαυση ή τα ψυχανθή έναντι του συνόλου της ΕΑΕ του 2018.

Στο τι πρέπει να γίνει πιστεύουμε ότι η λύση δύναται να δοθεί από το ΥΠΑΑΤ σε συνεννόηση με το ΥΠΕΚΑ καθώς αποτελούν τα δύο αρμόδια Υπουργεία. Προτείνεται λοιπόν και εφόσον είναι ανοικτή ακόμη η διαδικασία εξαγοράς και έγκρισης επέμβασης καθώς και η εφαρμογή του άρθρου 67 του Ν 998/1979 για αντιρρήσεις δασωμένων αγρών, να δοθεί η δυνατότητα τα κατά τόπους Δασαρχεία / Διευθύνσεις Δασών να δεχτούν τις αιτήσεις των παραγωγών που εντάσσονται στις περιπτώσεις που παρουσιάστηκαν παραπάνω και να ενσωματώσουν άμεσα στους αρχικά μερικώς κυρωμένους Δασικούς Χάρτες τα νέα Αγροτεμάχια προκειμένου να ενημερωθεί η βάση δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ και να γίνει ολική εκκαθάριση με τη δεύτερη πληρωμή, αυτή των Χριστουγέννων.

Τι προτείνουμε;
Προσθέτοντας τι μικρή και ταπεινή μας άποψη για τα τεκταινόμενα, η οποία πηγάζει από το άρθρο τέσσερα του Συντάγματος: «Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις» πιστεύουμε ότι και στη συγκεκριμένη περίπτωση, δε δύναται να γίνεται εφαρμογή των Δασικών Χαρτών σε ένα μέρος μόνο της Ελληνικής Επικράτειας και όχι για το σύνολό της. Συμφωνούμε με τη διαδικασία της κύρωσης των Δασικών Χαρτών αλλά πιστεύουμε ότι θα πρέπει να εφαρμοστούν για το σύνολο της χώρας όταν οι Υπηρεσίες θα είναι έτοιμες για κάθε περιοχή.

Τι θα συμβεί στο Μέλλον;
Η πληρωμή όλων όσων υπέβαλαν αντιρρήσεις, εξαγορές και εγκρίσεις επέμβασης και πληρώθηκαν κανονικά είναι ακόμη και αυτή τη στιγμή υπό αίρεση καθώς:

Οι αντιρρήσεις μπορεί να κριθούν αρνητικά υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου

Οι εξαγορές και εγκρίσεις επέμβασης θα ολοκληρωθούν με την πληρωμή από τους παραγωγούς του ποσού που θα τους οριστεί και την απονομή του τίτλου του δικαιούχου.

Έως τότε δηλαδή οι παραγωγοί που έχουν προβεί στις όποιες ενέργειες θα πληρώνονται κανονικά με την αίρεση ότι κάποια στιγμή θα έρθουν αντιμέτωποι με μια νέα πραγματικότητα, που δεν αποκλείει την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων επιδοτήσεων.

ΥΓ. Εξαιρετικά Σημαντικό. Για τους παραγωγούς που είδαν διαφορά στα χρήματά τους θα πρέπει να σημειώσουμε ότι τα χρήματα που κατατέθηκαν στους λογαριασμούς αποτελούν το 45% του συνόλου έναντι του 49% που ίσχυε πέρυσι. Συνεπώς στη δεύτερη πληρωμή αυτή των Χριστουγέννων οι παραγωγοί – κτηνοτρόφοι θα λάβουν το υπόλοιπο 55% των χρημάτων δηλαδή 10% παραπάνω από αυτά που έλαβαν στην πρώτη δόση. Αυτό προέκυψε από την αλλαγή που πραγματοποιήθηκε καθώς πλέον η Βασική Ενίσχυση αποτελεί το 65% και το Πρασίνισμα το 35% του Συνόλου της Ενιαίας Ενίσχυσης.

Παράταση ΟΣΔΕ

Πηγή: agronews.gr