Η πρώτη δόση για την Απονιτροποίηση και τη Βιολογική κτηνοτροφία και η δεύτερη δόση για τη Βιολογική γεωργία των προκηρύξεων που έχουν κλείσει για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 βρίσκονται αυτές τις μέρες στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τόσο των παραγωγών όσο και των αρμοδίων επί της πληρωμής τους.
Από τη μία η αγωνία των δικαιούχων για το πότε θα πληρωθούν προκειμένου να καλύψουν τα σπασμένα από τις απώλειες της προκαταβολής του τσεκ και από την άλλη οι διοικητικοί του Οργανισμού Πληρωμών που καλούνται να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις σχετικές διαδικασίες για να μπορέσουν να γίνουν οι πιστώσεις με ορόσημο το τέλος Νοεμβρίου, όπως απαιτούν οι κοινοτικοί κανονισμοί.

Στον προγραμματισμό των αρμοδίων περί το τέλος Νοεμβρίου με αρχές Δεκεμβρίου και οι προκαταβολές του πρώτου έτους για τις σπάνιες φυλές, ύψους 5 εκατ. ευρώ, της δεύτερης πρόσκλησης για τους 3.468 δικαιούχους του Κομφούζιο με ποσό 2,5 εκατ. ευρώ και η πληρωμή των 849 της δράσης για την εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες με ποσό 2 εκατ. ευρώ. Ακολουθεί, κατά τα γνωστά, λογικά την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου η εξόφληση της βασικής ενίσχυσης, μαζί με το πρασίνισμα και τις ενισχύσεις στους Νέους Αγρότες κάτω των 40 ετών και πριν το τέλος του έτους (26 με 28 Δεκεμβρίου) η εξισωτική αποζημίωση ύψους 240 εκατ. ευρώ.

Τροποποιήσεις και μεταβιβάσεις παραγωγών για να προλάβουν τα Νιτρικά
Πιο συγκεκριμένα, τώρα, όσον αφορά την Απονιτροποίηση, μετά την απόφαση Κασίμη για την έγκριση συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 254.627.063,52 ευρώ, που αφορά που αφορά τις πενταετούς διάρκειας υποχρεώσεις και δεσμεύσεις των δικαιούχων, που ξεκίνησαν την 28η Δεκεμβρίου 2017 και λήγουν την 27η Δεκεμβρίου 2022, οι πληροφορίες τοποθετούν την πληρωμή στην καλύτερη περίπτωση την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου ή αν δεν προλάβουν μια εβδομάδα αργότερα στις 26 με 30 του μήνα.

Για την ώρα, υπάρχει περιθώριο δύο εβδομάδες προκειμένου οι δικαιούχοι να προχωρήσουν ηλεκτρονικά σε αιτήσεις τροποποίησης, μεταβίβασης και ανάκλησης ένταξης πράξης, όπως ορίζει σχετική εγκύκλιος του υπουργείου. Η τροποποίηση μπορεί να αφορά στοιχεία της πράξης (αφαίρεση αγροτεμαχίου κ.ά.), αλλαγή ΑΦΜ του δικαιούχου, αλλά και μεταβιβάσεις εκμεταλλεύσεων ή τμημάτων αυτών (ολική ή μερική μεταβίβαση). Μπορεί να υποβληθεί ένα το πολύ εγκεκριμένο αίτημα τροποποίησης ανά έτος εφαρμογής, το οποίο έχει ισχύ και για τα επόμενα έτη εφαρμογής, εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων για τις οποίες δεν υπάρχει περιορισμός.

Όσον αφορά το ποσοστό της προκαταβολής, να σημειωθεί ότι στην περίπτωση του Β’ Πυλώνα, για πρώτη φορά η Κομισιόν διευκολύνει τα κράτη µέλη, που αντιμετώπισαν προβλήματα λόγω των καιρικών συνθηκών που επικράτησαν την άνοιξη και το καλοκαίρι, παρέχοντας τη δυνατότητα αύξησης του ποσοστού της προκαταβολής στο 85% από 75% μέχρι σήμερα. Ειδικότερα, όσον αφορά τα ποσά, υπενθυμίζεται ότι στο μέτρο εντάχθηκαν 4.169 δικαιούχοι µε συνολική αιτούμενη έκταση 850.000 στρέμματα και συνολικό προϋπολογισμό της πενταετίας μετά την υπερδέσμευση στα 254,6 εκατ. ευρώ και ελάχιστη βαθμολογία ένταξης τα 12,2 µόρια. Αυτό σημαίνει ότι για το πρώτο έτος της Απονιτροποίησης, υπολογισμένο µε τον υψηλότερο συντελεστή που αφορά τα κηπευτικά και ανέρχεται στα 60 ευρώ το στρέμμα το ποσό που έχει δεσμευτεί ανέρχεται στα 51 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε προκαταβολή περί τα 43 εκατ. ευρώ.

Καταγραφή ζωικού κεφαλαίου για να «τρέξει» η Βιολογική κτηνοτροφία
Τις προβλεπόμενες διαδικασίες ετήσιας απογραφής του ζωικού κεφαλαίου των εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων μέχρι και την Κυριακή 18 Νοεμβρίου καλούνται να έχουν ολοκληρώσει οι δικαιούχοι της Βιολογικής κτηνοτροφίας, με «εντολή» ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου «στο πλαίσιο των απαιτούμενων διοικητικών / διασταυρωτικών ελέγχων για τον υπολογισμό πληρωμής προκαταβολής, μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2018, των Μέτρων 10 και 11 του Π.Α.Α 2014-2020 να χρησιμοποιηθούν για την πληρωμή προκαταβολής τα δεδομένα της ψηφιακής υπηρεσίας κοινοποίησης της ετήσιας απογραφής του ζωικού κεφαλαίου των εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων του ΥπΑΑΤ».

Επισημαίνεται ότι για τους εν δυνάμει δικαιούχους της Δράσης 10.1.09 που έχουν δύο ή περισσότερες φυλές αιγοπροβάτων, ή / και έχουν χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις, επιπλέον της ετήσιας απογραφής μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας για τα αιγοπρόβατα και για όλες τις εκμεταλλεύσεις χοιρινών, θα πρέπει να προσκομίσουν και το χειρόγραφο μητρώο στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι και τη Δευτέρα 19 Νοεμβρίου. Η εν λόγω προσκόμιση κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να επιβεβαιωθούν τα ζώα ανά φυλή.

Παράταση ΟΣΔΕ

Πηγή: agronews.gr