Με 30 εκατ. ευρώ περίπου στη βιολογική κτηνοτροφία (πρώτη δόση του 2018 που αντιστοιχεί στο 75% του ποσού ενίσχυσης των δικαιούχων) ξεκίνησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ τις πληρωμές των γεωργοπεριβαλλοντικών προγραμμάτων που πρόκειται – σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Agronews – να ολοκληρωθούν μέσα στο επόμενο 20ήμερο.
Ειδικότερα σύμφωνα με τον Οργανισμό Πληρωμών του υπουργείου το διάστημα 22 με 23 Δεκεμβρίου πιστώθηκαν 15.390.401 ευρώ σε 2.835 για τη διατήρηση στη βιολογική κτηνοτροφία καθώς και 13.642.092 ευρώ σε 4.166 δικαιούχους για την μετατροπή σε βιολογική κτηνοτροφία.

Κατά των αποτελεσμάτων της πληρωμής προκαταβολής οι παραγωγοί δύναται να υποβάλλουν σχετική ενδικοφανή προσφυγή, από την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018 και εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, δηλαδή έως και την Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2018, ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Δράσης με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών. Οι δικαιούχοι έχουν πρόσβαση στους αναλυτικούς πίνακες με τα στοιχεία του υπολογισμού της πληρωμής τους με τη χρήση των κωδικών τους στην διαδικτυακή εφαρμογή του Μέτρου (https://p2.dikaiomata.gr/Organics16).

Όσον αφορά τις υπόλοιπες πληρωμές όπως έχει γράψει η Agrenda οι πιστώσεις που αναμένονται τις επόμενες ημέρες αφορούν τέσσερα ακόμα προγράµµατα, την προκαταβολή της Απονιτροποίησης, τη δεύτερη δόση για τη βιολογική γεωργία (24,5 εκατ. ευρώ), το Κοµφούζιο και την πρώτη δόση για τη ζιζανιοκτονία ορυζώνων

Οι πληροφορίες λένε ότι από την Παρασκευή 23/11 αρχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ για τα νιτρικά έφυγαν προς τις ∆ΑΟΚ, προκειµένου αυτές µε τις σειρά τους να τσεκάρουν τη λίστα των δικαιούχων, η οποία θα στείλει πίσω προς έγκριση πίστωσης και εντολή έκδοσης στην τράπεζα. Ανάλογα µε το πόσο γρήγορα θα κινηθούν οι διαδικασίες από τις κατά τόπους αρµόδιες ∆ιευθύνσεις, οι πιστώσεις των λογαριασµών των δικαιούχων παραγωγών θα µπορούσε να αρχίσει και από την ερχόµενη Τετάρτη 28 Νοεµβρίου, µε στόχο των αρµοδίων της ∆οµοκού, οι πληρωµές να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι την Παρασκευή 30 του µήνα, οπότε και εκπνέει η σχετική προθεσµία, βάσει των κοινοτικών κανονισµών.

Επιπλέον, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν να υπολογίζουν ως την ερχόµενη Παρασκευή και στις πιστώσεις που αφορούν την προκαταβολή του πρώτου έτους για τις σπάνιες φυλές, ύψους 5 εκατ. ευρώ, της δεύτερης πρόσκλησης για τους 3.468 δικαιούχους του Κοµφούζιο µε ποσό 2,5 εκατ. ευρώ και η πληρωµή των 849 της δράσης για την εναλλακτική καταπολέµηση ζιζανίων στους ορυζώνες ποσού 2 εκατ. ευρώ.

Ακουλουθεί το σχετικό δελτίο Τύπου του Υπουργείου

Πληρώνονται σήμερα 29 εκατ. ευρώ σε 7.000 δικαιούχους του προγράμματος Βιολογικής Κτηνοτροφίας
Ξεκινά σήμερα η διαδικασία πίστωσης των τραπεζικών λογαριασμών στους 7.001 δικαιούχους πανελλαδικά των Δράσεων 11.1.2. και 11.2.2. της Βιολογικής Κτηνοτροφίας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Οι διοικητικές διαδικασίες για την πληρωμή της προκαταβολής ολοκληρώθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 29 εκατ. ευρώ, ενώ η προκαταβολή αντιστοιχεί στο 75% του ποσού ενίσχυσης των δικαιούχων για την απώλεια εισοδήματος (χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες παραστατικών πιστοποίησης και εργαστηριακών αναλύσεων, οι οποίες θα δοθούν με την εξόφληση).

Αξίζει να τονιστεί ότι η προκαταβολή δίνεται έγκαιρα για το πρώτο έτος εφαρμογής του προγράμματος και μάλιστα την ίδια χρονιά που δημοσιεύτηκε η προκήρυξη (20 Φεβρουαρίου 2018) και πραγματοποιήθηκαν οι εντάξεις των δικαιούχων (1 Ιουνίου 2018).

Για το λόγο αυτό οφείλουμε να ευχαριστήσουμε τις υπηρεσίες που συνέβαλαν στην έγκαιρη πληρωμή.

Κατά των αποτελεσμάτων της πληρωμής προκαταβολής οι παραγωγοί δύναται να υποβάλλουν σχετική ενδικοφανή προσφυγή, από την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018 και εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, δηλαδή έως και την Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2018, ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Δράσης με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών. Οι δικαιούχοι έχουν πρόσβαση στους αναλυτικούς πίνακες με τα στοιχεία του υπολογισμού της πληρωμής τους με τη χρήση των κωδικών τους στην διαδικτυακή εφαρμογή του Μέτρου (https://p2.dikaiomata.gr/Organics16).

Παράταση ΟΣΔΕ

Πηγή: agronews.gr