Απλούστεροι και σαφέστεροι κανόνες παραγωγής αλλά και μεγαλύτερη προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων (ΠΓΕ) θα διέπουν το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα λειτουργούν οι παραγωγοί αλκοολούχων ποτών. Το πλαίσιο αυτό αναμένεται να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ενδεχομένως την άνοιξη του 2019) και η εφαρμογή του θα καθυστερήσει δύο έτη.
Συγκεκριμένα η τελική συμφωνία μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ για τα αλκοολούχα ποτά προβλέπει ότι θα υπάρχει η δυνατότητα επηρεασμού των κανόνων παραγωγής με στόχο την εναρμόνιση των το ανώτατων επιπέδων περιεκτικότητας σε ζάχαρη που θα είναι ανεκτό σε κοινοτικό επίπεδο, ώστε να διασφαλιστεί σταθερή ποιότητα του ιδίου προϊόντος σε ολόκληρη την ΕΕ. Αυτό το μέγιστο ευρωπαϊκό επίπεδο θα είναι ωστόσο συμβατό με αυστηρότερους εθνικούς κανόνες.

Επιπλέον διευκρινίζονται οι κανόνες παρουσίασης και επισήμανσης, οι οποίοι θα ευθυγραμμιστούν με τον κανονισμό σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές (κανονισμός FIC), διατηρώντας συγχρόνως τις ιδιαιτερότητες των αλκοολούχων ποτών. Καθορίζονται ακόμα σαφέστεροι κανόνες σχετικά με τις παραλλαγές ή τις αναφορές στα αλκοολούχα ποτά, ιδίως στα προϊόντα διατροφής που παράγονται με τα προϊόντα αυτά.

Ο νέος κανονισμός εστιάζει και στην καλύτερη προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων έναντι των εμπορικών σημάτων, παρέχοντας εφτά πρόσθετα έτη προστασίας σε σύγκριση με τη συμφωνία του ΠΟΕ για τις εμπορικές πτυχές των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (αποκαλούμενη συμφωνία TRIPS). Τέλος επιχειρείται και η διατήρηση των παραδοσιακών μεθόδων παραγωγής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τα κράτη μέλη της ΕΕ συνήλθαν στην Ειδική Επιτροπή Γεωργίας την Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου, και επιβεβαίωσαν την συμφωνία που επετεύχθη στις 27 Νοεμβρίου υπό την αυστριακή προεδρία του Συμβουλίου και των εκπροσώπων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με κανονισμό αυτό.

«Αυτή είναι μια πολύ καλή μέρα για τον τομέα των αλκοολούχων ποτών. Χάρη σε αυτούς τους νέους κανόνες, τα πιο φημισμένα προϊόντα της ΕΕ, όπως το ουίσκι, το μπράντυ και η βότκα, θα προστατεύονται καλύτερα, και οι καταναλωτές θα μπορούν να κάνουν πιο ενημερωμένες επιλογές, χάρη στους σαφέστερους και πιο ομοιόμορφους κανόνες παραγωγής και σήμανσης σε όλη την ΕΕ», ανέφερε σχετικά η Elisabeth Köstinger, Ομοσπονδιακή Υπουργός Αειφορίας και Τουρισμού της Αυστρίας και Πρόεδρος του Συμβουλίου.

Σημειώνεται ότι το ισχύον νομικό πλαίσιο της ΕΕ για τα αλκοολούχα ποτά δημιουργήθηκε το 2008. Μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τον Δεκέμβριο του 2016 να προσαρμόσει τους κανόνες ώστε να αντικατοπτρίζει τη νέα διάκριση μεταξύ των πράξεων που έχουν εκχωρηθεί και των εκτελεστικών πράξεων στο παράγωγο δίκαιο. Χρησιμοποίησε επίσης την ευκαιρία να εισαγάγει νέες διαδικασίες για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών, σύμφωνα με τις πρόσφατα επικαιροποιημένες διαδικασίες για τα συστήματα ποιότητας για τα γεωργικά προϊόντα.

Οι αλλαγές, συνεπώς, ευθυγραμμίζουν τον τομέα όχι μόνο με τη Συνθήκη της Λισαβόνας αλλά και με τις εξελίξεις στη διαχείριση των γεωγραφικών ενδείξεων των τροφίμων και των κανόνων για τον οίνο που καθορίζονται στον κανονισμό για την κοινή οργάνωση της αγοράς (ΚΟΑ).

Τα επόμενα βήματα προβλέπουν πως, καθώς η συμφωνία έχει σημαντική εμπορική πτυχή, θα υποβληθεί στα μέλη του ΠΟΕ για σχόλια κατά τη διάρκεια περιόδου 60 ημερών.

Στη συνέχεια ο κανονισμός θα υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για ψηφοφορία σε πρώτη ανάγνωση και στη συνέχεια θα επανέλθει στο Συμβούλιο προς έγκριση. Ο νέος κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ εφτά ημέρες μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ενδεχομένως την άνοιξη του 2019) και η εφαρμογή του θα καθυστερήσει δύο έτη, με εξαίρεση ορισμένες διατάξεις που θα ισχύουν δύο εβδομάδες από την έναρξη ισχύος του κυρίως διατάξεις σχετικά με τις ΓΕ.

Παράταση ΟΣΔΕ

Πηγή: agronews.gr