Την ένταξη πολλών μικροκαλλιεργητών στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, παρόλο που υπό κανονικές συνθήκες δεν θα εντάσσονταν φέρνει, σύμφωνα με επιστολή του Συνεταιρισμού των Καπνοπαραγωγών Θράκης, η πληρωμή των de minimis (έκτακτη εθνική ενίσχυση).

Όπως εξηγείται στην επιστολή ο συνυπολογισμός της ενίσχυσης de-minimis μαζί με όλες τις επιδοτήσεις θα έχει ως αποτέλεσμα την ένταξη πολλών μικροκαλλιεργητών στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. «Το έκτακτο γεγονός αυτό θα επιβαρύνει οικονομικά και οργανωτικά τους καπνοπαραγωγούς σε σημαντικό βαθμό, επιφέροντας ένα επιπλέον διοικητικό λογιστικό κόστος που θα φτάνει στην πλειοψηφία των περιπτώσεων ακόμα και στο 50% του ποσού της ενίσχυσης που έχουν λάβει μέσω de minimis» αναφέρεται στην επιστολή και σημειώνεται ότι η ενίσχυση αυτή είναι μη μόνιμη, αφορά την συμπλήρωση εισοδήματος που είδη απωλέσθη λόγω έκτακτων γεγονότων. Επίσης, τονίζεται ότι η προσωρινή ένταξη και απένταξη αγροτών στο κανονικό καθεστώς θα προκαλεί και επιπλέον φόρτος εργασίας στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ, χωρίς να υπάρχει ουσιαστικό φορολογικό ενδιαφέρων.

Όπως σημειώνεται η πλειοψηφία των καπνοπαραγωγών στο Ν. Ροδόπης είναι μικροκαλλιεργητές και πληρούν τα κριτήρια ένταξης στο «ειδικό καθεστώς αγροτών» και απαλλάσσονται από τήρηση βιβλίων. Οι καπνοπαραγωγοί της περιοχής κατά μέσο όρο λαμβάνουν επιδοτήσεις ύψους 3.000,00 – 4.000,00 € και οι πωλήσεις κυμαίνονται μεταξύ 8.000,00 – 12.000,00 € ετησίως.

Στην ίδια επιστολή, που υπογράφει για λογαριασμό της Κοινοπραξίας ο πρόεδρός της κ. Εσάτ Χουσεϊν, αναφέρεται ακόμη ότι «η ένταξη στο κανονικό καθεστώς λόγω έκτακτης ενίσχυσης αντίκειται γενικότερα στον σκοπό εφαρμογής του «ειδικού καθεστώς αγροτών» το οποίο θεσπίστηκε με το σκεπτικό ότι «η εφαρμογή του κανονικού καθεστώτος Φ. Π.Α. στους μικρούς αγρότες θα δημιουργούσε δυσανάλογα προβλήματα διοικητικής και οργανωτικής φύσης».

Παράταση ΟΣΔΕ

Πηγή: agronews.gr