Ξεκίνησε από τις 10 Ιανουαρίου και ολοκληρώνεται στις 28 Φεβρουαρίου η διαδικασία υποβολής Δηλώσεων Εφαρμογής έτους 2018 των δικαιούχων του Υπομέτρου 8.1 που αφορά τις Δασώσεις.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας, οι επενδυτές των προγραμμάτων δάσωσης θα πρέπει ως τις 28 Φλεβάρη να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:

– Δήλωση εφαρμογής την οποία μπορούν νε εκτυπώσουν μέσω του πιστοποιημένου φορέα στον οποίο υπέβαλλαν την Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης έτους 2018 (δήλωση ΟΣΔΕ).

– Το τμήμα της Ενιαίας δήλωσης που αφορά στα αγροτεμάχια που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα της δάσωσης (όχι ολόκληρη την δήλωση ΟΣΔΕ).

– Την πρώτη σελίδα της ενιαίας δήλωσης στη οποία φαίνονται τα στοιχεία του επενδυτή.

– Φωτοαντίγραφο της 1ης σελίδας του τραπεζικού λογαριασμού ή της ταυτότητας αν υπάρχουν αλλαγές.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι η μη υποβολή της δήλωσης εφαρμογής για ένα έτος έχει σαν συνέπεια την μη καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης ενώ η επανάληψη της μη υποβολής το επόμενο έτος θεωρείται ως μονομερής διακοπή της επένδυσης και συνεπάγεται την επιστροφή μέρους του ποσού των ενισχύσεων που μέχρι σήμερα καταβλήθηκαν.

Τέλος υπενθυμίζεται στους επενδυτές ότι για την καταβολή της ετήσιας πριμοδότησης απαραίτητη προϋπόθεση είναι ενημέρωση μέσω του ΚΕΠΠΥΕΛ του Μητρώου Αγροτών.

Παράταση ΟΣΔΕ

Πηγή: agronews.gr