Προβληματισμό προκαλεί στους αγρότες και τους λογιστές τους η φετινή συμπλήρωση του εντύπου Ε3 της φορολογικής δήλωσης, αφού όπως εξηγούν στo Agronews εν αντιθέσει με όλα τα προηγούμενα χρόνια θα πρέπει να δηλώνεται αναλυτικά (και όχι συνολικά) όλες τις δαπάνες. Τα έξοδα δηλαδή που πραγματοποίησαν το 2018. Πρόκειται για τις επαγγελματικές δαπάνες, οι οποίες εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των αγροτών περιορίζοντας τα φορολογητέα κέρδη και το τελικό ποσό του φόρου.

«Μέχρι και πέρυσι οι δαπάνες αυτές δηλώνονταν συνολικά. Φέτος αυτό αλλάζει. Όλες οι επαγγελματικές δαπάνες θα πρέπει να δηλωθούν αναλυτικά μια – μια αλλά και στο σύνολο. Το μέτρο της αναλυτικής καταγραφής δαπανών επρόκειτο να εφαρμοστεί από το 2018, αλλά μετά από αιτήματα των λογιστών – φοροτεχνικών η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έδωσε παράταση και θα εφαρμοστεί κανονικά από φέτος», εξηγούν λογιστές στο Agronews.

Ειδικότερα στο Ε3 θα πρέπει να δηλώνοντα αναλυτικά όλες οι δαπάνες για ενοίκια, ασφάλιστρα, ηλεκτρικό ρεύμα, άρδευση, κ.λπ.

Δηλαδή, ο λογιστής ή ο αγρότης θα πρέπει να γράψει ξεχωριστά σε αναλυτικό υποπίνακα του πίνακα Ζ2 του Ε3, σε νέο παράθυρο που ανοίγει στον κωδικό 185 (διάφορα λειτουργικά έξοδα) τις δαπάνες αυτές. Θα πρέπει ουσιαστικά, για κάθε ένα από τα λειτουργικά αυτά έξοδα, να αθροίσει τα επιμέρους ποσά που πληρώθηκαν κατά τη διάρκεια του 2018 και στη συνέχεια να αναγράψει το άθροισμά των ποσών αυτών σε συγκεκριμένο κωδικό σε αναλυτικό πίνακα του νέου Ε3.

Παράταση ΟΣΔΕ

Πηγή: agronews.gr