Μακροβιότερη του αναμενόμενου αποδεικνύεται η τεχνική λύση για την διαχείριση των βοσκοτόπων που κάποιοι παρουσίαζαν ως προσωρινή αφού μετά την λήξη της στις 31 Ιανουαρίου του 2019 λαμβάνει παράταση δύο ετών έως δηλαδή και το τέλος του 2021. Η παράταση δίνεται με τροπολογία που κατατέθηκε από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο νομοσχεδίου του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για το νέο σύστημα εξετάσεων για την απόκτηση διπλώματος οδήγησης ή ανανέωσης αυτού.

«Με την περίπτ. β’ της παρ. 1 αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4, προκειμένου να παραταθεί η οριζόμενη στην εν λόγω διάταξη προθεσμία της 31ης Ιανουαρίου 2019 για την εκπόνηση, υποβολή και έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων των βοσκήσιμων γαιών, έως τις 31-12-2021, λόγω του χρονοβόρου χαρακτήρα των διαδικασιών ανάθεσης εκπόνησης, υποβολής και έγκρισης των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 4351/2015, καθώς τα εν λόγω σχέδια δεν έχουν έως σήμερα προκηρυχθεί στις 13 Περιφέρειες της χώρας Και απαιτείται διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών μέχρι την εκπόνησή τους», αναφέρει χαρακτηριστικά η τροπολογία.

Επισημαίνεται ακόμα ότι: «Για την εκπόνηση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης του άρθρου 3 του ν. 4351/2015 για όλες τις Περιφέρειες της χώρας, απαιτείται η δέσμευση ποσού έως 20.000.000 ευρώ. Δεδομένου ότι: το ποσό που έχει έως σήμερα εισπραχθεί από τις Περιφέρειες μέσω των ενιαίων δηλώσεων ενίσχυσης ετών 2016 και 2017 από τα δικαιώματα βόσκησης των γαιών ανέρχεται στα 5.477.854 ευρώ και με την πληρωμή δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης τον Οκτώβριο του έτους 2018 εισπράχθηκε επιπλέον ποσό 3.227.196 ευρώ και ότι οι Περιφέρειες δεν διαθέτουν το υπολειπόμενο ποσό των 10.000.000 ευρώ περίπου που είναι απαραίτητο για να προκηρυχθούν τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης».

Δείτε εδώ την τροπολογία για την παράταση στα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης

Επαρκούν τα υπάρχοντα 10 εκατ. για τα διαχειριστικά σχέδια λέει ο Αποστόλου
Δεν χρειάζονται, για να προκηρυχθούν τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης, τα 10 εκατομμύρια επιπλέον που αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση επί της σχετικής τροπολογίας, λέει ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου.

Ο ίδιος, θεωρεί ότι το κόστος θα είναι πολύ μικρότερο από τα 20 εκατομμύρια που αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας καθώς, όπως είπε κατά την τοποθέτηση του σε σχετική συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής:

– Υπάρχουν ήδη τα 5,5 εκατομμύρια από τέλη βόσκησης προηγούμενων χρόνων που εισπράχθηκαν για ανταποδοτικά έργα από τις περιφέρειες. Δεν χρησιμοποιήθηκαν. Μπορεί το Υπουργείο να συνεννοηθεί να καλύψουν το κόστος με αυτό το ποσό , που επαρκεί για την κάλυψη των εργασιών που απαιτούν τα διαχειριστικά σχέδια, όπως και ο ένας χρόνος για την εκπόνηση των διαχειριστικών σχεδίων είναι αρκετός.

– Τα 3,2 εκατομμύρια που εισπράχθηκαν από τις ενισχύσεις των κτηνοτρόφων τη φετινή χρονιά να χρησιμοποιηθούν για συγκεκριμένα έργα που θα προβλεφθούν στα διαχειριστικά σχέδια μετά την ολοκλήρωσή τους και ιδιαίτερα της βελτίωσης των βοσκοτόπων μέσα από την αειφορική διαχείριση.

Παράλληλα, ο κ. Αποστόλου θεωρεί περιττή την ανάμειξη του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας στην εκπόνηση των διαχειριστικών σχεδίων, πόσω μάλλον όταν προβλέπεται, όπως λέει, ότι αυτό το ποσό θα συμψηφιστεί με τις ενισχύσεις της κτηνοτροφίας τα επόμενα χρόνια.

«Το κόστος αυτών των μελετών σχετίζεται με τα δεδομένα που υπάρχουν τόσο από τη σύνταξη των προσωρινών σχεδίων, όσο και από αυτά που διαθέτει η πολιτεία σήμερα, όπως είναι η καταγραφή των τύπων οικοτόπων στις περιοχές NATURA , η χαρτογράφηση και η οριοθέτηση αυτών των περιοχών, οι δασικοί χάρτες, οι γεωλογικοί χάρτες, τα διαχειριστικά σχέδια των νερών, οι χάρτες κινδύνου πλημμύρας και το βασικό, βεβαίως, υπόβαθρο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Γι’ αυτό, πιστεύω ότι πρέπει να δούμε πρώτα όλα αυτά τα στοιχεία που διαθέτουμε και μετά να δούμε ποια είναι αυτά τα στοιχεία που λείπουν, για να ολοκληρωθεί το διαχειριστικό σχέδιο βόσκησης μιας περιοχής και τότε να βγει το κόστος.», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση τους Β.Αποστόλου
Τοποθέτηση του τέως Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Εύβοιας Β. Αποστόλου, κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών «Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοιπές διατάξεις», για την Τροπολογία που αναφερόταν στην εκπόνηση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης.

«Κύριοι συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, ειπώθηκαν πολλά, ειδικά για μια τροπολογία που αφορά τις βοσκήσιμες γαίες και εκ των πραγμάτων θα σταθώ για λίγο στο περιεχόμενο του νομοσχεδίου. Έτσι κι αλλιώς, από την εντύπωση που έχω αποκομίσει, σχεδόν όλοι συμφωνούν στην αναγκαιότητα να αναβαθμιστεί και να βελτιωθεί το σύστημα των διαδικασιών συμπεριφοράς των υποψηφίων και ανάδειξης των προσόντων τους. Γίνονται οι απαραίτητες παρεμβάσεις και πιστεύω ότι ένα πρόβλημα που χρόνια ταλάνιζε την ελληνική κοινωνία θα βρει την οριστική και τη σωστή του λύση.

Θα σταθώ, όμως, ιδιαίτερα, όπως είπα, στα εξής, γιατί ειπώθηκαν πολλά και πρέπει να απαντηθούν, μια και για ένα μεγάλο μέρος της διαδικασίας αυτής που αφορά γενικά τα θέματα βόσκησης και διαχείρισης κτηνοτροφίας είχα τη σχετική ευθύνη.

Ξεκαθαρίζω, πρώτα-πρώτα, ένα πράγμα, ότι ακόμη, δυστυχώς, δεν έχουν αντιληφθεί πολλοί συνάδελφοι τους όρους «βοσκήσιμες γαίες» και «βοσκότοποι». Βοσκήσιμες γαίες λέγονται αυτές οι εκτάσεις που στη χώρα μας βόσκονται. Αυτές οι εκτάσεις όμως δεν θεωρούνται όλες από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιλέξιμες. Ένα μέρος από αυτές θεωρούνται επιλέξιμες, για να συνδεθούν με δικαιώματα και ονομάζονται βοσκότοποι. Είναι πολύ απλά τα πράγματα.

Με τον ν. 4351/2015, λοιπόν, για τις βοσκήσιμες γαίες -που εγώ τον θεωρώ εμβληματικό για την κτηνοτροφία- μπήκε για πρώτη φορά στο νομικό οπλοστάσιο της χώρας μας ο Εθνικός Χάρτης Βοσκήσιμων Γαιών και καθιερώθηκε ως υποχρέωση της πολιτείας η σύνταξη των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης αυτών των εκτάσεων. Αυτό έγινε για πρώτη φορά.

Δύο ήταν οι στόχοι της συγκεκριμένης ρύθμισης:
Ο πρώτος ήταν να ορθολογικοποιήσουμε τις επιλέξιμες για βόσκηση εκτάσεις, για να κατοχυρώσουμε μέσα από την προσθήκη και άλλων εκτάσεων τα δικαιώματα σε ενισχύσεις των κτηνοτρόφων, αλλά και για να αποφύγουμε τα εκατοντάδες εκατομμύρια πρόστιμων, που μετά από κάθε έλεγχο μας επέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ξεχνούν οι συνάδελφοι των προηγούμενων κυβερνήσεων ότι κάθε χρόνο είχαμε γύρω στα 150, 180, 200 εκατομμύρια πρόστιμα γι’ αυτό το μεγάλο ζήτημα. Αυτά έχουν τελειώσει .

Ο δεύτερος λόγος ήταν να καταγράψουμε και να αξιοποιήσουμε σωστά για την κτηνοτροφία μας περίπου εξήντα εκατομμύρια στρέμματα δασικών εκτάσεων της χώρας μας που σήμερα βόσκονται.

Τον πρώτο, λοιπόν, στόχο που σας είπα, τον υπηρετήσαμε άμεσα με τη χαρτογράφηση μέσω των προσωρινών –το επαναλαμβάνω, καθώς το αγνοείτε εσκεμμένα- διαχειριστικών σχεδίων των βοσκήσιμων γαιών. Με τη χαρτογράφηση αυτή -ήταν απαραίτητη η χαρτογράφηση- και με την αιτιολόγηση που κάναμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητήσαμε και πήραμε τη σύμφωνη γνώμη της για ένταξη στις επιλεξιμότητες αυτών των εκτάσεων όχι μόνο με ποώδη, αλλά και ξυλώδη βλάστηση. Αυτό, όμως χρειαζόταν μια διαδικασία χρόνου , διότι έπρεπε να έχουμε καταγεγραμμένες αυτές τις εκτάσεις, για να μπορέσουμε να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία όντως στο τέλος του 2017, μέσα από την πρόταση Omnibus που έφερε για τη μερική αναθεώρηση της ΚΑΠ αποδέχθηκε το αίτημά μας. Περιμένουμε, λοιπόν, αυτό να οριστικοποιηθεί μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού. Αυτός είναι ο προγραμματισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οπότε από την επόμενη προγραμματική περίοδο, όπως όντως ήταν ο στόχος μας, έχουμε πάνω από 8 εκατομμύρια στρέμματα αυτών των εκτάσεων να εντάσσονται στις επιλεξιμότητες, για να λύσουμε μια και καλή τα προβλήματα αυτά.

Το δεύτερο στόχο που υπηρετήσαμε με τη δημιουργία για πρώτη φορά στη χώρα μας μιας Εθνικής Γεωγραφικής Βάσης Δεδομένων Βοσκήσιμων Γαιών είναι αυτό που αυτήν την ώρα είμαστε έτοιμοι να κάνουμε και είναι τα διαχειριστικά σχέδια βοσκήσιμων γαιών. Είναι μια βάση, την οποία θέλουμε να φτιάξουμε, η οποία θα επικαιροποιείται και θα αποτελεί τη δεξαμενή τροφοδότησης της κτηνοτροφίας με βλάστηση, με ζωοτροφές τέτοιες που θα μειώνουν σημαντικά το κόστος των ζωοτροφών που ξεπερνάει το 75%, αλλά και θα υπηρετούν στο διηνεκές την ποιοτική υπόσταση της ζωικής παραγωγής της χώρας μας, που είναι το κύριο και το καλύτερο εργαλείο του αγροτικού χωρου που έχουμε στη διεθνή αγορά . Η αξιοποίηση, λοιπόν, όλων αυτών των βοσκήσιμων εκτάσεων περνάει μέσα από αυτά τα διαχειριστικά σχέδια που συζητάμε αυτήν την ώρα.

Το κόστος αυτών των μελετών σχετίζεται με τα δεδομένα που υπάρχουν τόσο από τη σύνταξη των προσωρινών σχεδίων, όσο και από αυτά που διαθέτει η πολιτεία σήμερα, όπως είναι η καταγραφή των τύπων οικοτόπων στις περιοχές NATURA , η χαρτογράφηση και η οριοθέτηση αυτών των περιοχών, οι δασικοί χάρτες, οι γεωλογικοί χάρτες, τα διαχειριστικά σχέδια των νερών, οι χάρτες κινδύνου πλημμύρας και το βασικό, βεβαίως, υπόβαθρο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Γι’ αυτό, πιστεύω ότι πρέπει να δούμε πρώτα όλα αυτά τα στοιχεία που διαθέτουμε και μετά να δούμε ποια είναι αυτά τα στοιχεία που λείπουν, για να ολοκληρωθεί το διαχειριστικό σχέδιο βόσκησης μιας περιοχής και τότε να βγει το κόστος. Εκτιμώ ότι μέσα από μια τέτοια προσέγγιση το κόστος θα είναι πολύ μικρότερο από τα 20 εκατομμύρια που αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας. Υπάρχουν ήδη τα 5,5 εκατομμύρια από τέλη βόσκησης προηγούμενων χρόνων που εισπράχθηκαν για ανταποδοτικά έργα από τις περιφέρειες. Δεν χρησιμοποιήθηκαν. Μπορεί το Υπουργείο να συνεννοηθεί να καλύψουν το κόστος με αυτό το ποσό , που επαρκεί για την κάλυψη των εργασιών που απαιτούν τα διαχειριστικά σχέδια, όπως και ο ένας χρόνος για την εκπόνηση των διαχειριστικών σχεδίων είναι αρκετός.

Τα 3,2 εκατομμύρια που εισπράχθηκαν από τις ενισχύσεις των κτηνοτρόφων τη φετινή χρονιά να χρησιμοποιηθούν για συγκεκριμένα έργα που θα προβλεφθούν στα διαχειριστικά σχέδια μετά την ολοκλήρωσή τους και ιδιαίτερα της βελτίωσης των βοσκοτόπων μέσα από την αειφορική διαχείριση. Δεν χρειάζονται, για να προκηρυχθούν τα σχέδια, τα 10 εκατομμύρια επιπλέον που αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση.

Γι’ αυτό θεωρώ περιττή την ανάμειξη του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας στην εκπόνηση των διαχειριστικών σχεδίων, πόσω μάλλον όταν προβλέπεται ότι αυτό το ποσό θα συμψηφιστεί με τις ενισχύσεις της κτηνοτροφίας τα επόμενα χρόνια.

Γι’ αυτό, λοιπόν, εκτιμώ ότι το θέμα μπορεί να αντιμετωπισθεί με διάλογο με τις περιφέρειες, οι οποίες έχουν αναλάβει τη σύνταξη των συγκεκριμένων διαχειριστικών σχεδίων, αλλά και την όλη διαχείριση των βοσκήσιμων γαιών. Υπάρχουν τα χρήματα, όπως επίσης υπάρχουν και δυνατότητες μελλοντικά να χρηματοδοτηθούν οι συγκεκριμένες εργασίες μέσα από πόρους που αναφέρονται στη διαχείριση των δασικού χαρακτήρα εκτάσεων.»

Παράταση ΟΣΔΕ

Πηγή: agronews.gr