Στον επανακαθορισµό των κριτηρίων ένταξης στο Μέτρο Μικρών Εκµεταλλεύσεων προχωρά το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ώστε να αυξηθούν ελαφρώς οι εν δυνάµει δικαιούχοι, καθώς προκύπτει θέµα ακόµα και µε τη συνολική απορρόφηση του µπάτζετ των 70 εκατ. ευρώ.
Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, είχε συνάντηση στις 26 Φεβρουαρίου µε επιτροπή µελετητών από την Πελοπόννησο από την οποία προκύπτει πως εξετάζονται οι παρακάτω αλλαγές:

– Η βάση στη βαθµολογία θα πέσει από το 65 στο 55. Υπάρχει και µία πιθανότητα το όριο να φτάσει το 50.

– Στο µέσο όρο εισοδήµατος τριετίας που υπολογίζεται για το αγροτικό εισόδηµα, θα συµπεριλαµβάνεται και το έτος 2018.

Η τελευταία αυτή τροποποίηση που αφορά το εισόδηµα έχει να κάνει µε περιπτώσεις ΑΦΜ αγροτών που στην τριετία 2015-2017 φαίνεται να ξεπερνούν κατά ελάχιστο το εισοδηµατικό όριο των 3.000 ευρώ, οπότε µε την προσθήκη του 2018, µπορεί να «στρώσουν» κάπως τη δήλωσή τους.

 

Παράταση ΟΣΔΕ

 

Πηγή: agronews.gr