Στην διατύπωση επί τριών νομοθετικών προτάσεων εκ μέρους της Ρουμανικής προεδρίας σε ό,τι αφορά τα στρατηγικά σχέδια για την ΚΑΠ, την οικονομική διαχείριση και εποπτεία της και την οργάνωση της κοινής ενιαίας αγοράς, εστιάζει η σύνοδος των υπουργών Γεωργίας τη Δευτέρα 18 Μαρτίου στις Βρυξέλλες.
Εκ μέρους της Βουλγαρίας, της Κροατίας, της Ουγγαρίας, της Λετονίας, της Σλοβακίας και της Σλοβενίας, η τσεχική αντιπροσωπεία θα επιστήσει την προσοχή του Συμβουλίου αναφορικά με το μέλλον της συνδεδεμένης στήριξης εισοδήματος στο πλαίσιο της επόμενης ΚΑΠ (7440/19). Θα ζητήσει, ιδίως, να αυξηθεί η χρηματοδότηση για τη στήριξη του συνδεδεμένου εισοδήματος, να αυξηθεί η ευελιξία των κρατών μελών και να αποκλειστεί η στήριξη του συνδεδεμένου εισοδήματος από το πεδίο εφαρμογής της σταδιακής μείωσης και της κάλυψης των άμεσων ενισχύσεων. Ως εκ τούτου, για την αποτελεσματική στήριξη των βασικών ευαίσθητων τομέων, σύμφωνα με τις εν λόγω χώρες, είναι απαραίτητο το συνδεδεμένο κομμάτι στήριξης της παραγωγής να αυξηθεί σε 23% + 2% για τις πρωτεϊνούχες καλλιέργειες.
Στην ατζέντα της συνάντησης, μεταξύ άλλων, το περιεχόμενο του μεταρρυθμιστικού πακέτου που διαδεχθεί την υπάρχουσα Κοινή Αγροτική Πολιτική από το 2020 και μετά.
Έμφαση θα δοθεί στην κειμενική διατύπωση επί τριών νομοθετικών προτάσεων εκ μέρους της προεδρίας σε ό,τι αφορά τα στρατηγικά σχέδια για την ΚΑΠ, την οικονομική διαχείριση και εποπτεία της ΚΑΠ και την οργάνωση της κοινής ενιαίας αγοράς.
Οι υπουργοί θα ανταλλάξουν, επίσης, απόψεις επί της ανανεωμένης στρατηγικής βιοοικονομίας (bioeconomy strategy) που αποσκοπεί στην επιτάχυνση της διαμόρφωσης ενός βιώσιμου τομέα βιοοικονομίας στην Ευρώπη, που περιλαμβάνει εκείνους τους κλάδους της οικονομίας που στηρίζονται σε ανανεώσιμες βιολογικές πηγές του εδάφους και της θάλασσας για να παράξουν προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας όπως τρόφιμα, ζωοτροφές, υλικά και ενέργεια.
Η ενότητα άλλα θέματα, περιλαμβάνει ενημέρωση του Συμβουλίου για τα αποτελέσματα στα οποία κατέληξε το Συνέδριο με θέμα «Στρατηγικά Σχέδια ΚΑΠ-Αναζητώντας Οικολογικά Προγράμματα» (CAP Strategic Plans -Exploring Eco-Climate Schemes) που έλαβε χώρα στο Leeuwarden της Ολλανδίας στις 6-8 Φεβρουαρίου 2019 καθώς και για τις συζητήσεις που έγιναν υπό μορφή workshops από την Ομάδα Εργασίας για το Νερό και τη Γεωργία της Επιτροπής (Task Force on Water and Agriculture) στο Sorø της Δανίας στις 27 Νοεμβρίου 2018 και στο Βουκουρέστι στις 5-6 Φεβρουαρίου 2019.
Τέλος, τις εργασίες της συνάντησης θα απασχολήσει η πιθανή κατοχύρωση ευρεσιτεχνίας των αποτελεσμάτων της κλασσικής αναπαραγωγής φυτών (classical plant breeding) από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Πατέντας (European Patent Office).
Την χώρα μας στο συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας εκπροσωπεί ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Βασίλης Κόκκαλης και ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων Χαράλαμπος Κασίμης.

Δείτε εδω δέσμη μέτρων για την μεταρύθμιση της ΚΑΠ μετά το 2020
Δείτε εδώ την πρόταση για συνδεδεμένη στήριξη χωρών Visegrad