Στους 50 βαθμούς η ελάχιστη βαθμολογία

Με θετικές τροποποιήσεις ανοίγει σήμερα, Παρασκευή 22 Μαρτίου, η πολυαναμενόμενη πρώτη πρόσκληση του Yπομέτρου 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του ΠΑΑ 2014-2020. Η πρώτη αλλαγή αφορά τη μείωση της μοριοδότησης και δη τη μείωση της ελάχιστης βαθμολογίας από τους 65 στους 50 βαθμούς. Επιπλέον, το ΥΠΑΑΤ προχώρησε και ένα βήμα παραπέρα, εξαιρώντας από το εισόδημα των μικροκαλλιεργητών τις ενισχύσεις που λαμβάνουν από τον Πρώτο Πυλώνα στήριξης.

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλεξιμότητας των υποψηφίων, σε προηγούμενη τροποποιητική της πρόσκλησης προστίθεται πως ο μέσος όρος του ατομικού αγροτικού εισοδήματος και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος των τριών τελευταίων ετών μπορεί να περιλαμβάνει τα διαθέσιμα φορολογικά στοιχεία των ετών 2016, 2017 και 2018 (φορολογικές δηλώσεις των ετών 2017, 2018 και 2019 αντίστοιχα), με την προϋπόθεση ότι έχει ολοκληρωθεί η υποβολή φορολογικών στοιχείων (Ε1 και Ε3) και η εκκαθάριση αυτών για το φορολογικό έτος 2018.

Υπενθυμίζεται ότι η οικονομική στήριξη ανέρχεται στο ποσό των 14.000 ευρώ ανά δικαιούχο, που θα καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η α’ δόση (70%) θα καταβληθεί αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης και το υπόλοιπο 30% εντός 5 ετών.

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης-φακέλων υποψηφιότητας πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), έως και τις 4 Ιουνίου 2019.

Παράταση ΟΣΔΕ

Πηγή: ypaithros.gr