Με ανακοίνωσή της η Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας σχετικά με την υποβολή αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο Μέτρο 11 επισημαίνει πως:
«Με δεδομένο ότι η υποβολή των αιτήσεων στήριξης στα πλαίσια της 3ης Πρόσκλησης για το Μέτρο 11 ‘’Βιολογικές καλλιέργειες’’ ολοκληρώνεται στις 28/03/2019, παρακαλούνται οι υποψήφιοι δικαιούχοι που έχουν κάνει αίτηση για την Δράση 11.2.1, α) να απευθυνθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες για να εγγραφούν ή να επικαιροποιηθούν εγκαίρως ως επαγγελματίες αγρότες, εφόσον το δικαιούνται, στο ΜΑΑΕ, μέχρι την εν λόγω ημερομηνία και β) όσοι ήταν μέλη ενήμερου συνεταιρισμού ή οργάνωσης παραγωγών ή ομάδας παραγωγών μέχρι την 31/12/2018, να επιβεβαιώσουν ότι είναι εγγεγραμμένοι στα αντίστοιχα μητρώα μέχρι και την ως άνω ημερομηνία ώστε να λάβουν τα μόρια που τους αναλογούν.
Επίσης, ενημερώνονται οι υποψήφιοι δικαιούχοι του Μέτρου 11 ‘’Βιολογικές καλλιέργειες’’ οι οποίοι έχουν ήδη υποβάλει αίτηση στήριξης στο πλαίσιο της 3ης Πρόσκλησης του εν λόγω Μέτρου και εφόσον έχουν ολοκληρώσει τις προβλεπόμενες ενέργειες και έχουν προβεί με Διοικητική Πράξη στην ΕΑΕ 2018 σε διορθώσεις επί της επιλεξιμότητας των υπό ένταξη εκτάσεων στις οποίες εμφανίζεται το εύρημα ‘’Το αγροτεμάχιο έχει συγκαλλιέργεια με μη επιλέξιμη καλλιέργεια’’ για ‘’ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΥΡΩΜΕΝΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ’’ , μπορούν να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία της αίτησης στήριξης στο Μέτρο 11 μέσω της επιλογής ‘’Νέα εγγραφή’’ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν είναι δυνατή οποιαδήποτε τροποποίηση της αίτησης στήριξης».

Παράταση ΟΣΔΕ

 

Πηγή: ypaithros.gr