Σας ενημερώνουμε ότι στις 19 Μαρτίου τρέχοντος έτους στην εφαρμογή «Διαχείριση Ακινήτων ΥΠΑΑΤ-Μίσθωση(Άρθρο 7)», η οποία είναι εγκατεστημένη στον ιστότοπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, επιλογή «Μίσθωση Γης», http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/misthosigismenu αναρτήθηκαν αγροτεμάχια των Δήμων Βισαλτίας, Εμ. Παππά, Ν. Ζίχνης και
Σιντικής, όπως αυτά αναγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί, προς εκμίσθωση με χαμηλό τίμημα (σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 4061/2012, όπως ισχύει), προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για γεωργική χρήση. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 20 Απριλίου 2019. Για την διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, καθώς και περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται την ως άνω ιστοσελίδα.

Παράταση ΟΣΔΕ

 

Πηγή: serres.pkm.gov.gr