Aπό 01.01.14, φορολογούνται και οι επιδοτήσεις σχεδόν στο σύνολό τους. Για τα έτη 2014-2015, αθροίζονται όλες –ανεξαρτήτως είδους επιδότησης-, το δε ποσό που ξεπερνά τις 12.000 ευρώ προστίθεται στο τζίρο από τις πωλήσεις και φορολογείται το τελικό αποτέλεσµα, αφού αφαιρεθούν έξοδα, αποσβέσεις, τόκοι κλπ..

Από το 2016, άλλαξε ο τρόπος αντιµετώπισης και προστίθεται στις πωλήσεις α) από το πρώτο ευρώ η βασική ενίσχυση και β) το ποσό άνω των 12.000 ευρώ που απορρέει από την άθροιση του πρασινίσµατος και της συνδεµένης.

Το φορολογικό πρόβληµα ξεκινά από τη συνεχιζόµενη καταβολή επιδοτήσεων. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ κάνει τη δουλειά για την οποία µεταξύ άλλων προορίζεται: να καταβάλλει στους δικαιούχους τις επιδοτήσεις, όταν αυτές είναι διαθέσιµες προς εκταµίευση. Έτσι, παρατηρούµε ότι κατά τη διάρκεια του 2018 έχουν καταβληθεί σε διάφορα διαστήµατα µέσα στο έτος, επιδοτήσεις διαφόρων τύπων και έτους αναφοράς, (βιολογική γεωργία, δηµοσιονοµική πειθαρχία, µέτρο 10.2.3Α ολοκληρωµένη διαχείριση παραγωγής καπνούα). Επιδοτήσεις δηλαδή που αφορούν αρκετά χρόνια πίσω. Σύµφωνα µε τις φορολογικές διατάξεις, υπάρχει υποχρέωση συµπληρωµατικής δήλωσης ώστε να συµπεριληφθούν οι επιδοτήσεις που καταβλήθηκαν καθυστερηµένα. Αυτό µεταφράζεται σε νέα εκκαθάριση, νέο µεγαλύτερο καθαρό φορολογητέο ποσό και νέο µεγαλύτερο ποσό φόρου/προκαταβολής.

 

Πολύς λόγος γίνεται για ευθύνες και υποχρεώσεις

Μέχρι το 2017, ο καθένας µπορούσε να δηλώσει ό,τι ήθελε, ποντάροντας στο γεγονός της µη ύπαρξης διασταύρωσης. Πλέον άλλαξε κι αυτό. Στις φετινές φορολογικές δηλώσεις, οι επιδοτήσεις που εισπράχθηκαν το 2018 εµφανίζονται αυτόµατα στο έντυπο Ε3 του αγρότη. Όσον αφορά τις επιδοτήσεις που εισπράχθηκαν εντός του 2018 και αφορούν προγενέστερα έτη, αυτές εµφανίζονται στη βεβαίωση αποδοχών που υπάρχει αναρτηµένη στο Taxis.

Ακόµη και αν ο αγρότης δεν ενηµερώσει ότι εισέπραξε επιδοτήσεις παλαιοτέρων ετών (κάτι που έχει υποχρέωση να το κάνει), ο λογιστής µπορεί να δει στη βεβαίωση που εκτυπώνεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι σηµαίνει αυτό;

  1. Μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους θα πρέπει να υποβληθούν συµπληρωµατικές δηλώσεις για τα προηγούµενα χρόνια, για τα χρόνια δηλαδή που κάθε φορά έχουν εισπραχθεί επιδοτήσεις.
  2. ∆εν χρειάζεται να περιµένει ο λογιστής ενηµέρωση από κανέναν. Η βεβαίωση του υποδεικνύει για ποιον και για ποια έτη πρέπει να υποβληθούν συµπληρωµατικές φορολογικές δηλώσεις.
  3. Οι συµπληρωµατικές φορολογικές δηλώσεις θα γίνουν, δεν είναι στη διακριτική ευχέρεια πλέον του πελάτη να αποφασίσει να θέλει ή όχι, αλλά ούτε στου λογιστή, να αποφασίσει αν θα τις υποβάλλει.
  4. Το µόνο που έχουν να επιλέξουν και οι δύο (πελάτης και λογιστής), είναι το χρόνο που θα υποβληθεί η συµπληρωµατική φορολογική δήλωση: εµπρόθεσµα (µέχρι το τέλος του έτους που εκδόθηκε η βεβαίωση του ΟΠΕΚΕΠΕ) ή εκπρόθεσµα µε πρόστιµο.
  5. Μέχρι πέρυσι, µπορούσε ο καθένας να αποφασίζει αν θα κάνει ή όχι συµπληρωµατικές δηλώσεις και να δηλώσει τις επιδοτήσεις που αφορούν τα προηγούµενα χρόνια, αφού δεν υπήρχε η δυνατότητα διασταύρωσης. Πλέον αυτό αλλάζει: µε το τέλος του έτους (π.χ. για τις επιδοτήσεις που καταβλήθηκαν εντός του 2018 και αφορούν προηγούµενα έτη, οι συµπληρωµατικές δηλώσεις µπορούν να υποβληθούν µέχρι τις 31.12.19 χωρίς πρόστιµο), υπάρχει η δυνατότητα να γίνει διασταύρωση µεταξύ του ΟΠΕΚΕΠΕ και του taxis, άµεσα.
  6. Ο ΕΦΚΑ ελέγχει και τις συµπληρωµατικές φορολογικές δηλώσεις. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι, στις περιπτώσεις που υποβληθούν το 2019 συµπληρωµατικές δηλώσεις π.χ. για το 2017, η εκκαθάριση του ΕΦΚΑ που θα γίνει (λογικά) Μάιο του 2020, θα υπολογίσει εκ νέου τις ασφαλιστικές εισφορές του 2017. Στην περίπτωση που προκύπτει υποχρέωση για επιπλέον καταβολή, αυτό θα υποδεικνύεται στο έντυπο της εκκαθάρισης.

Τουλάχιστον, οι εισφορές του ΕΦΚΑ µπορούν να καταχωρηθούν ως δαπάνη στο έτους που θα πληρωθούν, που σηµαίνει ότι δεν χάνονται ως δαπάνη. Το πρόβληµα που παραµένει είναι πως θα δηµιουργηθεί επιπλέον µείωση ρευστότητας λόγω του γεγονότος αυτού.

Ένταξη στο κανονικό καθεστώς λόγω επιδότησης
Οι περισσότερες επιδοτήσεις αθροίζονται κι αν ξεπερνούν τις 5.000 ευρώ, ο δικαιούχος είναι υποχρεωµένος να ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. Επισήµανση σε µερικούς παντογνώστες: δεν αποφασίζετε εσείς αν θα µπείτε ή όχι στα βιβλία. Αν δεν θέλεις να µπεις, υπέγραψε στο λογιστή σου υπεύθυνη δήλωση ότι ενηµερώθηκες κι από κει και πέρα, µην µπεις ποτέ στο κανονικό καθεστώς.

Παράταση ΟΣΔΕ

Πηγή: agronews.gr