Μια κοινοπραξία ανάμεσα στην Κομισιόν, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα επενδύσεων και την Breakthrough Energy Ventures, του ιδρυτή της Microsoft, Bill Gates, εξασφαλίζει το ποσό των 100 εκατ. ευρώ για την στήριξη επενδύσεων που σχετίζονται με την παραγωγή πράσινης ενέργειας, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το Ταμείο θα επενδύσει σε πέντε σημαντικούς τομείς που σχετίζονται με την ενέργεια, όπου χρειάζονται απαραίτητες προσπάθειες για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος. Οι τομείς αυτοί αποτελούνται από τον ηλεκτρισμό, τις μεταφορές, τη γεωργία, τη μεταποίηση και την οικοδομή. Οι επενδύσεις αναμένεται να ξεκινήσουν το δεύτερο εξάμηνο του 2019, οπότε τα κράτη μέλη της ΕΕ και οι χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» θα είναι επιλέξιμες να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση από την Breakthrough Energy Ventures

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κομισιόν, το ταμείο «θα βοηθήσει στην ανάπτυξη καινοτόμων ευρωπαϊκών εταιρειών και θα φέρει νέες τεχνολογίες καθαρής ενέργειας στην αγορά. Θα υποστηρίξει τους καλύτερους επιχειρηματίες της Ευρώπης στον τομέα της καθαρής ενέργειας, των οποίων οι λύσεις μπορούν να επιφέρουν σημαντικές και μόνιμες μειώσεις των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Το πρώτο του είδους του, εξυπηρετεί την ένταση κεφαλαίου και τους μακροχρόνιους αναπτυξιακούς ορίζοντες που χρειάζονται οι ενεργειακές τεχνολογίες».

Το νέο ταμείο θα συμβάλει στην εκπλήρωση των δεσμεύσεων της ΕΕ που περιγράφονται στη δέσμη μέτρων της Επιτροπής «Καθαρή Ενέργεια για Όλους τους Ευρωπαίους», συμπεριλαμβανομένων των προτάσεων που αποσκοπούν στην υποστήριξη της καινοτομίας στην καθαρή ενέργεια, στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, στην αύξηση της χρήσης ανανεώσιμης ενέργειας και στη μεταρρύθμιση της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας. Σημειώνεται πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ έχουν εγκρίνει όλες τις προτάσεις από τη δέσμη μέτρων.

Η χρηματοδότηση του BEV-E θα περιλαμβάνει συνεισφορά ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που εγγυάται η InnovFin, χρηματοδοτικό μέσο χρηματοδοτούμενο μέσω του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ, και συνεισφορά 50 εκατομμυρίων ευρώ από την Breakthrough Energy Ventures, στην υποστήριξη αιφνιδιαστικών εταιρειών στον ενεργειακό τομέα.

Ο κ. Maroš Šefčovič, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής για την Ενεργειακή Ένωση, δήλωσε: «Η συνήθης πρακτική δεν είναι επιλογή. Πρέπει να ενισχύσουμε τις επενδύσεις μας με περισσότερα από 500 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως για να επιτύχουμε μια οικονομία ουδέτερου του άνθρακα μέχρι το 2050. Χαίρομαι που η πιλοτική μας συνεργασία με την Breakthrough Energy έχει απογειωθεί τόσο γρήγορα. Πρόκειται για πρωτοποριακή εργασία: ευθυγράμμιση των ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων σε καινοτομίες αιχμής, προς όφελος της Ενεργειακής Ένωσης και του κλίματος μας».

Ο κ. Carlos Moedas, Επίτροπος για την Έρευνα, την Επιστήμη και την Καινοτομία, δήλωσε: «Με την ίδρυση του ταμείου Breakthrough Energy Ventures Europe σε χρόνο ρεκόρ, υλοποιούμε τη δέσμευσή μας να ενισχύσουμε τις επενδύσεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα στην καινοτομία της καθαρής ενέργειας. Μόνο μέσω των δυνάμεων που συνδέουν τους τομείς και τις ηπείρους μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την αλλαγή του κλίματος και να οικοδομήσουμε ένα βιώσιμο μέλλον».

Ο Bill Gates, πρόεδρος της Breakthrough Energy Ventures, δήλωσε: «Η Breakthrough Energy Ventures-Europe είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα για την προώθηση καινοτόμων τρόπων συνεργασίας, ανάπτυξης κεφαλαίου και οικοδόμησης εταιρειών από τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα. Έχουμε τους πόρους για να κάνουμε μια ουσιαστική διαφορά και την ευελιξία να κινηθούμε γρήγορα. Αυτός είναι ένας σπάνιος και ισχυρός συνδυασμός».

Ο κ. Ambroise Fayolle, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, αρμόδιος για την καινοτομία, πρόσθεσε: «Η επιτυχής αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος απαιτεί παραγωγή ενέργειας με ουδέτερο CO2 και δεν έχουμε αρκετό χρόνο για να το επιτύχουμε. Η ανάπτυξη τεχνολογιών αιχμής πρέπει να επιταχυνθεί. Η χρηματοδότηση αυτή θα επιτρέψει στην νέα τεχνολογία να αντικαταστήσει την παραγωγή ενέργειας με ορυκτά καύσιμα. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι στην ευχάριστη θέση να συνεργαστεί με εταίρους παγκόσμιας κλάσης για τη στήριξη του ταμείου Breakthrough Energy Ventures Europe».

Παράταση ΟΣΔΕ

Πηγή: agronews.gr