Πτώση 80% παρατηρείται στη χρηματοδότηση των αγροτών την τελευταία δεκαετία, ωστόσο όσοι επιβίωσαν έχουν τον πρώτο λόγο να επωφεληθούν μίας τραπεζικής άνοιξης.

Η επιβίωση των αγροτικών επιχειρήσεων µε το 1/4 των δανειακών κεφαλαίων που απολάµβαναν την περασµένη δεκαετία, έρχεται να θεµελιώσει την άποψη πως υπάρχει πεδίο για τεράστια περιθώρια ανάπτυξης στον πρωτογενή τοµέα, εφόσον ο τραπεζικός κλάδος ξεκινήσει να επενδύει µεθοδικά στην αγροτική πίστη.

Ο δανεισµός των αγροτών σήµερα, σύµφωνα µε τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (Ιούνιος 2019) βρίσκεται σε ιστορικά χαµηλά από το 2002, µε τα µεσο-µακροπρόθεσµα δανειακά υπόλοιπα που διατηρεί ο κλάδος να έχουν περιοριστεί στα 700 εκατ. ευρώ, την ώρα που µία δεκαετία πριν ξεπερνούσαν τα 3 δις ευρώ.

Η χρηµατοδότηση των αγροτών έχει µειωθεί πλέον στο 1,5% των κεφαλαίων που απολαµβάνει στο σύνολό της η ελληνική οικονοµία οπότε γίνεται εµφανές ότι και οι τράπεζες έχουν µπροστά τους µία δανειακή πίττα ανεκµετάλλευτη µε σηµαντικά περιθώρια κέρδους. Μάλιστα, το 2012 τα στοιχεία δείχνουν ότι για κάθε 1 ευρώ συµβολής στο ΑΕΠ, η γεωργία στην Ελλάδα λάµβανε χρηµατοδότηση 20 σεντς, ως εκ τούτου η κατάσταση σήµερα είναι σαφώς χειρότερη.

Στο παραπάνω πλαίσιο ενδιαφέρον παρουσιάζει σχετική έρευνα που προέρχεται από το Ανοιχτό Πανεπιστήµιο Πάτρας µε τίτλο «Τρέχουσες εξελίξεις στην χρηµατοδότηση του αγροτικού κόσµου και διαχείριση χαρτοφυλακίου σε καθύστερη», όπου ο αγροτικός τοµέας εµφανίζεται µε «κοκκινισµένα» δάνεια στο 55% περίπου (πρώτο εννεάµηνο του 2017). Οι λόγοι έχουν να κάνουν µε ασυνεπείς εµπορικές συµφωνίες, τον καιρό αλλά και τη φορολογία.

Παράλληλα, από την έρευνα γίνεται φανερό ότι αν και το παιχνίδι στην αγροτική πίστη έχει ανοίξει, δεν έχουν φανεί ακόµα σε µεγάλο βαθµό τα οφέλη στο κόστος δανεισµού των αγροτών. Από την άλλη σύµφωνα µε την έρευνα και σχετικό ερωτηµατολόγιο που µοιράστηκε σε αγρότες, ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι προτιµήσεις των αγροτών στα χρηµατοδοτικά προϊόντα, µε την Κάρτα του Αγρότη, το Ανοιχτό ∆άνειο Αγροτών (Α∆Α) και τη συµβολαιακή κάρτα να έχουν κερδίσει τις προτιµήσεις.

Παράταση ΟΣΔΕ

Πηγή: agronews.gr