Τη διόρθωση της «αδικίας» που προκάλεσε η τελευταία πρόσκληση του μέτρου της Βιολογικής Γεωργίας, η οποία άφησε εκτός δενδρώδεις και νέες καλλιέργειες ενισχύοντας κατά κύρια βάση, τη μηδική, ζητούν οι βιοκαλλιεργητές του νομού Σερρών.

Με επιστολή προς την νέα πολιτική ηγεσία, που υπογράφει ο Ιωάννης Παπαδόπουλος, Πρόεδρος της  Ένωσης  Βιοκαλλιεργητών Νομού Σερρών, περιγράφεται το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με την Ένωση να προσβλέπει σε συνάντηση, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις της για το πρόγραμμα που θα τρέξει την επόμενη πενταετία.

Ακολουθεί ολόκληρη η επιστολή:

Θέμα: Πρόγραμμα Βιολογικής Γεωργίας

Με λύπη σας ενημερώνουμε ότι μετά από λάθος χειρισμό της προηγούμενης ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προέκυψαν αρκετά προβλήματα στο πρόγραμμα βιολογικής γεωργίας. Ενώ με τον  Υπουργό κο Αποστόλου και με τον Υφυπουργό κο Τσιρώνη είχαμε συμφωνήσει να ενταχθούν στη νέα πρόσκληση για το μέτρο 11 και όσες επιπλέον καλλιέργειες εγκρίθηκαν μετά από αίτημα τροποποίησης του ΠΑΑ “βιολογικές καλλιέργειες”, μετά τον ανασχηματισμό της προηγούμενης κυβέρνησης και αναλαμβάνοντας η καινούργια ηγεσία του Yπουργείου διαπιστώσαμε ότι αφενός οι νέες καλλιέργειες εκτός από δύο εξαιρέσεις , τα κηπευτικά και τα ακρόδρυα, και αφετέρου οι δενδρώδεις καλλιέργειες ,όπως ροδάκινα ,μήλα κτλ, ήταν εκτός οικονομικής ενίσχυσης .

Το πρόβλημα εντοπίζεται στο γεγονός ότι οι πραγματικοί παραγωγοί και καλλιεργητές βιολογικών προϊόντων (με δυσβάσταχτο κόστος παραγωγής ) είναι εκτός της οικονομικής ενίσχυσης .Για άλλη μία φορά όπως και μετά την πρώτη πρόσκληση του μέτρου κερδισμένοι είναι οι παραγωγοί μηδικής οι οποίοι απολαμβάνουν μεγάλο μέρος της ενίσχυσης σε βάρος των υπολοίπων βιοκαλλιεργητών. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων παρόλο που γνώριζε το πρόβλημα από την πρώτη πρόσκληση του μέτρου δεν το διόρθωσε , αντίθετα το ενίσχυσε εξαιρώντας όπως προαναφέραμε κυρίως δενδρώδεις καλλιέργειες.Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι οι μόνοι που χρησιμοποιούν τη βιολογική μηδική είναι οι κτηνοτρόφοι που συμμετέχουν στο πρόγραμμα της βιολογικής κτηνοτροφίας.

Πιστεύουμε ότι στην επόμενη πενταετία θα έχουμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε και να διορθώσουμε τα κακώς κείμενα σχετικά με τη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία και να σχεδιάσουμε το πρόγραμμα της βιολογικής γεωργίας με στόχο τους πραγματικούς βιοκαλλιεργητές που παράγουν και διακινούν βιολογικά προϊόντα.

Για το σκοπό αυτό  επιθυμούμε συνάντηση με τη νέα πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΤ.

Σας ευχαριστώ εκ΄των προτέρων
Ιωάννης Παπαδόπουλος

Παράταση ΟΣΔΕ

Πηγή: agronews.gr