Εξελίξεις φέρνει η διετής καθυστέρηση της νέας ΚΑΠ, µε την τρίτη πρόσκληση να καλύπτει το µεταβατικό κενό ανάµεσα στις δύο προγραµµατικές περιόδους, όπως έγινε και το 2014. Πιο πιθανή ηµεροµηνία όταν γίνονται τα «µαζέµατα» στα κονδύλια για να κλείσει η τρέχουσα προγραµµατική.

Σε ακόµη µία προκήρυξη Νέων Αγροτών πριν κλείσει οριστικά η τρέχουσα προγραµµατική περίοδος, φαίνεται πως οδηγούν οι εξελίξεις σχετικά µε την καθυστέρηση της νέας ΚΑΠ και η ανάγκη παραδοσιακά να απορροφηθούν τα διαθέσιµα κονδύλια πριν ανοίξουν τα νέα Προγράµµατα Αγροτικής Ανάπτυξης. Ουσιαστικά η νέα αυτή πρόσκληση, τρίτη κατά σειρά (έχουν προηγηθεί µία µεγάλη το 2016 και µία συµπληρωµατική για λίγες περιφέρειες το 2017) θα κληθεί να καλύψει αυτό το µεταβατικό κενό ανάµεσα στις δύο προγραµµατικές περιόδους, όπως έγινε και το 2014.

Τότε, που η Ελλάδα τελικά ενέκρινε τελευταία το νέο της Πρόγραµµα (∆εκέµβριος του 2015) και αποφασίστηκε να βγει µία πρόσκληση «fast track», µε τις εγκρίσεις και τις πληρωµές να γίνονται µέσα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα εφόσον πρόκειται για ένα Μέτρο που χαρακτηρίζεται από εύκολη αξιολόγηση και κατά βάση εγγυηµένη απορρόφηση.

Θα εξαντληθούν τα περιθώρια

Αυτό που µένει τώρα είναι να εξεταστούν τα περιθώρια που υπάρχουν σε σχέση αφενός µε τους δείκτες και στόχους που θα πρέπει να πετύχουν τα Προγράµµατα Αγροτικής Ανάπτυξης µέχρι το τέλος της περιόδου, αλλά και µε τα κονδύλια που θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν για τους νέους αγρότες. Πάντως, η ενδιάµεση αξιολόγηση των Προγραµµάτων (βλ. ρεπορτάζ σελ. 42-43) δείχνει το µέτρο των νέων αγροτών ως ένα από τα πιο επιτυχηµένα της τρέχουσας περιόδου, οπότε δεν αναµένεται να χρειαστεί ιδιαίτερη πίεση προς τους κοινοτικούς, εφόσον οι αρχές θελήσουν να προχωρήσουν στην πρόσκληση.

Μεγάλο το κενό ανάµεσα στις δύο περιόδους

Εφόσον τώρα ληφθεί αυτή η απόφαση, κάτι για το οποίο θεωρείται ως βέβαιο στον κύκλο των µελετητικών γραφείων, η προκήρυξη είναι το πιο πιθανό να βγει µέσα στη διετία 2020-2021. Τότε, θα έχουν ξεκαθαρίσει εν πολλοίς τα πράγµατα για ποιες τελικά επενδύσεις θα προχωρήσουν από τα Σχέδια Βελτίωσης και τη Μεταποίηση ώστε να αποδεσµευτούν τα αντίστοιχα κονδύλια και επίσης θα πρέπει να υπάρξει και διαγραφή ορισµένων Μέτρων που δεν θα προκηρυχθούν. Σηµειώνεται εδώ πως εφόσον τα Προγράµµατα θα ξεκινήσουν από το 2023, αυτό σηµαίνει ότι στην καλύτερη των περιπτώσεων θα υπάρξει ένα κενό τουλάχιστον έξι ετών µέχρι µία νέα προκήρυξη, κάτι που δεν έχει ξανά σηµειωθεί από το 2000 και µετά.

Όσον αφορά τώρα την ερχόµενη ΚΑΠ, στους κανονισµούς ορίζεται πως τα κράτη-µέλη µπορούν να προβλέπουν πριµ µέχρι τα 100.000 ευρώ για το πρόγραµµα των Νέων Αγροτών.

Παράταση ΟΣΔΕ

Πηγή: agronews.gr