Βέβαιες οι καθαρές ζημιές για τη μέση εκτροφή ανεξαρτήτως παραγωγικού συστήματος δείχνει η πρώτη εξειδικευμένη έρευνα για το κόστος διατροφής των αγελάδων στη χώρα μας.

Πολύ κάτω από το µέσο κόστος παραγωγής αµείβονται οι αγελαδοτροφικές εκµεταλλεύσεις, καθώς υπολογίζεται πως οι Έλληνες κτηνοτρόφοι πληρώνουν 0,524 ευρώ για να παράξουν ένα λίτρο αγελαδινού γάλακτος. Και ο µόνος λόγος που συνεχίζουν να παράγουν, οι περισσότερες στα όρια της βιωσιµότητας, είναι οι επιδοτήσεις, που, αν αφαιρεθούν από την εξίσωση, τότε η µέση εκµετάλλευση παρουσιάζει ζηµιά και όχι κέρδος που ανέρχεται στα 8.904,67 ευρώ ανά έτος ή 76,35 ευρώ ανά αγελάδα. Τα περιθώρια πάντως βελτίωσης υπάρχουν και θεωρούνται µεγάλα, εφόσον ανιχνεύονται µονάδες που φαίνεται να διαχειρίζονται καλύτερα την κατάσταση και να επιτυγχάνουν ικανοποιητικά οικονοµικά αποτελέσµατα. Εδώ µιλάµε για «µεγάλου» µεγέθους, τουλάχιστον για τα ελληνικά δεδοµένα, εκµεταλλεύσεις των 170 ζώων, οι οποίες δεν ιδιοπαράγουν ή παράγουν µικρές ποσότητες κυρίως χονδροειδών ζωοτροφών.

Τα ενδιαφέροντα αυτά ευρήµατα ανήκουν στην πολυετή διδακτορική έρευνα που εκπόνησε για την ελληνική αγελαδοτροφία και παρουσίασε τον περασµένο Ιούνιο ο Σταύρος Σιαφάκας µε επιβλέποντα τον καθηγητή ΓΠΑ, Γεώργιο Ζέρβα. Κι αν υποτίθεται πως η ιδιοπαραγωγή των ζωοτροφών µπορεί να «σώσει» την κατάσταση ως προς το κόστος, αυτό δεν είναι πανάκεια και εξαρτάται από πολλές άλλες προϋποθέσεις αναφέρει η διατριβή µε τίτλο «∆ιερεύνηση κόστους διατροφής µηρυκαστικών ζώων από ιδιοπαραγόµενες ή/και αγοραζόµενες ζωοτροφές ανάλογα µε το παραγωγικό σύστηµα». Συγκεκριµένα, από τη µελέτη που έχει λάβει στοιχεία από 73 εκµεταλλεύσεις σε Θεσσαλία, Ήπειρο, Κεντρική και ∆υτική Μακεδονία, υπολογίστηκε πως το κόστος διατροφής ανά κιλό παραγόµενου γάλακτος για τη µέση εκµετάλλευση που δεν ιδιοπαράγει ζωοτροφές ανέρχεται στα 0,324 ευρώ το κιλό. Αντίθετα µε την ιδιοπαραγωγή, (µικτές εκµεταλλεύσεις) το κόστος ανεβαίνει στα 0,382 ευρώ.

Παράταση ΟΣΔΕ

Πηγή: agronews.gr