Ως τις 31 Δεκεμβρίου θα μπορεί να ολοκληρωθεί το δεύτερο βήμα για την ένταξη στη ρύθμιση των 120 δόσεων προς τα ασφαλιστικά Ταμεία, με διάταξη του αναπτυξιακού πολυνομοσχεδίου. Η διάταξη έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση έως τις 17 Σεπτεμβρίου.

Με τη νέα διάταξη ξεκαθαρίζεται πως μοναδική υποχρεωτική προϋπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθμιση των 120 δόσεων προς τα Ταμεία είναι η υποβολή αιτήματος για τον προσδιορισμό της οφειλής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2019 και στη συνέχεια, υπάρχει χρονικό περιθώριο έως τις 31 Δεκεμβρίου ώστε να προχωρήσουν στο δεύτερο βήμα. Μέσω της νέας διάταξης ουσιαστικά δίνεται παραπάνω χρόνος ούτως ώστε να μπορέσουν όλοι να ολοκληρώσουν τη διαδικασία.

Προϋπόθεση για ένταξη στη ρύθμιση για τις 120 δόσεις (άρθρο 64) είναι να υποβληθεί η αίτηση προσδιορισμού οφειλών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ ως τις 30 Σεπτεμβρίου, αλλά αρκετοί ενδιαφερόμενοι που είχαν υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτηση στον ΕΦΚΑ, αντιμετωπίζουν διαδικαστικά προβλήματα (κυρίως διαβίβασης των οφειλών τους στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών) όταν στη συνέχεια έπρεπε να εγγραφούν στις υπηρεσίες του ΚΕΑΟ και να ολοκληρώσουν την ρύθμιση. Οι δυσλειτουργίες αποδίδονται στην πολυπλοκότητα των διατάξεων προ του 2017 και στις παθογένειες της κοινωνικής ασφάλισης, όπως επίσης και σε τεχνικά προβλήματα διασύνδεσης της πλατφόρμας που λειτουργεί για πρώτη φορά.

Τώρα, με τη νέα διάταξη ξεκαθαρίζεται πως μοναδική υποχρεωτική προϋπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθμιση των 120 δόσεων προς τα Ταμεία είναι η υποβολή αιτήματος για τον προσδιορισμό της οφειλής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2019. Στη συνέχεια, υπάρχει χρονικό περιθώριο έως τις 31 Δεκεμβρίου ώστε να προχωρήσουν στο δεύτερο βήμα. Μέσω της νέας διάταξης ουσιαστικά δίνεται η χρόνος ώστε να μπορέσουν όλοι να ολοκληρώσουν τη διαδικασία.

Επειδή η ρύθμιση για τους οφειλέτες των πρώην ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ εξελίσσεται σε δυο στάδια – αρχικά στην πλατφόρμα του ΕΦΚΑ και ακολούθως στο ΚΕΑΟ – ξεκαθαρίζεται πως όσοι υποβάλλουν την πρώτη αίτηση μέχρι 30 Σεπτεμβρίου θα θεωρούνται εμπρόθεσμοι ακόμη κι αν η ρύθμιση ολοκληρωθεί αργότερα. Προσοχή όμως, καθώς η 30η Σεπτεμβρίου είναι η τελική ημερομηνία υπαγωγής και δεν προβλέπεται να δοθεί παράταση σύμφωνα με τις έως σήμερα δηλώσεις όλων των αρμόδιων κυβερνητικών αξιωματούχων. Μετά την 30η Σεπτεμβρίου όσοι δεν έχουν υποβάλλει την αίτηση στον ΕΦΚΑ θα έχουν χάσει την τελευταία ευκαιρία τακτοποίησης και θα κινδυνεύουν με αναγκαστικά μέτρα είσπραξης.

Ακολουθεί το κείμενο της ρύθμισης:

Άρθρο 64

Καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση

Στο άρθρο 13 του ν. 4611/2019 όπως ισχύει προστίθεται η παράγραφος 2 και διαμορφώνεται ως εξής:

1. Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος υποβάλλεται έως 30.9.2019.

2. Ειδικότερα για τους οφειλέτες των άρθρων 2 και 3 όπου η διαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση περιλαμβάνει δύο στάδια, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 παρ. 3 του παρόντος νόμου, η ως άνω καταληκτική ημερομηνία αφορά στην υποβολή του αιτήματος για τον προσδιορισμό της οφειλής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ (1ο στάδιο). Στις περιπτώσεις αυτές η υπαγωγή στη ρύθμιση μπορεί να γίνει και μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας, όταν διαβιβαστούν οι οφειλές στο ΚΕΑΟ και εφόσον υποβληθεί η αίτηση (2ο στάδιο) για την υπαγωγή στην ρύθμιση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΚΕΑΟ, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποβληθεί μετά την 31-12-2019.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.opengov.gr/ypoian/?p=10492

Παράταση ΟΣΔΕ

Πηγή: agronews.gr