Τρέχει να προλάβει τις συνέπειες των λάθος αποφάσεών του το τελών υπό παραίτηση διοικητικό συμβούλιο του ΕΛΓΟ, καθώς αποκαλύπτεται μέρα με τη μέρα η «βιομηχανία» που έχει στηθεί γύρω από τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τις πιστοποιήσεις στελεχών της ευρύτερης δημόσιας διοίκησης που συνδέεται με τον αγροτικό χώρο.

Τελευταίο κρούσμα η ιδιότυπη μοιρασιά που έγινε προ καιρού και με ευθύνη της διοίκησης του Οργανισμού, ανάμεσα σε μονολιθικά στελέχη από τις κατώτερες βαθμίδες του οργανισμού τα οποία ελέγχουν και τη συνδικαλιστική ηγεσία και σε μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας -εν προκειμένω του ΓΠΑ- τα οποία περιφέρουν ζωηρά την κομματική ταυτότητα του χώρου που κατείχε μέχρι πρόσφατα την κυβερνητική εξουσία. Οι πληροφορίες θέλουν τους εμπλεκόμενους στην συγκεκριμένη υπόθεση, να λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο, καθώς ο σχεδιασμός βασίζονταν σε κονδύλια των κοινοτικών προγραμμάτων που απευθύνονται στους αγρότες, χωρίς να έχει γίνει προηγουμένως η απαραίτητη συνεννόηση με τις διαχειριστικές αρχές.

Έτσι, ενώ τα σεμινάρια και εκπαιδευτών τις οποία με βάση τις αποφάσεις θα αναλάμβανε το αντίστοιχο τμήμα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου με  χρηματοδότηση από τα αδιάθετα τους προγράμματος Νέων Αγροτών, η πιστοποίηση στελέχη τα οποία θα παρείχαν τις υπηρεσίες τους και στην κατάρτιση των αγροτικών συμβούλων. Απ’ ότι φαίνεται, το σχέδιο χάλασε όταν το σχετικό αίτημα μεταφέρθηκε στις διαχειριστικές αρχές, απ’ όπου και κατέστη σαφές ότι τέτοια πράγματα δεν γίνονται, καθώς τα κονδύλια είναι ξεχωριστά για κάθε πρόγραμμα και η ανάμειξή τους κινείται έξω από το πνεύμα των κανόνων της ΚΑΠ.

Μετά απ’ αυτό, οι πληροφορίες θέλουν το υπό προθεσμία Δ.Σ. του ΕΛΓΟ να ορίζει άμεσα συνεδρίαση προκειμένου να ανακαλέσει την προηγούμενη απόφασή του στην οποία σημειωτέον, δεν υπάρχει η υπογραφή των μελών του Δ.Σ. Σπύρου Μάμαλη (ΓΕΩΤΕΕ) και Αθανάσιου Μπαντή, οι οποίοι ως γνωστό δεν προέρχονται από τον στενό πυρήνα στελεχών της Κουμουνδούρου.

Στη μιζέρια του δημοσιοϋπαλληλικού κατεστημένου σκοντάφτει άλλη μια φορά η εκπαίδευση των Νέων Αγροτών για το λεγόμενο «πράσινο πτυχίο» που αποτελεί και προϋπόθεση για την πληρωμή τους από το αντίστοιχο πρόγραμμα πρώτης εγκατάστασης σε αγροτική εκμετάλλευση.

Ξαφνικά ανέκυψε θέμα επί πρόσθετης αμοιβής των δημοσίων υπαλλήλων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον να συνδράμουν τα κλιμάκια του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου που προβλέπεται από το γνωστό πρόγραμμα των Νέων Αγροτών.

Μέσω του συνδικαλιστικού τους οργάνου, δηλαδή της ΠΟΓΕΔΥ και δια του «κλειδούχου» της πλατείας Βάθη, Νίκου Κακαβά, προέδρου αυτής, οι γεωτεχνικοί δημόσιοι υπάλληλου που καλούνται αυτές τις μέρες να αναλάβουν δράση, σπεύδουν να εκμεταλλευθούν τις περιστάσεις και την χρονική πίεση που ασκείται από τα πράγματα για να βγάλουν άλλη μια φορά… το χαρτζιλίκι τους.

Θύματα φυσικά της κακότροπης συντεχνίας, οι Νέοι Αγρότες, οι οποίοι, εκτός του ότι θα καθυστερήσουν να εισπράξουν τα χρήματά τους από το πρόγραμμα, δυσκολεύονται να διαμορφώσουν και τον ευρύτερο προγραμματισμό γύρω από την περαιτέρω ανάπτυξη της εκμετάλλευσής τους.

Ενδεικτική της ομφαλοσκόπησης και του τρόπου με τον οποίο σκέφτονται και λειτουργούν οι συνδικαλιστές της ΠΟΓΕΔΥ, υπό την καθοδήγηση του… Κομαντάντε Κακαβά, είναι η ακόλουθη ανακοίνωση της εν λόγω οργάνωσης:

ΘΕΜΑ: «Απαράδεκτοι και μη σύννομοι αποκλεισμοί  των Γεωτεχνικών και άλλων Δ.Υ  και υπαλλήλων Νομικών Προσώπων από την αμοιβή τους ως εκπαιδευτές κατά την πρωινή κατάρτιση  των δικαιούχων Νέων Γεωργών   »

Κύριε Υπουργέ

Πρόσφατα έγινε από τον ΕΛΓΟ ΄΄ΔΗΜΗΤΡΑ΄΄ εκκίνηση της διαδικασίας  κατάρτισης των Νέων Γεωργών που έχουν ενταχθεί στο Υπομέτρο 6.1 του ΠΑΑ 2014-2020. Σε εφαρμογή μάλιστα της με αρ.  23076/20-5-2019 (ΑΔΑ : ΨΒΜ7ΟΞ3Μ-ΦΕΔ ) ΄΄Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ως εκπαιδευτές…΄΄  και των πινάκων που καταρτίσθηκαν κατόπιν των αιτήσεων που υποβλήθηκαν, άρχισε να γίνεται πρόσκληση εκπαιδευτών από τα κατά τόπους Κέντρα ΄΄ΔΗΜΗΤΡΑ΄΄ .

Οι συνάδελφοί μας Γεωτεχνικοί Δ.Υ που είναι εκπαιδευτές και έκαναν αίτηση, και υποθέτουμε και άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, με έκπληξη διαπίστωσαν ότι στις εξατομικευμένες προσκλήσεις που έγιναν σύμφωνα με τους πίνακες κατάταξης υπήρχαν   υποσημειώσεις της μορφής ΄΄…Για τα πρωινά μαθήματα εφόσον είστε υπάλληλοι του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, δεν θα πληρωθείτε΄΄. Ουσιαστικά καλούνταν να παρέχουν αμισθί εργασία κατά παράβαση κάθε εργατικής νομοθεσίας και κώδικα εργασίας (π.χ όπως του κώδικα Δ.Υ –ν.3528/2007) .

Ανατρέχοντας στην κείμενη νομοθεσία για τις συγκεκριμένες εκπαιδεύσεις, επισημαίνουμε ότι αυτές εδράζονται στην με αρ. 32/15688/25-01-2019 ( ΦΕΚ 320/Β΄/8-02-2019 ) Απόφαση του προκατόχου σας Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και στην προαναφερθείσα πρόσκληση ενδιαφέροντος. Πουθενά σε αυτές δεν αναφέρεται ότι οι προσλαμβανόμενοι εκπαιδευτές δημόσιοι υπάλληλοι, εφόσον τα μαθήματα είναι πρωινά, θα εργάζονται αμισθί. Στο πρώτο άρθρο μάλιστα της συγκεκριμένης Υ. Α  32/15688/25-01-2019, στο οποίο μεταξύ άλλων καθορίζονται και τα των διαδικασιών απασχόλησης και αμοιβών των εκπαιδευτών και λοιπού προσωπικού, η μόνη αναφορά για τους Δ.Υ είναι η αναγκαιότητα εφαρμογής του άρθρου 31 του υπαλληλικού κώδικα (άρθρο 31 του ν. ν.3528/2007). Το συγκεκριμένο όμως άρθρο 31, όπως αυτό ισχύει, τιτλοφορείται ΄΄ Άσκηση Ιδιωτικού έργου με αμοιβή ΄΄  και καθορίζει την διαδικασία που οι Δ.Υ μπορούν να πάρουν άδεια από την υπηρεσία τους και ν ασκήσουν αμειβόμενοι ιδιωτικό έργο όπως προφανώς αυτό του εκπαιδευτή. Επίσης, σημειώνουμε ότι με την Υ.Α 32/15688/25-01-2019 καταργήθηκε η προηγούμενη σχετική Υ.Α 1151/59872/01-06-2017 (ΦΕΚ 1974/Β΄/2017) και κατά λογική  συνέπεια όποιες αποφάσεις του Δ.Σ του οργανισμού εδράζονταν σε αυτή.

Με λίγα λόγια ο ΕΛΓΟ ΄΄ΔΗΜΗΤΡΑ΄΄ κάλεσε τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτές – δημόσιους υπαλλήλους, ιδιωτικούς υπαλλήλους, ελεύθερους επαγγελματίες  και ανέργους-  να κάνουν  αιτήσεις και    με δική του εσωτερική απόφαση – η οποία πουθενά δεν αναφέρεται στην πρόσκληση ενδιαφέροντος –   αποκλείει από την αμοιβή, κατά παράβαση κάθε διαδικασίας, τους δημοσίους υπαλλήλους από την αμοιβή εφόσον τα μαθήματα είναι πρωινά.

Ουσιαστικά ο συγκεκριμένος Οργανισμός εμπαίζει τους συναδέλφους μας, καθώς τους λέει ότι ναι μεν σας επιλέξαμε  ως εκπαιδευτές, σύμφωνα με την προηγηθείσα προκήρυξη και την κατάταξή σας για κάποια πρωινά σεμινάρια, αλλά αφού πάρετε άδεια από την υπηρεσία σας και χρεωθείτε με κανονική άδεια, δεν θα αμειφτείτε γιατί  έτσι εγώ αποφασίζω.

Κύριε Υπουργέ

Είναι προφανές ότι η συγκεκριμένη πρακτική του ΕΛΓΟ ΄΄ΔΗΜΗΤΡΑ΄΄  είναι απαράδεκτη και όπως σας αναλύσαμε είναι και μη σύννομη. Σας καλούμε να παρέμβετε άμεσα στο Δ.Σ του εποπτευόμενου από εσάς οργανισμού προκειμένου ν΄ αναιρέσει την απόφαση του – αν υπάρχει τέτοια και δεν είναι κάποιου άλλου είδους αυθαιρεσία – για μη αμοιβή των Δ.Υ όταν διδάσκουν στα σεμινάρια κατάρτισης κατά τις πρωινές ώρες. Πιστεύουμε ότι είναι το ελάχιστο που μπορεί και πρέπει να γίνει ώστε ν΄ αποκατασταθεί η λογική, η νομιμότητα και φυσικά η αδικία που συντελείται κατά του συνόλου των υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, σε αντιδιαστολή με ότι εφαρμόζεται για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους ιδιωτικούς υπαλλήλους.

Παράταση ΟΣΔΕ

Πηγή: agronews.gr