Αχλαδιές, καρυδιές, κερασιές, συκιές, µηλιές και δέντρα µε καρπούς για ζωοτροφές ή ξυλεία στο χωράφι ή το βοσκότοπο µπορούν να φυτέψουν οι παραγωγοί µέσω του προγράµµατος.

Όλο και πιο έντονες πιέσεις ώστε να προκηρύξει το Μέτρο 8.2 που επιδοτεί τους αγρότες για την εγκατάσταση και τη συντήρηση δενδρωδών και δασικών καλλιεργειών, δέχεται το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς η τρέχουσα προγραμματική περίοδος οδεύει προς το τέλος της. Πρόκειται για ένα Μέτρο που δίνει τη δυνατότητα στους παραγωγούς να επιλέξουν µέσα από µία λίστα καλλιεργειών για να τις εγκαταστήσουν στις εκμεταλλεύσεις τους ή στο βοσκότοπό τους.

Συγκεκριμένα, δικαιούνται ετήσια πριμοδότηση για τη συντήρηση και το 80% του κόστους για να εγκαταστήσουν:

 • Για καρπό-ξυλεία: Αχλαδιές, καρυδιές (βασιλική, µαύρη, κοινή), κερασιές, συκιές, βατοµουριές, κρανιά, µουριές, µηλιές.
 • Για παραγωγή ξυλείας και τροφής για ζώα: Αριά, δρύ, πουρνάρια, χαρουπιές.
 • Ξυλεία και προστασία: Ιτιές, κυπαρίσσια.
 • Ξυλεία και άλλα προϊόντα: Μαστιχόνδενδρα, σχίνο, αγριοφυστικιά.
 • Ξυλεία: Λεύκη, µελισοκοκκιά, σκλήθρο, σορβιά, σφένδαµο, φτελιά, φλαµουριά, ράξο.

Η µέγιστη πυκνότητα είναι 25 δέντρα το στρέµµα όσον αφορά τα γεωργοδασικά συστήµατα και για τα δασολιβαδικά 40 δέντρα ανά δέκα στρέµµατα.

Το ποσό ενίσχυσης για τα δασογεωργικά συστήµατα είναι ανάλογα µε την πυκνότητα της φύτευσης (25 δέντρα το στρέµµα ή 10). Συγκεκριµένα τα ποσά ανά στρέµµα έχουν ως εξής:

 • Εγκατάσταση φυτείας: 366 ευρώ ή 667 ευρώ το στρέµµα
 • Περίφραξη: 361 ευρώ το στρέµµα
 • Συντήρηση (ετήσιο ποσό): 142 ευρώ το στρέµµα ή 57 ευρώ το στρέµµα
 • Στέγαστρο: ∆εν επιδοτείται
 • Ποτίστρα: ∆εν επιδοτείται
 • Το ποσό ενίσχυσης για εγκατάσταση στο βοσκότοπο για 4 δέντρα το στρέµµα είναι:
 • Εγκατάσταση φυτείας: 253 ευρώ το στρέµµα
 • Περίφραξη: 361 ευρώ το στρέµµα
 • Συντήρηση (ετήσιο ποσό): 23 ευρώ το στρέµµα
 • Στέγαστρο: 125 ευρώ ανά τ.µ.
 • Ποτίστρα: 22,5 ευρώ ανά τ.µ.

Το κόστος εγκατάστασης περιλαµβάνει εδαφολογική ανάλυση, γεωργοδασοκοµική µελέτη, βελτίωση εδάφους, προετοιµασία χώρου εγκατάστασης, (π.χ. άνοιγµα λάκων, φύτευση, υποστήλωση κ.λ.π.), προµήθεια φυταρίων, δαπάνες άρδευσης, λίπανσης, προστατευτικούς σωλήνες, εγκατάσταση σκιάστρων και ποτιστρών, περίφραξη. Στο κόστος συντήρησης περιλαµβάνονται άρδευση, δαπάνες για φυτοπροστασία, λίπανση, πότισµα και συντήρηση εξοπλισµού προστασίας (όπως φράκτες ή προστατευτικοί σωλήνες, κ.λπ.).

Παράταση ΟΣΔΕ

Πηγή: agronews.gr