Σταδιακά στο χάρτη των εξελίξεων της τεχνολογίας αυτοµατισµού των εργασιών µε τρακτέρ, ξεκίνησαν να µπαίνουν δενδρώδεις καλλιέργειες και αµπελώνες. Η λύση που έχει υιοθετηθεί και αναπτύσσεται από τους κατασκευαστές τρακτέρ αφορά τη χρήση σαρωτών λέιζερ, που βοηθάνε τα µηχανήµατα να βρουν το δρόµο τους ανάµεσα από τις σειρές των καλλιεργειών και να εκτελούν αυτόµατα τις εργασίες.

Η τεχνολογία αυτή βρήκε αναγνώριση στα βραβεία καινοτοµίας της Agritechnica, τα οποία δίνονται κάθε χρόνο λίγες εβδοµάδες πριν την επίσηµη έναρξή της. Συγκεκριµένα, ένα από τα 39 συνολικά ασηµένια µετάλλια που απονεµήθηκαν, έλαβε η συνεργασία των Fendt και Braun Maschinenbau GmbH, οι οποίες παρουσίασαν ένα σύστηµα που παίρνει τον απόλυτο έλεγχο τρακτέρ-παρελκόµενου στους αµπελώνες, χωρίς την ανάγκη χειριστή, εκτελώντας διάφορες περίπλοκες εργασίες και µανούβρες. Η προσπάθεια αυτή στηρίχτηκε στη λογική που θέλει τους αµπελουργούς να ενσωµατώνουν όλο και περισσότερο τη µηχανική ζιζανιοκτονία στις καλλιεργητικές τους εργασίες.

Για τις ανάγκες της τεχνολογίας αυτής, χρειάστηκε ένα Fendt 200 Vario, το οποίο εξοπλίστηκε µε ένα πλαίσιο ενδιάµεσου άξονα Braun µε κατακόρυφο ανυψωτήρα δύο σηµείων και διάφορα εργαλεία. Στο πίσω µέρος υπάρχει ένας καταστροφέας, επίσης από την Braun. Το σύστηµα Braun VPA (Vineyard Pilot Assistant) συλλέγει και διαβιβάζει τα δεδοµένα διεύθυνσης. Αποτελείται από ένα λέιζερ, ένα γυροσκόπιο, τη µονάδα ελέγχου VPA και ένα τερµατικό.

Tο λέιζερ σκανάρει το περιβάλλον και εντοπίζει το περίγραµµα του εδάφους, τα αµπέλια και τα πρέµνα. Το γυροσκόπιο λαµβάνει τη θέση του τρακτέρ σε τρεις διαστάσεις. Η πληροφορία από το σύστηµα VPA τότε αποστέλλεται στο Fendt 200 V/F Vario µέσω του ISOBUS. Έτσι, το τρακτέρ από µόνο του προγραµµατίζει το στρίψιµο του τιµονιού και αυτόµατα οδηγά µέσα στη σειρά από τα αµπέλια. Οι πληροφορίες αυτές πηγαίνουν επίσης στον ενδιάµεσο άξονα που χειρίζεται τα παρελκόµενα, ρυθµίζοντας ύψος και πλάτος. Το παρελκόµενο δουλεύει σε ιδανικές αποστάσεις από τα κλήµατα, γεγονός που βελτιώνει την ποιότητα δουλειάς και ελαχιστοποιεί τη ζηµιά. Το παρελκόµενο που βρίσκεται στο πίσω µέρος ρυθµίζει το πλάτος του ανάλογα µε τις σκαναρισµένες πληροφορίες. Το σύστηµα ενεργοποιείται στην αρχή της σειράς, και µετά ο ενδιάµεσος άξονας αυτόµατα παρέχει στο τρακτέρ την κατάλλη θέση. Ωστόσο, στο τέλος της σειράς χρειάζεται ο οδηγός για να το περάσει στην επόµενη θέση.

Παράταση ΟΣΔΕ

Πηγή: agronews.gr