Πάνε για διπλάσιο τα στρέμματα ελαιοκράμβης λόγω σταθερής ανταπόδοσης. Όλο και πιο ελκυστική εµφανίζεται η παραγωγή του ενεργειακού φυτού, καθώς η καλλιέργεια είναι συµβολαιακή και η εναλλαγή µε σκληρό σιτάρι φέρνει καλά αποτελέσµατα.

Ως µια καλή εναλλακτική για τις εκτάσεις που καλλιεργούνται µε σκληρό σιτάρι ή ηλίανθο, όσον αφορά το εισόδηµα του παραγωγού παρουσιάζεται η ελαιοκράµβη, µε θετικά αποτελέσµατα και στην εναλλαγή ετησίως των καλλιεργειών αυτών µε το ενεργειακό φυτό. Φέτος, πολλοί παραγωγοί παρακολουθούν την πορεία των βροχών για να αποφασίσουν αν θα επιχειρήσουν την καλλιέργειά της ελαιοκράµβης σε περισσότερα στρέµµατα. Την περασµένη χρονιά 30.000 στρέµµατα ελαιοκράµβης καλλιεργήθηκαν στην Ξάνθη και περίπου άλλα τόσα σε Θεσσαλία και Φθιώτιδα, ενώ κάποιες εκτάσεις υπήρχαν και στην Κεντρική Μακεδονία. Σύµφωνα µε τον πρόεδρο του Γεωπονικού Συλλόγου Λάρισας Κώστα Γιαννακό, έχει υπολογιστεί αύξηση εκτάσεων ως και 100% στη Θεσσαλία και τη Φθιώτιδα, µε διπλασιασµό των καλλιεργούµενων στρεµµάτων, καθώς η συµβολαιακή καλλιέργεια φαίνεται να «τραβάει» τους παραγωγούς που έχουν εµπειρία από πολλά τερτίπια στην ελεύθερη αγορά. Αν ένας παραγωγός καλλιεργεί τον ένα χειµώνα ελαιοκράµβη και τον επόµενο σκληρό σιτάρι, θα πετύχει καλύτερες αποδόσεις και στο σιτάρι, αναφέρει ο Κ. Γιαννακός. Εκτός αυτού, η καλλιέργεια του φυτού κρύβει λιγότερες παγίδες.

Στον τοµέα της φυτοπροστασίας, το βασικό πρόβληµα είναι τα έντοµα όπως ο κευθόρυγχος που χτυπάνε την καλλιέργεια και ελέγχονται ικανοποιητικά µε τις υπάρχουσες εισροές. Επιπλέον, οι µεγάλοι παίκτες των λιπασµάτων και του πολλαπλασιαστικού υλικού παραθέτουν µεγάλη γκάµα λύσεων για κάθε χωράφι, έτσι ο κάθε παραγωγός µπορεί να βρει το κατάλληλο λίπασµα και το κατάλληλο υβρίδιο υψηλής απόδοσης που θα φέρει τα επιθυµητά αποτελέσµατα στην ποσότητα παραγωγής, συνεπώς και στην τσέπη του. Πανευρωπαϊκώς, πρόκειται για µια καλλιέργεια που αναπτύσσεται µε µεγάλους ρυθµούς, ειδικά όσο περιορίζεται η χρήση ορυκτών καυσίµων.

Αναταραχή στην εγχώρια αγορά βιοντίζελ

Το θετικό κλίµα στην καλλιέργεια της ελαιοκράµβης έρχεται να ταράξει µια τελευταία εξέλιξη στην εγχώρια αγορά βιοκαυσίµων, καθώς πληροφορίες θέλουν να διενεργούνται ανεξέλεγκτες εισαγωγές βιοντίζελ το οποίο δεν περιέχει τα προβλεπόµενα φυτικής προέλευσης υποκατάστατα και έφθασε µε χαµηλότερη τιµή στην κατανάλωση. Κατόπιν αυτού, οι πληροφορίες θέλουν τις παραδοσιακές δυνάµεις του χώρου και δη τα µεγάλα διυλιστήρια να προβαίνουν σε σηµαντική µείωση της τιµής αγοράς του φυτικού βιοντίζελ από τις αντίστοιχες µονάδες. Πιο συγκεκριµένα, η µείωση της τιµής υπολογίζεται σε 12%, καθώς από 1.250 ευρώ ο τόνος που αγόραζαν σταθερά σχεδόν τα τελευταία χρόνια, γίνεται λόγος για µείωση της τιµής στα 1.100 ευρώ ο τόνος. Αν έτσι έχουν τα πράγµατα, αυτό αλλάζει αµέσως και το λογαριασµό που κάνουν οι καλλιεργητές ηλίανθου και ελαιοκράµβης µε τα λεγόµενα βιοντιζελάδικα. Σηµειωτέον ότι τα συµβόλαια των τελευταίων ετών, φυσικά και του 2019 αναγράφουν τιµή 400 ευρώ ο τόνος για την ελαιοκράµβη και 350 ευρώ ο τόνος για τον ηλίανθο.

Παράταση ΟΣΔΕΠηγή: agronews.gr