Φλέγοντα ζητήματα που αφορούν στον προϋπολογισμό της επικείμενης ΚΑΠ, με ένα μπλοκ χωρών ανάμεσα τους και η Ελλάδα να ζητά να διατηρηθεί στα σημερινά επίπεδα, αλλά και τα νεότερα από το μέτωπο της αφρικανικής πανώλης και των δασμών Τραμπ θα βρεθούν στο επίκεντρο του διήμερου Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας που ξεκινά την Δευτέρα 14 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες.

Στο προσχέδιο της ατζέντας τονίζεται πως οι υπουργοί θα σταθούν αρκετά στις περιβαλλοντικές υποχρεώσεις των αγροτών στο πλαίσιο της ΚΑΠ μετά το 2021, ενώ θα συζητηθούν οι επιπτώσεις μιας σύνδεσης των άμεσων πληρωμών με περιβαλλοντικές δεσμεύσεις.

Τόσο την Δευτέρα όσο και την  Τρίτη 15 Οκτωβρίου, θα παρουσιαστεί κείμενο ομάδας κρατών μελών που ζητούν από την Επιτροπή να διατηρηθεί στο ακέραιο ο προϋπολογισμός της ΚΑΠ κατά την επόμενη επταετία. Στις χώρες αυτές περιλαμβάνονται η Ελλάδα, η Γαλλία, η Ισπανία, η Αυστρία και η Πολωνία, όχι όμως η Γερμανία.

Στα 30 ευρώ το στρέμμα θέλει ο Πολωνός τις άμεσες ενισχύσεις των αγροτών με την πλήρη εξίσωση των δικαιωμάτων.

Εκτός από ευκαιρίες και δυνατότητες αλίευσης στην Βαλτική θάλασσα, η κατάσταση στις διεθνείς και ευρωπαϊκές αγορές θα απασχολήσει το Συμβούλιο. Παράλληλα αναμένεται η ισπανική και η ιταλική αντιπροσωπεία να φέρουν στην ατζέντα το ζήτημα των δασμών και της διαμάχης που λαμβάνει χώρα στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφορικά με τις επιδοτήσεις που αμφότερες έχουν δώσει στις εταιρίες Boeing και Airbus.

Ειδικότερα, η Ιταλία θα ζητήσει μέτρα από την Κομισιόν ώστε να αντιμετωπιστούν οι αρνητικές επιπτώσεις που θα έχουν οι δασμοί στο εισόδημα των Ευρωπαίων παραγωγών, ενώ η Ισπανία θα ζητήσει να ενισχυθούν οι δράσεις για την εδραίωση μιας δίκαιης και σταθερής διεθνούς αγοράς η οποία δεν θα αφήνει πολλά περιθώρια στον εμπορικό προστατευτισμό.

Η Κομισιόν θα παρουσιάσει τέλος την κατάσταση που διαμορφώνεται στον κλάδο της χοιροτροφίας εξαιτίας της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων, η οποία πλέον πονοκεφαλιάζει αρκετά κράτη μέλη, ενώ βρίσκεται προ των πυλών χωρών με ισχυρή χοιροτροφία.

Παράταση ΟΣΔΕ Πηγή: agronews.gr