Καταλυτικές εξελίξεις για τις άµεσες ενισχύσεις των Ελλήνων αγροτών, φέρνει η δέσµευση για πλήρη εξωτερική και εσωτερική εξίσωση των επιδοτήσεων, που υποσχέθηκε ο Janusz Wojciechowski λίγο πριν λάβει το χειροκρότηµα και την έγκριση από τα έδρανα του Ευρωκοινοβουλίου, ως ο επόµενος Επίτροπος Γεωργίας.

 Όχι µόνο δεσµεύτηκε για τη σύγκλιση, αλλά όπως ανέφερε ήδη έχουν γίνει διεργασίες προς αυτή την κατεύθυνση που βρίσκονται «σε καλό δρόµο» όπως τόνισε κατά τη δεύτερή του ακρόαση ως υποψήφιος την περασµένη Τρίτη. «Είµαστε σε πολύ καλό δρόµο για την εξίσωση των επιδοτήσεων µεταξύ των κρατών-µελών και των αγροτών που δραστηριοποιούνται στην ίδια χώρα, ενώ εφόσον αναλάβω θα κάνω ό,τι µπορώ για να επισπεύσω τη διαδικασία αυτή», τόνισε ο ίδιος.

Εφόσον πιάσουν τόπο οι πιέσεις του Επιτρόπου, αυτό σηµαίνει ότι από 55 ευρώ το στρέµµα κατά µέσο όρο οι Έλληνες αγρότες θα λαµβάνουν περίπου 30 ευρώ το στρέµµα, ενώ και τα ιστορικά δικαιώµατα θα καταργηθούν. Τα παραπάνω θα γίνουν σταδιακά, έως το 2026, δηλαδή µέχρι το τέλος της ερχόµενης προγραµµατικής περιόδου.

Ενίσχυση αγοράς σπάνιων φυλών και γης στα νέα Προγράµµατα της ΚΑΠ

Εν τω µεταξύ, η φινλανδική προεδρία µε πρότασή της, που θα τεθεί επί τάπητος στο Συµβούλιο Υπουργών Γεωργίας στις 14 Οκτωβρίου, εντάσσει στις επιδοτούµενες δαπάνες στα πλαίσια των διαρθρωτικών µέτρων της νέας ΚΑΠ, την αγορά αγροτικής γης, ζωικού κεφαλαίου και δικαιωµάτων παραγωγής. Συγκεκριµένα, στο σχετικό έγγραφο περιγράφονται αλλαγές στο Άρθρο 68 «Επενδύσεις» του κανονισµού της ΚΑΠ, οι οποίες αφορούν τις επιλέξιµες δαπάνες για προγράµµατα όπως είναι τα Σχέδια Βελτίωσης στις οποίες περιλαµβάνονται:

  • Η αγορά ζωικού κεφαλαίου εφόσον αφορά ζώα σπάνιων-αυτόχθονων φυλών.
  • Η αγορά γης για όλους και όχι µόνο για τους νέους αγρότες, εφόσον, καταλαµβάνει µέχρι και το 10% του επενδυτικού σχεδίου. ∆ηλαδή, αν ένα σχέδιο είναι 100.000 ευρώ, η αγορά γης θα επιδοτείται εφόσον δεν ξεπερνά η αξία της τα 10.000 ευρώ.
  • Η αγορά δικαιωµάτων παραγωγής όπως θα µπορούσαν να είναι για παράδειγµα οι άδειες φύτευσης αµπέλου.

Παράταση ΟΣΔΕ Πηγή: agronews.gr