Οι φιλοπεριβαλλοντικές φιλοδοξίες για την Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το 2020 θα πρέπει να συνοδεύονται από επαρκή χρηματοδότηση, γεγονός που μέχρι σήμερα παραμένει σε αβεβαιότητα καθώς δεν έχει υπάρξει καμία συμφωνία των θεσμικών οργάνων της Ε.Ε. σχετικά με τον επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, όπως ονομάζεται ο συνολικός κοινοτικός προϋπολογισμός.

Την παραπάνω άποψη συμμερίζονται πολλές αντιπροσωπείες κρατών μελών, όπως αυτές εκφράστηκαν κατά την διάρκεια συζήτησης έκθεσης προόδου, σχετικά με την μεταρρύθμιση της ΚΑΠ μετά το 2020, στο πλαίσιο της συνόδου των Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας στις 14 και 15 Οκτωβρίου στο Λουξεμβούργο.

Επίσης, μαζί με την πορεία των συνομιλιών για τη μεταρρύθμιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής μετά το 2020 συζητήθηκε και το αίτημα για διατήρηση του προϋπολογισμού της στα σημερινά επίπεδα, σε τρέχουσες τιμές και στο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο έθεσαν αντιπροσωπείες 16 κρατών μελών της Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας.

Επισημαίνεται πως εκτός της Ελλάδας, στις εν λόγω αντιπροσωπείες συμπεριλαμβάνονται η Αυστρία, η Βουλγαρία, η Κύπρος, η Τσεχία, η Εσθονία, η Γαλλία, η Ουγγαρία, η Ιρλανδία, η Λετονία, το Λουξεμβούργο, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Σλοβακία και η Ισπανία, και το βασικό σκεπτικό του αιτήματος είναι να μπορεί η νέα ΚΑΠ να ανταποκρίνεται στις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η γεωργία και η δασοκομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το εν λόγω αίτημα αυτό υποστηρίχθηκε από πολλές αντιπροσωπείες, ορισμένες εκ των οποίων εξέφρασαν ιδιαίτερες ανησυχίες όσον αφορά τις περικοπές στον προϋπολογισμό της αγροτικής ανάπτυξης.

Πολλές αντιπροσωπίες εξέφρασαν την άποψη ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ πριν από τη σύναψη συμφωνίας για το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, ενώ ορισμένες έλαβαν την ευκαιρία να επαναλάβουν τις γνωστές θέσεις τους σχετικά με τα θέματα εξωτερικής σύγκλισης των ενισχύσεων, για την μείωση των πληρωμών και για ποσοστά συγχρηματοδότησης για αγροτική ανάπτυξη.

Οι ελληνικές θέσεις

Σε ανακοίνωση που δόθηκε στην δημοσιότητα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με τις παρεμβάσεις, στο πλαίσιο της συζήτησης της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκη Βορίδη στη διάρκεια της Συνόδου των Υπουργών Γεωργίας στο Λουξεμβούργο, αναφέρονται τα εξής:

«Ο κ. Βορίδης υπερασπίστηκε τις ελληνικές θέσεις για τον προϋπολογισμό της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, αναφέροντας ότι οι υψηλές περιβαλλοντικές φιλοδοξίες της ΕΕ δεν συμβαδίζουν με σχέδια για την περικοπή του προϋπολογισμού αλλά και ότι η εισοδηματική στήριξη των γεωργών δεν επιτρέπεται να υποτιμηθεί, καθώς το εισόδημά τους συνεχίζει να δέχεται ισχυρές πιέσεις από τη μεταβολή των τιμών, τις ζημίες λόγω της κλιματικής αλλαγής αλλά και την έκθεση σε πιέσεις από τις οικονομικές συνέπειες πολιτικών γεγονότων.

Η Ελλάδα υποστηρίζει την πλήρη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ τρεχουσών δαπανών και της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε πραγματικούς όρους. Καλούμαστε να τιμήσουμε πλήρως τις προσδοκίες των αγροτών μας, ανέφερε χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων, ο κ. Βορίδης.

Παράλληλα, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τόνισε ότι οι αυξημένες περιβαλλοντικές φιλοδοξίες δεν πρέπει να πλήξουν την ανταγωνιστικότητα των μικρών εκμεταλλεύσεων. «Η επιβίωσή τους είναι ύψιστης σημασίας για την ζωτικότητα της ελληνικής υπαίθρου», υπογράμμισε.

Σημειώνεται ότι η Ελλάδα έχει υπογράψει κοινή δήλωση μαζί με τη Γαλλία και άλλες χώρες της ΕΕ για τη διατήρηση του ύψους χρηματοδότησης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Πέραν του μείζονος ζητήματος της νέας ΚΑΠ, στη Σύνοδο των Υπουργών Γεωργίας συζητήθηκε και αυτό της επιβολής δασμών από τις ΗΠΑ, σε γεωργικά προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημειωτέον ότι το σύνολο των δασμών που επεβλήθησαν στην ΕΕ ανέρχεται στο ποσό των 7,2 δισ. ευρώ. Στη χώρα μας οι αμερικανικοί δασμοί είναι ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ επί συνόλου εξαγωγών, προς τις ΗΠΑ, 1.3 δισ.

Ωστόσο, ο κ. Βορίδης δήλωσε τη στήριξη της Ελλάδος στις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ώστε να αποφευχθεί η επιβολή των δασμών που πλήττει κυρίως τα επεξεργασμένα ροδάκινα αξίας 25 εκατομμυρίων ευρώ, δεδομένου ότι ο τομέας αυτός έχει ήδη υποστεί απώλειες λόγω του ρωσικού εμπάργκο.

Επιπροσθέτως, ο Υπουργός αναφέρθηκε στα μέτρα που ήδη έχει λάβει η χώρα μας για την αντιμετώπιση της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων και ειδικότερα στην ενημέρωση και κατάρτιση των εμπλεκομένων φορέων και οργανώσεων, στην ενίσχυση των μέτρων βιοασφάλειας στις εκμεταλλεύσεις και σε άλλα κρίσιμα σημεία πιθανής εισόδου της ζωονόσου στην ελληνική επικράτεια, καθώς και στην ενίσχυση του κτηνιατρικού δυναμικού με την πρόσληψη 46 κτηνιάτρων οι οποίοι εργάζονται για την πρόληψη εισόδου της νόσου στη χώρα.

Ακόμη, σε παρέμβασή του για την ασφάλεια των τροφίμων ο κ. Βορίδης αναφέρθηκε στη στήριξη κάθε νομοθετικής ενωσιακής πρωτοβουλίας στην κατεύθυνση της σήμανσης του πρωταρχικού συστατικού τροφίμων ώστε να προσδιορίζεται η προέλευσή τους».

Παράταση ΟΣΔΕ Πηγή: agro24.gr