Αποσύνδεση των ασφαλιστικών εισφορών από το φορολογητέο εισόδηµα των ελευθέρων επαγγελµατιών, ανάµεσα τους και οι αγρότες, και επαναφορά στο παλιό σύστηµα κλιµακούµενων ασφαλιστικών βαθµίδων, εξετάζει το κυβερνητικό επιτελείο µετά τις αποφάσεις του ΣτΕ.

Μια από τις επιλογές που εξετάζονται για το 1,4 εκατοµµύριο ελευθέρους επαγγελµατίες είναι οι κλάσεις µε τις νέες εισφορές να έχουν περισσότερες κλίµακες, ώστε να τους δίδεται η δυνατότητα να επιλέγουν την εισφορά που επιθυµούν και µπορούν να πληρώνουν, ανεξάρτητα από το αν έχουν µικρό ή µεγάλο εισόδηµα, προκειµένου να µειωθεί η εισφοροδιαφυγή.

Σε κάθε περίπτωση όµως, θα θεσµοθετηθεί µια ελάχιστη εισφορά που ενδεχοµένως να είναι χαµηλότερη από τα σηµερινά 185 ευρώ που χρεώνονται ως βάση εκκίνησης των εισφορών στους επαγγελµατίες. Για παράδειγµα, στο νέο σύστηµα µπορεί η χαµηλή εισφορά (βάση) να ξεκινά από τα 120 ευρώ µε διαβάθµιση κλίµακας ανά 20 ή ανά 30 ευρώ.

Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζει η ειδική επιτροπή που έχει συσταθεί για την κατάρτιση του νέου ασφαλιστικού νοµοσχεδίου, είναι η δηµιουργία δύο ή τριών ασφαλιστικών κλάσεων, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρχει και µία προαιρετική κλάση.  Η πρώτη βαθµίδα θα είναι λίγο υψηλότερη από το σηµερινό κατώτατο όριο των εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελµατίες, αυτοαπασχολουµένους και αγρότες, ήτοι τα 185,18 ευρώ τον µήνα (26,95% επί του κατώτατου µισθού των 650 ευρώ + 10 ευρώ τον µήνα για τον λογαριασµό ανεργίας). Αντίστοιχα θα διαµορφωθούν και οι επόµενες δύο κλίµακες, ενώ δεν αποκλείεται τελικά η τρίτη να είναι προαιρετική. Και αυτό γιατί έχει διαπιστωθεί ότι οι συντάξεις των µη µισθωτών που καταβάλλουν χαµηλές εισφορές για πολλά χρόνια είναι, αντίστοιχα, πάρα πολύ χαµηλές.

Σηµειωτέον ότι σήµερα η κατώτατη εισφορά αγροτών προς τον ΕΦΚΑ ανέρχεται σε 115 ευρώ περίπου (εξαιρέθηκε από τις πρόσφατες µειώσεις η κατώτατη κατηγορία), αλλά µετά τις εξελίξεις µε την απόφαση του ΣτΕ, δεν αποκλείεται επιστροφή στις ασφαλιστικές κλάσεις που ίσχυαν επί ΟΓΑ προ του 2017 ήτοι:

1η ασφαλιστική κλάση – 753,12 ευρώ το χρόνο

2η ασφαλιστική κλάση – 851,16 ευρώ το χρόνο

3η ασφαλιστική κλάση – 954,12 ευρώ το χρόνο

4η ασφαλιστική κλάση – 1.096,80 ευρώ το χρόνο

5η ασφαλιστική κλάση – 1.251,84 ευρώ το χρόνο

6η ασφαλιστική κλάση – 1,444,20 ευρώ το χρόνο

7η ασφαλιστική κλάση – 1.635,12 ευρώ το χρόνο.

 

Κρίσιµη παράµετρος πώς θα διαµορφωθούν τα έσοδα ΕΦΚΑ

Πλέον, στο υπουργείο Εργασίας µετρούν το πώς θα διαµορφωθούν τα έσοδα του ΕΦΚΑ καθώς, το παλαιό σύστηµα δεν απέδωσε τα αναµενόµενα. Ενδεικτικό είναι ότι το 2017 εισπράχθηκαν 1,744 δισ. από τους µη µισθωτούς (ελεύθερους επαγγελµατίες, αγρότες, αυτοαπασχολούµενους), ενώ το 2018 οι εισπράξεις δεν ξεπέρασαν τα 1,5 δισ. ευρώ. Για το 2019 η κατάσταση στο 8µηνο δείχνει περαιτέρω υποχώρηση, όπερ σηµαίνει ότι ούτε η πρόσφατη αποκλιµάκωση των εισφορών ΕΦΚΑ για τον κλάδο κύριας σύνταξης από το 20% στο 13,3% απέδωσε. Μετά δε και την έκδοση της απόφασης του ΣτΕ, υπάρχουν φόβοι ότι ακόµη και αυτοί που κατέβαλλαν εισφορές, πλέον θα σταµατήσουν, έως τη νοµοθέτηση του νέου συστήµατος.

Βάσει πάντως του σχεδιασµού της κυβέρνησης, το σχετικό σχέδιο νόµου µε το σύνολο των διατάξεων που αφορούν τις αλλαγές στον νόµο Κατρούγκαλου θα είναι έτοιµο ώστε να κατατεθεί στη Βουλή, πιθανότατα στα µέσα ∆εκεµβρίου.

Παράταση ΟΣΔΕ

Πηγή: agronews.gr