Επιβεβαιώνεται με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες του Agronews το χρονοδιάγραμμα που θέλει τη δισκέτα με τις πληρωμές της ενιαίας ενίσχυσης να παραδίδεται ως το απόγευμα της Τετάρτης 23 Οκτωβρίου στην Τράπεζα Πειραιώς, έτσι ώστε, μέχρι το βράδυ της ίδιας ημέρας οι σχετικές πιστώσεις να είναι διαθέσιμες για τους δικαιούχους αγρότες από τα ΑΤΜς της τράπεζας.

Οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν να μην υπάρχει κάποια εμπλοκή στην επεξεργασία των στοιχείων που αφορούν στις πληρωμές και οι υπηρεσίες της τράπεζας να έχουν προετοιμασθεί κατάλληλα για την ολοκλήρωση των πιστώσεων.

Με δισκέτα κινείται ο ΟΠΕΚΕΠΕ για άμεση ενίσχυση

ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΔΟΥΣΚΑ

Στόχος αναλήψεις από τα ΑΤΜ της Πειραιώς από 23 Οκτωβρίου και από την επόµενη στις άλλες τράπεζες. Μόνο κάποιες µεταβιβάσεις από κληρονοµιές δεν ολοκληρώθηκαν και πάνε για την εξόφληση το ∆εκέµβριο.

Τρεις εργάσιµες, µε πολλή δουλειά και ιδιαίτερη αγωνία από την πλευρά του αγροτικού κόσµου, µένουν την ερχόµενη εβδοµάδα προκειµένου να κυλήσουν όλα οµαλά σχετικά µε την πληρωµή της προκαταβολής της ενιαίας ενίσχυσης. Οι διασταυρωτικοί έλεγχοι τρέχουν, είναι έτοιµοι, µένει τώρα ένας τυχαίος δειγµατοληπτικός έλεγχος από τα κεντρικά ότι δεν υπάρχουν «κολλήµατα», ενώ το στοίχηµα –σύµφωνα µε το πλάνο των αρµοδίων – εκτός απροόπτου παραµένει να φτάσει η περιβόητη δισκέτα µε τη λίστα των δικαιούχων του τσεκ στην τράπεζα Πειραιώς την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου, οπότε και θα ξεκινήσει η ανάληψη των χρηµάτων από τους αγρότες από τα ΑΤΜ. Σκοπός, την επόµενη ηµέρα να σταλεί η δισκέτα και στις υπόλοιπες τράπεζες προκειµένου όλοι οι παραγωγοί να µπορούν να σηκώσουν χρήµατα είτε από τα µηχανήµατα αυτόµατης ανάληψης είτε από τον γκισέ των τραπεζών. Το θετικό είναι ότι οι επιτελείς της Βάθη και της ∆οµοκού κινούνται µε βασική κατεύθυνση τα χρήµατα να είναι διαθέσιµα για όλους το τριήµερο και πριν την αργία της 28ης Οκτωβρίου.

Να αναφερθεί ότι σύµφωνα µε τις πληροφορίες, οι µεταβιβάσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες, καθώς εκκρεµούν αυτές που αφορούν κληρονοµιές, η πληρωµή των οποίων µετατίθεται για την εξόφληση της ενιαίας.

Εν τω µεταξύ, για το αυτονόητο, όπως συµβαίνει κάθε χρόνο και γνωρίζουν καλά οι αγρότες, έσπευσε να διαβεβαιώσει πρόσφατα σε συνέντευξή του ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, τονίζοντας ότι «Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε πριν από την εθνική µας εορτή και αργία της 28ης Οκτωβρίου να έχει πιστωθεί και να είναι διαθέσιµη στους λογαριασµούς των δικαιούχων παραγωγών η προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης, που για φέτος ανέρχεται στο 70% της βασικής ενίσχυσης». Μάλιστα ο κ. Βορίδης επεσήµανε ότι η εν λόγω πληρωµή θα αφορά και στις µεταβιβάσεις δικαιωµάτων για όσες αιτήσεις έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Από βδοµάδα και σταδιακά υπόλοιπα Βιολογικών του 2018 από ενστάσεις

Από την επόµενη εβδοµάδα, µετά τις 21 Οκτωβρίου, και σταδιακά, ξεκινούν οι πληρωµές των αγροπεριβαλλοντικών προγραµµάτων του 2018 µετά από ενστάσεις. Σύµφωνα µε τους αρµόδιους του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι εκκρεµότητες αφορούν βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, κοµφούζιο, ζιζανιοκτονία και αυτόχθονες φυλές περσινής χρονιάς. Να σηµειωθεί ότι οι εν λόγω πληρωµές καθυστέρησαν λόγω των αυξηµένων υποχρεώσεων των διοικητικών του Οργανισµού Πληρωµών για την έγκαιρη πίστωση της προκαταβολής της ενιαίας ενίσχυσης.

Σηµειωτέον ότι µε σχετικές ανακοινώσεις γίνεται γνωστό ότι µετά την ολοκλήρωση των προβλεπόµενων ελέγχων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ολοκληρώθηκε ο υπολογισµός πληρωµών της δεύτερης εκκαθάρισης Βιολογικής γεωργίας και Βιολογικής κτηνοτροφίας για το έτος εφαρµογής 2018 που έληξε στο τέλος του Μαΐου 2019. Για τις δράσεις της φυτικής παραγωγής το ποσό ανέρχεται σε 208.914,70 ευρώ και για τις δράσεις της ζωικής παραγωγής το ποσό ανέρχεται σε 512.859,50 ευρώ πανελλαδικά. Κατά των αποτελεσµάτων πληρωµής, οι δικαιούχοι µπορούν να υποβάλλουν ενδικοφανή προσφυγή µέχρι και τη ∆ευτέρα 21 Οκτωβρίου.

Αντίστοιχα, ολοκληρώθηκε και ο υπολογισµός πληρωµών των δικαιούχων παραγωγών της δεύτερης εκκαθάρισης της ∆ράσης 10.1.7 για την εναλλακτική καταπολέµηση ζιζανίων στους ορυζώνες και της ∆ράσης 10.1.8 το γνωστό Κοµφούζιο για το έτος εφαρµογής 2018. Πανελλαδικά το ποσό για τη ζιζανιοκτονία ανέρχεται σε 9.700,43 ευρώ και για το Κοµφούζιο σε 12.261,60 ευρώ. Σε περιπτώσεις που εµφανίζονται λάθη θα πρέπει να υποβληθούν ενστάσεις έως την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου.

Για τον Νοέµβριο η εκκαθάριση της Νιτρορύπανσης, πριν την προκαταβολή του 2019

Για λίγο αργότερα, δροµολογεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ την εκκαθάριση των υπολοίπων της Νιτρορύπανσης της περσινής χρονιάς, και σίγουρα πριν την πίστωση της προκαταβολής του εν λόγω προγράµµατος για το 2019 στους δικαιούχους. Κι αυτό γιατί µπορεί να ολοκληρώθηκε η δεύτερη εκκαθάριση πληρωµής αιτήσεων δικαιούχων της ∆ράσης 10.1.4 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» µε το συνολικό ποσό να ανέρχεται στα 146.635 ευρώ πανελλαδικά, σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση του Οργανισµού Πληρωµών, ωστόσο οι παραγωγοί έχουν δυνατότητα για ενστάσεις µέχρι 31 Οκτωβρίου. Αυτό, όπως είναι αναµενόµενο σηµαίνει ότι οι πληρωµές –κι αυτές σταδιακές θα είναι- θα ξεκινήσουν µετά το πέρας της υποβολής των ενστάσεων.

Παράταση ΟΣΔΕ

Πηγή: agronews.gr